Gemini API reference

Interfejs Gemini API zapewnia dostęp do najnowszych modeli generatywnych od Google. Ten Dokumentacja API zawiera szczegółowe informacje o klasach i metodach dostępne w pakietach SDK Gemini API. Wybierz język i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji aby zacząć tworzyć aplikacje generatywne na wybranej przez siebie platformie.

Zainstaluj pakiet SDK Gemini API

Uwierzytelnij

Konfigurowanie klucza interfejsu API

Aby korzystać z Gemini API, potrzebujesz klucza interfejsu API. Jeśli jeszcze nie masz konta Google, utworzyć klucz w Google AI Studio.

Uzyskiwanie klucza interfejsu API

Następnie skonfiguruj klucz.

Zainicjuj model

Zanim będzie można wykonywać wywołania interfejsu API, musisz zaimportować i zainicjować model. Modele Gemini 1.5 są uniwersalne i działają zarówno w trybie tekstowym, jak i prompty multimodalne.