แกลเลอรีข้อความแจ้ง

สำรวจแนวคิดพรอมต์สำหรับ Gemini API ใน Google AI Studio ตัวอย่างโค้ดและอื่นๆ ในตำราอาหาร Gemini API