API reference

Dokumentacja API zawiera szczegółowe informacje o klasach i metodach dostępnych w interfejsie Gemini API oraz odpowiednich pakietach SDK.

Oferujemy 2 wersje interfejsu Gemini API: v1 i v1beta. Obsługują podobne funkcje, ale mają różną stabilność interfejsu API.