การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใน Python

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในส่วนที่เหลือ

ตัวอย่างโค้ด