ภาพรวมของ PaLM API

PaLM API คือ API เดิมที่อนุญาตให้นักพัฒนาแอปเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ Google เช่น text-bison-001 หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โปรดดูภาพรวมของ Gemini API เพื่อเข้าถึง API และโมเดลล่าสุด หากจำเป็นต้องย้ายข้อมูลแอปเพื่อใช้ Gemini API ใหม่ โปรดอ่าน คำแนะนำในการย้ายข้อมูลเพื่อดูขั้นตอนในการย้ายข้อมูลโค้ด

ส่วนต่อไปนี้จะมีลิงก์ไปยังบทแนะนำและคู่มือแบบเดิมสำหรับ PaLM API

ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Gemini API จะควบคุมการใช้งาน PaLM API ของคุณ

คำแนะนำ

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เครื่องมือ

ขั้นตอนถัดไป