เฟรมเวิร์ก MediaPipe

เฟรมเวิร์ก MediaPipe เป็นคอมโพเนนต์ระดับล่างที่ใช้สร้างไปป์ไลน์แมชชีนเลิร์นนิงในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ คล้ายกับโซลูชัน MediaPipe แบบสำเร็จรูป

ในการเริ่มใช้ MediaPipe Framework ให้ติดตั้ง MediaPipe Framework แล้วเริ่มสร้างแอปพลิเคชันตัวอย่างใน C++, Android และ iOS ก่อนที่จะใช้ MediaPipe Framework ให้ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดของเฟรมเวิร์กที่สำคัญต่อไปนี้

ซอร์สโค้ดจะโฮสต์อยู่ในที่เก็บ MediaPipe GitHub และคุณสามารถเรียกใช้การค้นหาโค้ดโดยใช้การค้นหาโค้ดแบบโอเพนซอร์สของ Google ได้