API reference

เอกสารอ้างอิง API จะให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับแต่ละคลาสและเมธอดที่มีอยู่ใน Gemini API และ SDK ที่เกี่ยวข้อง

เรามี Gemini API อยู่ 2 เวอร์ชัน ได้แก่ v1 และ v1beta ซึ่งรองรับฟีเจอร์ที่คล้ายกัน แต่มาพร้อมความเสถียรของ API ที่ต่างกัน