Obsługa wielu platform dzięki TFLite

Modele systemów uczących się (ML), których używasz w TensorFlow Lite, można trenować za pomocą JAX, PyTorch lub TensorFlow, a następnie przekonwertować na format TFLite płaskiego bufora.

Więcej informacji znajdziesz na tych stronach:

Omówienie narzędzia TFLite Converter, które jest ważnym elementem obsługi różnych platform z TFLite, znajdziesz w artykule Omówienie konwersji modelu.