Gemini API reference

Gemini API ช่วยให้คุณเข้าถึงโมเดล Generative ล่าสุดจาก Google ได้ ช่วงเวลานี้ ข้อมูลอ้างอิง API จะให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับคลาสและเมธอด มีอยู่ใน Gemini API SDK เลือกภาษาและทำตามขั้นตอนการตั้งค่า เพื่อเริ่มต้นสร้างแอปพลิเคชัน Generative บนแพลตฟอร์มที่ต้องการ

ติดตั้ง Gemini API SDK

ตรวจสอบสิทธิ์

ตั้งค่าคีย์ API

หากต้องการใช้ Gemini API คุณจะต้องมีคีย์ API หากคุณยังไม่มี สร้างคีย์ใน Google AI Studio

รับคีย์ API

จากนั้นจึงกำหนดค่าคีย์

เริ่มต้นโมเดล

ก่อนที่จะเรียก API ได้ คุณต้องนำเข้าและเริ่มต้น model. รุ่น Gemini 1.5 มีความหลากหลายและใช้งานได้กับทั้งข้อความอย่างเดียวและ ข้อความแจ้งหลายรูปแบบ