Vertex AI w Gemma

Vertex AI to platforma Google Cloud umożliwiająca szybkie tworzenie i skalowanie projektów związanych z systemami uczącymi się bez konieczności posiadania własnej wiedzy w zakresie MLOps. Vertex AI udostępnia konsolę, w której można pracować z dużą liczbą modeli. Zapewnia ona kompleksowe możliwości MLOps oraz bezserwerowe środowisko, które usprawnia programowanie.

Możesz użyć Vertex AI jako aplikacji odbierającej obsługującej Gemma, która jest dostępna w ModelGarden, czyli wyselekcjonowanym zbiorze modeli. Możesz na przykład przenieść wagi z implementacji Gemma i użyć Vertex AI, aby obsługiwać tę wersję Gemma i otrzymywać prognozy.

Więcej informacji znajdziesz na tych stronach: