גלריית ההנחיות

רעיונות להנחיות שאפשר לתת ל-Gemini API ב-Google AI Studio. דוגמאות לקודים ומידע נוסף במדריך לשימוש ב-Gemini API.