Omówienie interfejsu PaLM API

PaLM API to starsza wersja interfejsu API, która umożliwiała deweloperom dostęp do dużych modeli językowych Google, takich jak text-bison-001. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z dużymi modelami językowymi, przeczytaj omówienie interfejsu Gemini API, aby uzyskać dostęp do jego najnowszych wersji i modeli. Jeśli musisz przeprowadzić migrację aplikacji, aby używały nowego interfejsu Gemini API, instrukcje migracji kodu znajdziesz w przewodniku po migracji.

W poniższych sekcjach znajdziesz linki do starszych samouczków i przewodników po interfejsie PaLM API.

Korzystanie z interfejsu PaLM API podlega Dodatkowym warunkom korzystania z interfejsu API Gemini.

Przewodniki

Krótkie wprowadzenia

Narzędzia

Dalsze kroki