Krótkie wprowadzenie do interfejsu Gemini API

Z tego krótkiego wprowadzenia dowiesz się, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Gemini API przy użyciu wybranego pakietu SDK.


Wymagania wstępne

Konfigurowanie klucza interfejsu API

Aby korzystać z interfejsu Gemini API, potrzebujesz klucza interfejsu API. Jeśli nie masz jeszcze klucza, utwórz go w Google AI Studio.

Uzyskiwanie klucza interfejsu API

Następnie skonfiguruj klucz.

Zainstaluj pakiet SDK

Inicjowanie modelu generatywnego

Generowanie tekstu

Co dalej

Więcej informacji o korzystaniu z interfejsu Gemini API znajdziesz w samouczku dotyczący wybranego języka.

Aby wypróbować interfejs Gemini API, możesz też używać poleceń curl:

Jeśli nie masz doświadczenia z modelami generatywnej AI, zanim zaczniesz krótkie wprowadzenie, zapoznaj się z przewodnikiem po koncepcjach i omówieniem interfejsu Gemini API.