Wycofanie interfejsu PaLM API

15 lutego 2024 r. interfejs API PaLM do użytku z usługami i narzędziami AI od Google został wycofany. Za 6 miesięcy wycofamy interfejs PaLM API, co oznacza, że użytkownicy nie będą mogli używać modelu PaLM w prompcie, dostrajać nowego modelu PaLM ani uruchamiać wnioskowania na modelach dostrojonych PaLM.

Aby wchodzić w interakcje z modelami za pomocą usług i narzędzi AI od Google, użyj interfejsu Gemini API, który jest teraz dostępny w wersji stabilnej. Więcej informacji o migracji z PaLM do Gemini znajdziesz w przewodniku po migracji.

Pamiętaj, że to powiadomienie o wycofaniu nie dotyczy obsługi PaLM API w Vertex AI.