ข้อมูลอ้างอิงของ Google AI Edge API

เอกสารอ้างอิง API นี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับโซลูชัน MediaPipe และ TensorFlow Lite

API โซลูชัน MediaPipe

เอกสารต่อไปนี้มีข้อมูลโดยละเอียดสำหรับแต่ละคลาสและเมธอดในไลบรารีงานของ MediaPipe และ MediaPipe Model Maker

งาน MediaPipe

ผู้สร้างโมเดล MediaPipe

API ของ TensorFlow Lite

เอกสารประกอบต่อไปนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับแต่ละคลาสและเมธอดในไลบรารี TensorFlow Lite

เรายังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TensorFlow Lite อีกด้วย