SafetySetting

Ustawienie bezpieczeństwa, które wpływa na działanie blokowania.

Przejście ustawienia bezpieczeństwa dla danej kategorii zmienia dozwolone prawdopodobieństwo zablokowania treści.

Zapis JSON
{
  "category": enum (HarmCategory),
  "threshold": enum (HarmBlockThreshold)
}
Pola
category

enum (HarmCategory)

Wymagane. Kategoria tego ustawienia.

threshold

enum (HarmBlockThreshold)

Wymagane. Określa próg prawdopodobieństwa, przy którym szkoda jest blokowana.

HarmBlockThreshold

Blokuj przy określonym prawdopodobieństwie szkody lub większym.

Wartości w polu enum
HARM_BLOCK_THRESHOLD_UNSPECIFIED Próg nie jest określony.
BLOCK_LOW_AND_ABOVE Materiały z oznaczeniem NEGLIGIBLE będą dozwolone.
BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE Materiały z oznaczeniem NEGLIGIBLE i LOW będą dozwolone.
BLOCK_ONLY_HIGH Treści z oznaczeniem NIEZGODNE, NISKIE i ŚREDNIE będą dozwolone.
BLOCK_NONE Wszystkie treści będą dozwolone.