Zadania MediaPipe

MediaPipe Tasks zapewnia podstawowy interfejs programowania pakietu MediaPipe Solutions, w tym zestaw bibliotek do wdrażania innowacyjnych rozwiązań ML na urządzeniach z minimalną ilością kodu. Obsługuje wiele platform, w tym Androida, Web / JavaScript i Python, a wkrótce wprowadzimy obsługę aplikacji na iOS.

Łatwe w użyciu, dobrze zdefiniowane międzyplatformowe interfejsy API
Uruchamiaj wnioskowania z myślą o ML za pomocą 5 wierszy kodu. Wykorzystaj zaawansowane i łatwe w obsłudze interfejsy API rozwiązań w zadaniach MediaPipe, aby tworzyć własne funkcje systemów uczących się.

Dostosowywane rozwiązania
Możesz wykorzystać wszystkie zalety MediaPipe Tasks i łatwo je dostosować za pomocą modeli stworzonych na podstawie Twoich danych za pomocą Kreatora modeli. Możesz na przykład utworzyć model rozpoznający gesty niestandardowe zdefiniowane przez Ciebie przy użyciu interfejsu API Model Maker Maker i wdrożyć go na wybranych platformach za pomocą Tasks gesRecognizer API.

Wydajne potoki ML
Typowe rozwiązania ML działające na urządzeniu łączą wiele bloków ML i innych niż ML, co spowalnia działanie. MediaPipe Tasks zapewnia zoptymalizowane potoki ML z kompleksową akceleracją pod względem CPU, GPU i TPU, aby zaspokajać potrzeby użytkowników w czasie rzeczywistym na urządzeniu.

Obsługiwane platformy

W tej sekcji znajdziesz omówienie zadań MediaPipe z każdej obsługiwanej platformy. Informacje o konkretnych implementacjach znajdziesz w przewodnikach dla programistów związanych z poszczególnymi zadaniami. Aby uzyskać pomoc w skonfigurowaniu środowiska programistycznego do korzystania z zadań MediaPipe na platformie, zapoznaj się z przewodnikami po konfiguracji platformy.

Android

Interfejs Java API Listy zadań MediaPipe na Androida jest podzielony na pakiety wykonujące zadania systemów uczących się w głównych domenach, w tym rozpoznawanie, język naturalny i dźwięk. Poniżej znajdziesz listę zależności, które możesz dodać do swojego projektu na Androida w celu włączenia tych interfejsów API:

dependencies {
  implementation 'com.google.mediapipe:tasks-vision:latest.release'
  implementation 'com.google.mediapipe:tasks-text:latest.release'
  implementation 'com.google.mediapipe:tasks-audio:latest.release'
}

Szczegółowe informacje o implementacji znajdziesz w przewodnikach dla programistów dotyczących poszczególnych rozwiązań w zadaniach MediaPipe.

Python

Interfejs Python API interfejsu MediaPipe Tasks zawiera kilka głównych modułów rozwiązań, które wykonują zadania systemów uczących się w głównych domenach, takich jak rozpoznawanie, język naturalny i dźwięk. Poniżej znajdziesz polecenie instalacji i listę importów, które możesz dodać do swojego projektu programistycznego w Pythonie, aby włączyć te interfejsy API:

$ python -m pip install mediapipe

import mediapipe as mp
from mediapipe.tasks import python
from mediapipe.tasks.python import vision
from mediapipe.tasks.python import text
from mediapipe.tasks.python import audio

Szczegółowe informacje o implementacji znajdziesz w przewodnikach dla programistów dotyczących poszczególnych rozwiązań w zadaniach MediaPipe.

Internet i JavaScript

Interfejs MediaPipe Tasks Web JavaScript API jest podzielony na pakiety wykonujące zadania systemów uczących się w głównych domenach, w tym rozpoznawanie, język naturalny i dźwięk. Poniżej znajduje się lista importów skryptów, które możesz dodać do swojego projektu programowania stron internetowych i skryptów JavaScript, aby włączyć te interfejsy API:

<head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision/vision_bundle.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-text/text_bundle.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-audio/audio_bundle.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>

Szczegółowe informacje o implementacji znajdziesz w przewodnikach dla programistów dotyczących poszczególnych rozwiązań w zadaniach MediaPipe.