תכנון גישה אחראית

תוכלו לזהות באופן יזום את הסיכונים הפוטנציאליים של האפליקציה ולהגדיר גישה ברמת המערכת, כדי לפתח אפליקציות בטוחות ואחראיות למשתמשים.

יישור המודל

התאימו את המודל למדיניות הבטיחות הספציפית שלכם באמצעות שיטות של הנחיות וכוונון.

הערכת המודל

תוכלו להעריך את סיכוני המודל בנוגע לבטיחות, הוגנות ודיוק עובדתי בעזרת ההנחיות והכלים שלנו.

הגנה באמצעות אמצעי הגנה

סינון הקלט והפלט של האפליקציה, והגן על המשתמשים מפני תוצאות לא רצויות.