เริ่มต้นใช้งาน Gemini API

Google AI Studio เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเริ่มสร้างผลงานด้วย Gemini ซึ่งเป็นโมเดล Generative AI หลายรูปแบบรุ่นใหม่ของเรา