Trang này chứa các câu lệnh ví dụ về API Gemini trong Google AI Studio. Để xem cách bắt đầu nhanh và ví dụ về mã, hãy truy cập Cẩm nang về APIGemini trên GitHub.
Tạo một công thức nấu ăn tuỳ chỉnh từ ảnh chụp món ăn bạn muốn.
Nhận nội dung quảng cáo hấp dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với sản phẩm và đối tượng mục tiêu của bạn.
Khám phá một sự kiện lớn thông qua một ảnh chụp nhanh.
Trích xuất tên sản phẩm và tên thương hiệu từ văn bản.
Đặt các loại cà phê phổ biến từ nhân viên pha cà phê ảo này.
Phân tích biểu cảm của tin nhắn văn bản.
Cho sẵn một loạt hình dạng, hãy đoán hình tiếp theo là hình nào.
Viết một tập lệnh trong Docker để thiết lập môi trường của bạn.
Tạo một thiết kế nhân vật dựa trên bối cảnh được cung cấp.
Chuyển đổi các truy vấn và quy tắc ràng buộc bằng ngôn ngữ tự nhiên thành cấu trúc biểu thức chính quy.
Xem nội dung mô tả về một vật thể và công dụng của vật thể đó qua ảnh.
Xem danh sách các đối tượng trong một ảnh.
Tạo một bài đăng trên blog bằng một hình ảnh duy nhất.
Nhận trợ giúp về việc tạo ma trận và chỉ số nhầm lẫn cho thuật toán phân loại của bạn.
Nắm được các thuộc tính chính của phương pháp luận của bài nghiên cứu.
Làm thế nào để chăm sóc tốt nhất loại cây này.
Hãy chụp một bức thư viết tay cho ông già Noel và viết lại với tư cách là ông ấy.
Tìm ý tưởng nấu ăn dựa trên hình ảnh về các nguyên liệu bạn có sẵn.
Thay đổi giọng điệu và văn phong của lời giới thiệu (ví dụ: làm cho lời giới thiệu có vẻ vui tươi / chuyên nghiệp / có tính trò chuyện hơn).