Studio MediaPipe

MediaPipe Studio to aplikacja internetowa służąca do oceny i dostosowywania modeli i potoków systemów uczących się na urządzeniu do obsługi aplikacji. Aplikacja ta umożliwia szybkie testowanie rozwiązań MediaPipe w przeglądarce przy użyciu własnych danych oraz dostosowanych modeli ML. Każda wersja demonstracyjna rozwiązania umożliwia też eksperymentowanie z ustawieniami modelu dotyczącymi łącznej liczby wyników, minimalnego progu ufności wyników raportowania itp.

Wypróbuj!

Na tej stronie znajdziesz kilka krótkich instrukcji dotyczących pracy z rozwiązaniami w MediaPipe Studio.

Zrzut ekranu aplikacji internetowej MediaPipe Studio Rysunek 1. na stronie głównej aplikacji MediaPipe Studio.

Modele niestandardowe

Wybór aplikacji MediaPipe Studio na model W MediaPipe w opcji Wybór modelu możesz używać modeli niestandardowych. Aby to zrobić, kliknij Wybierz plik modelu i wybierz model z pamięci plików, tak jak pokazano na zrzucie ekranu.

Wybrany model musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi danych wejściowych i wyjściowych modelu, którego używasz w interfejsie MediaPipe Tasks API, oraz zawierać zgodne metadane modelu. Najszybszym sposobem na utworzenie własnego modelu do użycia z MediaPipe Tasks API jest użycie narzędzia MediaPipe Model Maker w celu zmodyfikowania zgodnego modelu rozwiązania przy użyciu własnych danych. Więcej informacji znajdziesz w narzędziu do Kreatora modeli MediaPipe.

Niestandardowe dane wejściowe

Na każdej stronie rozwiązania w MediaPipe Studio możesz użyć własnych danych. W przypadku zadań tekstowych możesz wpisać tekst w podanym polu. Zadania związane z widocznością umożliwiają użycie kamery internetowej jako danych wejściowych. Możesz też przesyłać obrazy, korzystając z opcji Wybierz plik obrazu w menu, jak pokazano poniżej:

Wybór aplikacji MediaPipe Studio – obraz

Rozpocznij

Aby zacząć korzystać z MediaPipe Studio, możesz uruchomić jedną z wersji demonstracyjnych rozwiązania, np. Klasyfikacja obrazów, a potem skorzystać z odpowiedniego przewodnika dla programistów, aby wbudować tę funkcję w swoją aplikację.