Hướng dẫn về giải pháp MediaPipe

MediaPipe Solutions cung cấp một bộ thư viện và công cụ để bạn nhanh chóng áp dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) trong các ứng dụng của mình. Bạn có thể đưa những giải pháp này vào ứng dụng ngay lập tức, tuỳ chỉnh theo nhu cầu và sử dụng trên nhiều nền tảng phát triển. MediaPipe Solutions là một phần của dự án nguồn mở MediaPipe, vì vậy, bạn có thể tuỳ chỉnh thêm mã giải pháp để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. Bộ giải pháp MediaPipe bao gồm:

Sơ đồ về các giải pháp của MediaPipe, Studio và Trình tạo mô hình

Các thư viện và tài nguyên này cung cấp chức năng cốt lõi cho từng Giải pháp MediaPipe:

  • MediaPipe Tasks: API và thư viện đa nền tảng để triển khai các giải pháp. Tìm hiểu thêm
  • Mô hình MediaPipe: Các mô hình đã sẵn sàng chạy và được huấn luyện trước để sử dụng với từng giải pháp.

Những công cụ này cho phép bạn tuỳ chỉnh và đánh giá giải pháp:

  • MediaPipe Model Maker: Tuỳ chỉnh mô hình cho các giải pháp bằng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm
  • MediaPipe Studio: Trực quan hoá, đánh giá và đo điểm chuẩn các giải pháp trong trình duyệt. Tìm hiểu thêm

Giải pháp hiện có

Các giải pháp MediaPipe có sẵn trên nhiều nền tảng. Mỗi giải pháp bao gồm một hoặc nhiều mô hình và bạn cũng có thể tuỳ chỉnh mô hình cho một số giải pháp. Danh sách sau đây cho biết những giải pháp có sẵn cho từng nền tảng được hỗ trợ và liệu bạn có thể sử dụng Model Maker để tuỳ chỉnh mô hình hay không:

Giải pháp Android Web Python iOS Tuỳ chỉnh mô hình
API Suy luận LLM vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phát hiện đối tượng vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phân loại hình ảnh vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phân đoạn hình ảnh vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phân đoạn tương tác vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phát hiện điểm mốc tay vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Nhận dạng cử chỉ vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Nhúng hình ảnh vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phát hiện khuôn mặt vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phát hiện mốc khuôn mặt vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Cách điệu khuôn mặt vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phát hiện điểm mốc tạo dáng vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Tạo hình ảnh vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phân loại văn bản vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Nhúng văn bản vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Trình phát hiện ngôn ngữ vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín
Phân loại âm thanh vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín vòng tròn tô kín

Bắt đầu

Bạn có thể bắt đầu sử dụng MediaPipe Solutions bằng cách chọn bất kỳ nhiệm vụ nào được liệt kê trong cây điều hướng bên trái, bao gồm cả nhiệm vụ vision, văn bảnâm thanh. Nếu bạn cần trợ giúp về việc thiết lập môi trường phát triển để sử dụng với MediaPipe Tasks, hãy xem hướng dẫn thiết lập dành cho Android, ứng dụng webPython.

Giải pháp cũ

Chúng tôi đã ngừng hỗ trợ các Giải pháp cũ MediaPipe (như trong danh sách bên dưới) kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Tất cả các Giải pháp cũ của MediaPipe khác sẽ được nâng cấp lên Giải pháp MediaPipe mới. Xem danh sách bên dưới để biết chi tiết. Kho lưu trữ mã và các tệp nhị phân tạo sẵn cho tất cả các Giải pháp cũ của MediaPipe sẽ tiếp tục được cung cấp nguyên trạng.

Giải pháp cũ Trạng thái Giải pháp MediaPipe mới
Phát hiện khuôn mặt (thông tin) Đã nâng cấp Phát hiện khuôn mặt
Lưới khuôn mặt (thông tin) Đã nâng cấp Phát hiện mốc khuôn mặt
Iris (thông tin) Đã nâng cấp Phát hiện mốc khuôn mặt
Bàn tay (thông tin) Đã nâng cấp Phát hiện điểm mốc cho bàn tay
Tạo dáng (thông tin) Đã nâng cấp Đặt vị trí để phát hiện mốc
Toàn diện (thông tin) Nâng cấp Phát hiện địa danh nổi bật
Phân đoạn ảnh chân dung tự chụp (thông tin) Đã nâng cấp Phân đoạn hình ảnh
Phân đoạn tóc (thông tin) Đã nâng cấp Phân đoạn hình ảnh
Phát hiện đối tượng (thông tin) Đã nâng cấp Phát hiện đối tượng
Theo dõi hộp (thông tin) Đã ngừng hỗ trợ
Theo dõi chuyển động tức thì (thông tin) Đã ngừng hỗ trợ
Đối tượng (thông tin) Đã ngừng hỗ trợ
KNIFT (thông tin) Đã ngừng hỗ trợ
Tự động lật (thông tin) Đã ngừng hỗ trợ
MediaSequence (thông tin) Đã ngừng hỗ trợ
YouTube 8 triệu (thông tin) Đã ngừng hỗ trợ