Generative Language API

Gemini API umożliwia programistom tworzenie aplikacji generatywnej AI za pomocą modeli Gemini. Gemini to nasz najbardziej zaawansowany model. Potrafi uogólniać i łatwo rozumieć, analizować i łączyć różne typy informacji, w tym język, obrazy, dźwięki, filmy i kod. Interfejsu Gemini API możesz używać w przypadkach takich jak argumentowanie za pomocą tekstu i obrazów, generowanie treści, agenty dialogów, systemy podsumowywania i klasyfikacji.

Usługa: generativelanguage.googleapis.com

W celu wywołania tej usługi zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywołania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API używaj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa udostępnia następujące dokumenty wykrywania:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy, a wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do niego:

  • https://generativelanguage.googleapis.com

Zasób REST: v1beta.corpora

Metody
create POST /v1beta/corpora
Tworzy pusty plik Corpus.
delete DELETE /v1beta/{name=corpora/*}
Usuwa Corpus.
get GET /v1beta/{name=corpora/*}
Pobiera informacje o konkretnym obiekcie Corpus.
list GET /v1beta/corpora
Wyświetla listę wszystkich zasobów Corpora należących do użytkownika.
patch PATCH /v1beta/{corpus.name=corpora/*}
Aktualizuje Corpus.
query POST /v1beta/{name=corpora/*}:query
Przeprowadza wyszukiwanie semantyczne w polu Corpus.

Zasób REST: v1beta.corpora.documents

Metody
create POST /v1beta/{parent=corpora/*}/documents
Tworzy pusty plik Document.
delete DELETE /v1beta/{name=corpora/*/documents/*}
Usuwa Document.
get GET /v1beta/{name=corpora/*/documents/*}
Pobiera informacje o konkretnym obiekcie Document.
list GET /v1beta/{parent=corpora/*}/documents
Wyświetla listę wszystkich elementów Document w elemencie Corpus.
patch PATCH /v1beta/{document.name=corpora/*/documents/*}
Aktualizuje Document.
query POST /v1beta/{name=corpora/*/documents/*}:query
Przeprowadza wyszukiwanie semantyczne w polu Document.

Zasób REST: v1beta.corpora.documents.chunks

Metody
batchCreate POST /v1beta/{parent=corpora/*/documents/*}/chunks:batchCreate
Utwórz zbiorczo elementy Chunk.
batchDelete POST /v1beta/{parent=corpora/*/documents/*}/chunks:batchDelete
Usuń zbiorczo elementy Chunk.
batchUpdate POST /v1beta/{parent=corpora/*/documents/*}/chunks:batchUpdate
Zbiorcza aktualizacja Chunk
create POST /v1beta/{parent=corpora/*/documents/*}/chunks
Tworzy obiekt Chunk.
delete DELETE /v1beta/{name=corpora/*/documents/*/chunks/*}
Usuwa Chunk.
get GET /v1beta/{name=corpora/*/documents/*/chunks/*}
Pobiera informacje o konkretnym obiekcie Chunk.
list GET /v1beta/{parent=corpora/*/documents/*}/chunks
Wyświetla listę wszystkich elementów Chunk w elemencie Document.
patch PATCH /v1beta/{chunk.name=corpora/*/documents/*/chunks/*}
Aktualizuje Chunk.

Zasób REST: v1beta.corpora.permissions

Metody
create POST /v1beta/{parent=corpora/*}/permissions
Utwórz uprawnienie dla określonego zasobu.
delete DELETE /v1beta/{name=corpora/*/permissions/*}
Usuwa uprawnienie.
get GET /v1beta/{name=corpora/*/permissions/*}
Pobiera informacje o konkretnych uprawnieniach.
list GET /v1beta/{parent=corpora/*}/permissions
Wyświetla listę uprawnień dotyczących określonego zasobu.
patch PATCH /v1beta/{permission.name=corpora/*/permissions/*}
Aktualizuje uprawnienia.

Zasób REST: v1beta.files

Metody
delete DELETE /v1beta/{name=files/*}
Usuwa File.
get GET /v1beta/{name=files/*}
Pobiera metadane dla danego elementu File.
list GET /v1beta/files
Zawiera listę metadanych File należących do projektu, który wysłał żądanie.

Zasób REST: v1beta.media

Metody
upload POST /v1beta/files
POST /upload/v1beta/files
Tworzy File.

Zasób REST: v1beta.models

Metody
batchEmbedContents POST /v1beta/{model=models/*}:batchEmbedContents
Generuje wiele reprezentacji właściwościowych z modelu danego tekstu wejściowego w wywołaniu synchronicznym.
batchEmbedText POST /v1beta/{model=models/*}:batchEmbedText
Generuje wiele reprezentacji właściwościowych z modelu danego tekstu wejściowego w wywołaniu synchronicznym.
countMessageTokens POST /v1beta/{model=models/*}:countMessageTokens
Uruchamia tokenizatora modelu na ciągu znaków i zwraca liczbę tokenów.
countTextTokens POST /v1beta/{model=models/*}:countTextTokens
Uruchamia tokenizatora modelu na tekście i zwraca liczbę tokenów.
countTokens POST /v1beta/{model=models/*}:countTokens
Uruchamia tokenizatora modelu dla treści wejściowej i zwraca liczbę tokenów.
embedContent POST /v1beta/{model=models/*}:embedContent
Generuje wektor dystrybucyjny z modelu o danym wejściu Content.
embedText POST /v1beta/{model=models/*}:embedText
Generuje element osadzony z modelu z komunikatem wejściowym.
generateAnswer POST /v1beta/{model=models/*}:generateAnswer
Generuje bazującą odpowiedź na podstawie modelu na podstawie danych wejściowych GenerateAnswerRequest.
generateContent POST /v1beta/{model=models/*}:generateContent
Generuje odpowiedź z modelu o wartości wejściowej GenerateContentRequest.
generateMessage POST /v1beta/{model=models/*}:generateMessage
Generuje odpowiedź z modelu o wartości wejściowej MessagePrompt.
generateText POST /v1beta/{model=models/*}:generateText
Generuje odpowiedź z modelu na podstawie komunikatu wejściowego.
get GET /v1beta/{name=models/*}
Pobiera informacje o konkretnym modelu.
list GET /v1beta/models
Zawiera listę modeli dostępnych za pomocą interfejsu API.
streamGenerateContent POST /v1beta/{model=models/*}:streamGenerateContent
Generuje odpowiedź przesyłaną strumieniowo z modelu o wartości wejściowej GenerateContentRequest.

Zasób REST: v1beta.tunedModels

Metody
create POST /v1beta/tunedModels
Tworzy model dostrojony.
delete DELETE /v1beta/{name=tunedModels/*}
Usuwa model dostrojony.
generateContent POST /v1beta/{model=tunedModels/*}:generateContent
Generuje odpowiedź z modelu o wartości wejściowej GenerateContentRequest.
generateText POST /v1beta/{model=tunedModels/*}:generateText
Generuje odpowiedź z modelu na podstawie komunikatu wejściowego.
get GET /v1beta/{name=tunedModels/*}
Pobiera informacje o konkretnym modelu TunedModel.
list GET /v1beta/tunedModels
Wyświetla listę dostrojonych modeli należących do użytkownika.
patch PATCH /v1beta/{tunedModel.name=tunedModels/*}
Aktualizuje model dostrojony.
transferOwnership POST /v1beta/{name=tunedModels/*}:transferOwnership
Przenosi własność dostrojonego modelu.

Zasób REST: v1beta.tunedModels.permissions

Metody
create POST /v1beta/{parent=tunedModels/*}/permissions
Utwórz uprawnienie dla określonego zasobu.
delete DELETE /v1beta/{name=tunedModels/*/permissions/*}
Usuwa uprawnienie.
get GET /v1beta/{name=tunedModels/*/permissions/*}
Pobiera informacje o konkretnych uprawnieniach.
list GET /v1beta/{parent=tunedModels/*}/permissions
Wyświetla listę uprawnień dotyczących określonego zasobu.
patch PATCH /v1beta/{permission.name=tunedModels/*/permissions/*}
Aktualizuje uprawnienia.

Zasób REST: v1.models

Metody
batchEmbedContents POST /v1/{model=models/*}:batchEmbedContents
Generuje wiele reprezentacji właściwościowych z modelu danego tekstu wejściowego w wywołaniu synchronicznym.
countTokens POST /v1/{model=models/*}:countTokens
Uruchamia tokenizatora modelu dla treści wejściowej i zwraca liczbę tokenów.
embedContent POST /v1/{model=models/*}:embedContent
Generuje wektor dystrybucyjny z modelu o danym wejściu Content.
generateContent POST /v1/{model=models/*}:generateContent
Generuje odpowiedź z modelu o wartości wejściowej GenerateContentRequest.
get GET /v1/{name=models/*}
Pobiera informacje o konkretnym modelu.
list GET /v1/models
Zawiera listę modeli dostępnych za pomocą interfejsu API.
streamGenerateContent POST /v1/{model=models/*}:streamGenerateContent
Generuje odpowiedź przesyłaną strumieniowo z modelu o wartości wejściowej GenerateContentRequest.

Zasób REST: v1.operations

Metody
delete DELETE /v1/{name=operations/**}
Usuwa długo trwającą operację.
list GET /v1/{name}
Zawiera listę operacji zgodnych z filtrem określonym w żądaniu.

Zasób REST: v1.tunedModels

Metody
generateContent POST /v1/{model=tunedModels/*}:generateContent
Generuje odpowiedź z modelu o wartości wejściowej GenerateContentRequest.

Zasób REST: v1.tunedModels.operations

Metody
cancel POST /v1/{name=tunedModels/*/operations/*}:cancel
Rozpoczyna anulowanie asynchroniczne w przypadku długo trwającej operacji.
get GET /v1/{name=tunedModels/*/operations/*}
Pobiera najnowszy stan długo trwającej operacji.
list GET /v1/{name=tunedModels/*}/operations
Zawiera listę operacji zgodnych z filtrem określonym w żądaniu.