Làm quen với API Gemini

Google AI Studio là cách nhanh nhất để bắt đầu xây dựng bằng Gemini, mô hình AI tạo sinh đa phương thức thế hệ mới của chúng tôi.