Thư viện câu lệnh

Khám phá các ý tưởng về câu lệnh cho API Gemini trong Google AI Studio. Các ví dụ về mã và nhiều nội dung khác trong sổ tay nấu ăn về API Gemini.