GenerateTextResponse

Odpowiedź modelu, w tym propozycje ukończenia.

Zapis JSON
{
 "candidates": [
  {
   object (TextCompletion)
  }
 ],
 "filters": [
  {
   object (ContentFilter)
  }
 ],
 "safetyFeedback": [
  {
   object (SafetyFeedback)
  }
 ]
}
Pola
candidates[]

object (TextCompletion)

Odpowiedzi kandydatów z modelu.

filters[]

object (ContentFilter)

Zestaw metadanych filtrowania treści promptu i tekstu odpowiedzi.

Wskazuje on, które SafetyCategory zablokowały kandydata w tej odpowiedzi, najniższe HarmProbability, które spowodowało zablokowanie, oraz ustawienie progu zagrożenia dla tej kategorii. Oznacza to najmniejszą zmianę parametru SafetySettings, która wymagałaby odblokowania co najmniej 1 odpowiedzi.

Blokowanie jest konfigurowane przez SafetySettings w żądaniu (lub domyślne ustawienie SafetySettings interfejsu API).

safetyFeedback[]

object (SafetyFeedback)

Zwraca wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa związane z filtrowaniem treści.

TextCompletion

Tekst wyjściowy zwrócony przez model.

Zapis JSON
{
 "output": string,
 "safetyRatings": [
  {
   object (SafetyRating)
  }
 ],
 "citationMetadata": {
  object (CitationMetadata)
 }
}
Pola
output

string

Tylko dane wyjściowe. Tekst wygenerowany przez model.

safetyRatings[]

object (SafetyRating)

Oceny bezpieczeństwa odpowiedzi.

Kategoria może mieć maksymalnie jedną ocenę.

citationMetadata

object (CitationMetadata)

Tylko dane wyjściowe. Informacje o cytowaniu output wygenerowanego przez model w: TextCompletion.

To pole może być wypełnione informacjami o autorze w przypadku dowolnego tekstu zawartego w polu output.

SafetyFeedback

Opinia na temat bezpieczeństwa dotycząca całego żądania.

To pole jest wypełniane, jeśli treść danych wejściowych lub odpowiedź jest blokowana ze względu na ustawienia bezpieczeństwa. W przypadku niektórych kategorii szkodliwości mogą nie istnieć informacje o bezpieczeństwie. Każda informacja dotycząca bezpieczeństwa danych zwróci ustawienia bezpieczeństwa użyte w żądaniu oraz najmniejsze prawdopodobieństwo zagrożenia, które powinno być dozwolone w celu zwrócenia wyniku.

Zapis JSON
{
 "rating": {
  object (SafetyRating)
 },
 "setting": {
  object (SafetySetting)
 }
}
Pola
rating

object (SafetyRating)

Ocena bezpieczeństwa na podstawie treści.

setting

object (SafetySetting)

Do prośby zastosowano ustawienia bezpieczeństwa.