TextPrompt

Tekst przekazywany modelowi jako prompt.

Model użyje tego promptu tekstowego, aby wygenerować uzupełnienie tekstu.

Zapis JSON
{
  "text": string
}
Pola
text

string

To pole jest wymagane. Tekst promptu.