การตั้งค่า Gemma

หน้านี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าสำหรับการใช้ Gemma ใน Colab คำแนะนำบางข้อใช้ได้กับสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่นกัน

รับสิทธิ์เข้าถึง Gemma

ก่อนใช้ Gemma เป็นครั้งแรก คุณต้องขอสิทธิ์เข้าถึงโมเดลผ่าน Kaggle ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะต้องใช้บัญชี Kaggle เพื่อยอมรับข้อกำหนดการใช้นโยบายและใบอนุญาตของ Gemma

หากยังไม่มีบัญชี Kaggle คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่ kaggle.com จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การ์ดโมเดล Gemma แล้วเลือกขอสิทธิ์เข้าถึง
 2. กรอกแบบฟอร์มความยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

เลือกรันไทม์ของ Colab

คุณต้องมีรันไทม์ Colab ที่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเรียกใช้โมเดล Gemma จึงจะดูบทแนะนำ Colab จนจบได้ ในการเริ่มต้นใช้งาน คุณสามารถใช้ GPU T4 ได้โดยทำดังนี้

 1. ที่ด้านบนขวาของหน้าต่าง Colab ให้เลือก ▾ (ตัวเลือกการเชื่อมต่อเพิ่มเติม)
 2. เลือกเปลี่ยนประเภทรันไทม์
 3. ในส่วนตัวเร่งฮาร์ดแวร์ ให้เลือก T4 GPU

กำหนดค่าคีย์ API

หากต้องการใช้ Gemma คุณต้องระบุชื่อผู้ใช้ Kaggle และคีย์ Kaggle API หากต้องการสร้างและกำหนดค่าเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากต้องการสร้างคีย์ Kaggle API ให้ไปที่แท็บบัญชีของโปรไฟล์ผู้ใช้ของ Kaggle แล้วเลือก Create New Token การดำเนินการนี้จะทริกเกอร์การดาวน์โหลดไฟล์ kaggle.json ที่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ API ของคุณ
 2. เปิด kaggle.json ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ เนื้อหาควรมีลักษณะดังนี้

  {"username":"your_username","key":"012345678abcdef012345678abcdef1a"}
  
 3. ใน Colab ให้เลือก Secrets (🔑) แล้วเพิ่มชื่อผู้ใช้ Kaggle และคีย์ API ของ Kaggle จัดเก็บชื่อผู้ใช้ของคุณภายใต้ชื่อ KAGGLE_USERNAME และคีย์ API ภายใต้ชื่อ KAGGLE_KEY

คุณพร้อมที่จะทำตามขั้นตอนการตั้งค่าที่เหลือใน Colab แล้ว หากดูบทแนะนำของ Colab ให้ไปที่ Colab และตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม