การเลิกใช้งาน PaLM API

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 เราได้เลิกใช้งาน PaLM API สำหรับใช้กับบริการและเครื่องมือ AI ของ Google เราจะเลิกใช้งาน PaLM API ในอีก 6 เดือน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะไม่สามารถใช้โมเดล PaLM ในข้อความแจ้ง ปรับแต่งโมเดล PaLM ใหม่ หรือใช้การอนุมานโมเดลที่มีการปรับแต่ง PaLM ได้

หากต้องการโต้ตอบกับโมเดลโดยใช้บริการและเครื่องมือ AI ของ Google ให้ใช้ Gemini API ซึ่งตอนนี้พร้อมให้บริการในเวอร์ชันเสถียรแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลจาก PaLM ไปยัง Gemini ได้ที่คำแนะนำในการย้ายข้อมูล

โปรดทราบว่าประกาศการเลิกใช้งานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรองรับ PaLM API ใน Vertex AI