Samouczek: pierwsze kroki z interfejsem Gemini API


Ten samouczek pokazuje, jak uzyskać dostęp do interfejsu Gemini API bezpośrednio z aplikacji na Androida za pomocą pakietu SDK klienta AI od Google na Androida. Możesz użyć tego pakietu SDK klienta, jeśli nie chcesz pracować bezpośrednio z interfejsami API REST ani z kodem po stronie serwera (np. Python) w celu uzyskiwania dostępu do modeli Gemini w aplikacji na Androida.

Z tego samouczka dowiesz się, jak:

Poza tym samouczek zawiera sekcje dotyczące zaawansowanych przypadków użycia (np. tokenów liczących) oraz opcji kontrolowania generowania treści.

Rozważ uzyskanie dostępu do Gemini na urządzeniu

Opisany w tym samouczku pakiet SDK klienta na Androida zapewnia dostęp do modeli Gemini Pro, które działają na serwerach Google. W przypadkach użycia związanych z przetwarzaniem danych wrażliwych, dostępnością offline lub oszczędnością kosztów w przypadku często używanych przepływów użytkowników warto rozważyć dostęp do Gemini Nano, który działa na urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w samouczku Androida (na urządzeniu).

Wymagania wstępne

W tym samouczku zakładamy, że umiesz tworzyć aplikacje na Androida za pomocą Android Studio.

Aby ukończyć ten samouczek, sprawdź, czy Twoje środowisko programistyczne i aplikacja na Androida spełniają te wymagania:

 • Android Studio (najnowsza wersja)
 • Aplikacja na Androida musi być kierowana na interfejs API na poziomie 21 lub wyższym.

Konfigurowanie projektu

Zanim wywołasz interfejs Gemini API, musisz skonfigurować projekt Androida, co obejmuje skonfigurowanie klucza interfejsu API, dodanie zależności SDK do projektu na Androida oraz zainicjowanie modelu.

Konfigurowanie klucza interfejsu API

Aby korzystać z interfejsu Gemini API, potrzebujesz klucza interfejsu API. Jeśli nie masz jeszcze klucza, utwórz go w Google AI Studio.

Uzyskiwanie klucza interfejsu API

Zabezpieczanie klucza interfejsu API

Zdecydowanie zalecamy, aby nie sprawdzać klucza interfejsu API w systemie kontroli wersji. Zamiast tego zapisz go w pliku local.properties, który znajduje się w katalogu głównym projektu, ale jest wykluczony z kontroli wersji, a następnie użyj wtyczki do obsługi obiektów tajnych w Gradle na Androida, aby odczytać swój klucz interfejsu API jako zmienną konfiguracji kompilacji.

Kotlin

// Access your API key as a Build Configuration variable
val apiKey = BuildConfig.apiKey

Java

// Access your API key as a Build Configuration variable
String apiKey = BuildConfig.apiKey;

Wszystkie fragmenty kodu w tym samouczku korzystają z tej sprawdzonej metody. Jeśli chcesz zobaczyć implementację wtyczki Secrets Gradle, możesz zapoznać się z przykładową aplikacją dla tego pakietu SDK lub skorzystać z najnowszej wersji przedpremierowej Android Studio Iguana, która zawiera szablon Gemini API Starter (zawierający na początek plik local.properties).

Dodaj zależność SDK do projektu

 1. W pliku konfiguracji Gradle modułu (na poziomie aplikacji) (np. <project>/<app-module>/build.gradle.kts) dodaj zależność pakietu SDK AI od Google na Androida:

  Kotlin

  dependencies {
   // ... other androidx dependencies
  
   // add the dependency for the Google AI client SDK for Android
   implementation("com.google.ai.client.generativeai:generativeai:0.7.0")
  }
  

  Java

  W przypadku Javy musisz dodać 2 dodatkowe biblioteki.

  dependencies {
    // ... other androidx dependencies
  
    // add the dependency for the Google AI client SDK for Android
    implementation("com.google.ai.client.generativeai:generativeai:0.7.0")
  
    // Required for one-shot operations (to use `ListenableFuture` from Guava Android)
    implementation("com.google.guava:guava:31.0.1-android")
  
    // Required for streaming operations (to use `Publisher` from Reactive Streams)
    implementation("org.reactivestreams:reactive-streams:1.0.4")
  }
  
 2. Zsynchronizuj projekt na Androida z plikami Gradle.

Inicjowanie modelu generatywnego

Zanim zaczniesz wywoływać interfejs API, musisz zainicjować model generatywny:

Kotlin

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  // Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  apiKey = BuildConfig.apiKey
)

Java

W przypadku Javy musisz też zainicjować obiekt GenerativeModelFutures.

// Use a model that's applicable for your use case
// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(/* modelName */ "gemini-1.5-flash",
// Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  /* apiKey */ BuildConfig.apiKey);

// Use the GenerativeModelFutures Java compatibility layer which offers
// support for ListenableFuture and Publisher APIs
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Określając model, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Użyj modelu, który odpowiada Twojemu przypadkowi użycia (np. gemini-1.5-flash jest używany w przypadku multimodalnych danych wejściowych). W tym przewodniku w instrukcjach dotyczących poszczególnych implementacji wymieniono model zalecany dla każdego przypadku użycia.

Wdrażanie typowych przypadków użycia

Po skonfigurowaniu projektu możesz zacząć korzystać z interfejsu Gemini API, aby wdrażać różne przypadki użycia:

Generuj tekst na podstawie samego tekstu

Jeśli dane wejściowe promptu zawierają tylko tekst, do wygenerowania danych wyjściowych tekstowych użyj modelu Gemini 1.5 lub Gemini 1.0 Pro z funkcją generateContent:

Kotlin

Pamiętaj, że generateContent() to funkcja zawieszania, która musi być wywoływana z zakresu Coroutine. Jeśli nie znasz aplikacji Coroutine, przeczytaj artykuł na temat Kotlin Coroutines na Androidzie.

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  // Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  apiKey = BuildConfig.apiKey
)

val prompt = "Write a story about a magic backpack."
val response = generativeModel.generateContent(prompt)
print(response.text)

Java

Pamiętaj, że generateContent() zwraca ListenableFuture. Jeśli nie znasz tego interfejsu API, zapoznaj się z dokumentacją Androida na temat używania interfejsu ListenableFuture.

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(/* modelName */ "gemini-1.5-flash",
// Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  /* apiKey */ BuildConfig.apiKey);
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Content content = new Content.Builder()
  .addText("Write a story about a magic backpack.")
  .build();

Executor executor = // ...

ListenableFuture<GenerateContentResponse> response = model.generateContent(content);
Futures.addCallback(response, new FutureCallback<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(GenerateContentResponse result) {
    String resultText = result.getText();
    System.out.println(resultText);
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
}, executor);

Generuj tekst na podstawie danych wejściowych typu tekst i obraz (multimodalne)

Gemini udostępnia różne modele, które obsługują multimodalne dane wejściowe (modele Gemini 1.5 i Gemini 1.0 Pro Vision), dzięki czemu możesz wpisywać zarówno tekst, jak i obrazy. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi obrazów w promptach.

Jeśli dane wejściowe promptu zawierają zarówno tekst, jak i obrazy, do wygenerowania danych wyjściowych tekstowych użyj modelu Gemini 1.5 lub Gemini 1.0 Pro Vision z funkcją generateContent:

Kotlin

Pamiętaj, że generateContent() to funkcja zawieszania, która musi być wywoływana z zakresu Coroutine. Jeśli nie znasz aplikacji Coroutine, przeczytaj artykuł na temat Kotlin Coroutines na Androidzie.

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  // Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  apiKey = BuildConfig.apiKey
)

val image1: Bitmap = // ...
val image2: Bitmap = // ...

val inputContent = content {
  image(image1)
  image(image2)
  text("What's different between these pictures?")
}

val response = generativeModel.generateContent(inputContent)
print(response.text)

Java

Pamiętaj, że generateContent() zwraca ListenableFuture. Jeśli nie znasz tego interfejsu API, zapoznaj się z dokumentacją Androida na temat używania interfejsu ListenableFuture.

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(/* modelName */ "gemini-1.5-flash",
// Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  /* apiKey */ BuildConfig.apiKey);
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Bitmap image1 = // ...
Bitmap image2 = // ...

Content content = new Content.Builder()
  .addText("What's different between these pictures?")
  .addImage(image1)
  .addImage(image2)
  .build();

Executor executor = // ...

ListenableFuture<GenerateContentResponse> response = model.generateContent(content);
Futures.addCallback(response, new FutureCallback<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(GenerateContentResponse result) {
    String resultText = result.getText();
    System.out.println(resultText);
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
}, executor);

Tworzenie rozmów wieloetapowych (czat)

Dzięki Gemini możesz swobodnie prowadzić rozmowy w wielu etapach. Pakiet SDK upraszcza ten proces, zarządzając stanem rozmowy, więc w przeciwieństwie do pakietu generateContent nie musisz samodzielnie przechowywać historii rozmowy.

Aby utworzyć rozmowę wieloetapową (taką jak czat), użyj modelu Gemini 1.5 lub Gemini 1.0 Pro i zainicjuj czat, wywołując startChat(). Następnie za pomocą polecenia sendMessage() wyślij nową wiadomość do użytkownika. Spowoduje to również dołączenie wiadomości i odpowiedzi do historii czatu.

Atrybut role może być powiązany z treścią rozmowy na 2 sposoby:

 • user: rola, która udostępnia prompty. Jest to wartość domyślna w przypadku wywołań funkcji sendMessage.

 • model: rola, która udziela odpowiedzi. Tej roli można używać przy wywoływaniu funkcji startChat() za pomocą istniejącej funkcji history.

Kotlin

Pamiętaj, że generateContent() to funkcja zawieszania, która musi być wywoływana z zakresu Coroutine. Jeśli nie znasz aplikacji Coroutine, przeczytaj artykuł na temat Kotlin Coroutines na Androidzie.

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with multi-turn conversations (like chat)
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  // Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  apiKey = BuildConfig.apiKey
)

val chat = generativeModel.startChat(
  history = listOf(
    content(role = "user") { text("Hello, I have 2 dogs in my house.") },
    content(role = "model") { text("Great to meet you. What would you like to know?") }
  )
)

chat.sendMessage("How many paws are in my house?")

Java

Pamiętaj, że generateContent() zwraca ListenableFuture. Jeśli nie znasz tego interfejsu API, zapoznaj się z dokumentacją Androida na temat używania interfejsu ListenableFuture.

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with multi-turn conversations (like chat)
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(/* modelName */ "gemini-1.5-flash",
// Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  /* apiKey */ BuildConfig.apiKey);
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

// (optional) Create previous chat history for context
Content.Builder userContentBuilder = new Content.Builder();
userContentBuilder.setRole("user");
userContentBuilder.addText("Hello, I have 2 dogs in my house.");
Content userContent = userContentBuilder.build();

Content.Builder modelContentBuilder = new Content.Builder();
modelContentBuilder.setRole("model");
modelContentBuilder.addText("Great to meet you. What would you like to know?");
Content modelContent = userContentBuilder.build();

List<Content> history = Arrays.asList(userContent, modelContent);

// Initialize the chat
ChatFutures chat = model.startChat(history);

// Create a new user message
Content.Builder userMessageBuilder = new Content.Builder();
userMessageBuilder.setRole("user");
userMessageBuilder.addText("How many paws are in my house?");
Content userMessage = userMessageBuilder.build();

Executor executor = // ...

// Send the message
ListenableFuture<GenerateContentResponse> response = chat.sendMessage(userMessage);

Futures.addCallback(response, new FutureCallback<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(GenerateContentResponse result) {
    String resultText = result.getText();
    System.out.println(resultText);
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
}, executor);

Strumieniowanie zapewnia szybsze interakcje

Domyślnie model zwraca odpowiedź po zakończeniu całego procesu generowania. Możesz przyspieszyć interakcje, nie czekając na cały wynik. Zamiast tego możesz używać strumieniowania do obsługi częściowych wyników.

Poniższy przykład pokazuje, jak wdrożyć strumieniowanie za pomocą funkcji generateContentStream w celu generowania tekstu na podstawie promptu z tekstem i obrazem.

Kotlin

Pamiętaj, że generateContentStream() to funkcja zawieszania, która musi być wywoływana z zakresu Coroutine. Jeśli nie znasz aplikacji Coroutine, przeczytaj artykuł na temat Kotlin Coroutines na Androidzie.

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  // Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  apiKey = BuildConfig.apiKey
)

val image1: Bitmap = // ...
val image2: Bitmap = // ...

val inputContent = content {
  image(image1)
  image(image2)
  text("What's the difference between these pictures?")
}

var fullResponse = ""
generativeModel.generateContentStream(inputContent).collect { chunk ->
  print(chunk.text)
  fullResponse += chunk.text
}

Java

Metody strumieniowania w Javie w tym pakiecie SDK zwracają typ Publisher z biblioteki Strumienie reaktywne.

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(/* modelName */ "gemini-1.5-flash",
// Access your API key as a Build Configuration variable (see "Set up your API key" above)
  /* apiKey */ BuildConfig.apiKey);
GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Bitmap image1 = // ...
Bitmap image2 = // ...

Content content = new Content.Builder()
  .addText("What's different between these pictures?")
  .addImage(image1)
  .addImage(image2)
  .build();

Publisher<GenerateContentResponse> streamingResponse =
  model.generateContentStream(content);

StringBuilder outputContent = new StringBuilder();

streamingResponse.subscribe(new Subscriber<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onNext(GenerateContentResponse generateContentResponse) {
    String chunk = generateContentResponse.getText();
    outputContent.append(chunk);
  }

  @Override
  public void onComplete() {
    System.out.println(outputContent);
  }

  @Override
  public void onError(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }

  @Override
  public void onSubscribe(Subscription s) {
   s.request(Long.MAX_VALUE);
  }
});

Podobne podejście możesz zastosować w przypadkach użycia związanych tylko z tekstem i na czacie:

Kotlin

Pamiętaj, że generateContentStream() to funkcja zawieszania, która musi być wywoływana z zakresu Coroutine. Jeśli nie znasz aplikacji Coroutine, przeczytaj artykuł na temat Kotlin Coroutines na Androidzie.

// Use streaming with text-only input
generativeModel.generateContentStream(inputContent).collect { chunk ->
  print(chunk.text)
}
// Use streaming with multi-turn conversations (like chat)
val chat = generativeModel.startChat()
chat.sendMessageStream(inputContent).collect { chunk ->
  print(chunk.text)
}

Java

Metody strumieniowania w Javie w tym pakiecie SDK zwracają typ Publisher z biblioteki Strumienie reaktywne.

// Use streaming with text-only input
Publisher<GenerateContentResponse> streamingResponse =
  model.generateContentStream(inputContent);

StringBuilder outputContent = new StringBuilder();

streamingResponse.subscribe(new Subscriber<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onNext(GenerateContentResponse generateContentResponse) {
    String chunk = generateContentResponse.getText();
    outputContent.append(chunk);
  }

  @Override
  public void onComplete() {
    System.out.println(outputContent);
  }

  @Override
  public void onSubscribe(Subscription s) {
   s.request(Long.MAX_VALUE);
  }

  // ... other methods omitted for brevity
});
// Use streaming with multi-turn conversations (like chat)
ChatFutures chat = model.startChat(history);

Publisher<GenerateContentResponse> streamingResponse =
  chat.sendMessageStream(inputContent);

StringBuilder outputContent = new StringBuilder();

streamingResponse.subscribe(new Subscriber<GenerateContentResponse>() {
  @Override
  public void onNext(GenerateContentResponse generateContentResponse) {
    String chunk = generateContentResponse.getText();
    outputContent.append(chunk);
  }

  @Override
  public void onComplete() {
    System.out.println(outputContent);
  }

  @Override
  public void onSubscribe(Subscription s) {
   s.request(Long.MAX_VALUE);
  }

  // ... other methods omitted for brevity
});

Wdrażanie zaawansowanych przypadków użycia

Typowe przypadki użycia opisane w poprzedniej części tego samouczka pomogą Ci zapoznać się z interfejsem Gemini API. W tej sekcji opisujemy kilka przypadków użycia, które mogą być bardziej zaawansowane.

Wywoływanie funkcji

Wywoływanie funkcji ułatwia uzyskiwanie uporządkowanych danych wyjściowych z modeli generatywnych. Następnie możesz użyć tych danych wyjściowych, aby wywoływać inne interfejsy API i zwracać odpowiednie dane odpowiedzi do modelu. Inaczej mówiąc, wywołania funkcji pomagają połączyć modele generatywne z systemami zewnętrznymi, aby generowane treści zawierały aktualne i dokładne informacje. Więcej informacji znajdziesz w samouczku wywoływania funkcji.

Policz tokeny

W przypadku używania długich promptów warto zliczać tokeny przed wysłaniem jakiejkolwiek treści do modelu. Poniższe przykłady pokazują, jak używać właściwości countTokens() w różnych przypadkach użycia:

Kotlin

Pamiętaj, że countTokens() to funkcja zawieszania, która musi być wywoływana z zakresu Coroutine. Jeśli nie znasz aplikacji Coroutine, przeczytaj artykuł na temat Kotlin Coroutines na Androidzie.

// For text-only input
val (totalTokens) = generativeModel.countTokens("Write a story about a magic backpack.")

// For text-and-image input (multi-modal)
val multiModalContent = content {
  image(image1)
  image(image2)
  text("What's the difference between these pictures?")
}

val (totalTokens) = generativeModel.countTokens(multiModalContent)

// For multi-turn conversations (like chat)
val history = chat.history
val messageContent = content { text("This is the message I intend to send")}
val (totalTokens) = generativeModel.countTokens(*history.toTypedArray(), messageContent)

Java

Pamiętaj, że countTokens() zwraca ListenableFuture. Jeśli nie znasz tego interfejsu API, zapoznaj się z dokumentacją Androida na temat używania interfejsu ListenableFuture.

Content text = new Content.Builder()
  .addText("Write a story about a magic backpack.")
  .build();

Executor executor = // ...

// For text-only input
ListenableFuture<CountTokensResponse> countTokensResponse = model.countTokens(text);

Futures.addCallback(countTokensResponse, new FutureCallback<CountTokensResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(CountTokensResponse result) {
    int totalTokens = result.getTotalTokens();
    System.out.println("TotalTokens = " + totalTokens);
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable t) {
    t.printStackTrace();
  }
}, executor);

// For text-and-image input
Bitmap image1 = // ...
Bitmap image2 = // ...

Content multiModalContent = new Content.Builder()
  .addImage(image1)
  .addImage(image2)
  .addText("What's different between these pictures?")
  .build();

ListenableFuture<CountTokensResponse> countTokensResponse = model.countTokens(multiModalContent);

// For multi-turn conversations (like chat)
List<Content> history = chat.getChat().getHistory();

Content messageContent = new Content.Builder()
  .addText("This is the message I intend to send")
  .build();

Collections.addAll(history, messageContent);

ListenableFuture<CountTokensResponse> countTokensResponse = model.countTokens(history.toArray(new Content[0]));

Opcje sterowania generowaniem treści

Możesz kontrolować generowanie treści, konfigurując parametry modelu i używając ustawień bezpieczeństwa.

Skonfiguruj parametry modelu

Każdy prompt, który wysyłasz do modelu, zawiera wartości parametrów, które kontrolują sposób generowania odpowiedzi przez model. Model może generować różne wyniki dla różnych wartości parametrów. Dowiedz się więcej o parametrach modelu.

Kotlin

val config = generationConfig {
  temperature = 0.9f
  topK = 16
  topP = 0.1f
  maxOutputTokens = 200
  stopSequences = listOf("red")
}

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  apiKey = BuildConfig.apiKey,
  generationConfig = config
)

Java

GenerationConfig.Builder configBuilder = new GenerationConfig.Builder();
configBuilder.temperature = 0.9f;
configBuilder.topK = 16;
configBuilder.topP = 0.1f;
configBuilder.maxOutputTokens = 200;
configBuilder.stopSequences = Arrays.asList("red");

GenerationConfig generationConfig = configBuilder.build();

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(
  "gemini-1.5-flash",
  BuildConfig.apiKey,
  generationConfig
);

GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Korzystanie z ustawień bezpieczeństwa

Za pomocą ustawień bezpieczeństwa możesz dostosować prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedzi, które mogą zostać uznane za szkodliwe. Ustawienia bezpieczeństwa domyślnie blokują treści o średnim lub wysokim prawdopodobieństwie, że mogą być niebezpieczne we wszystkich wymiarach. Dowiedz się więcej o ustawieniach bezpieczeństwa.

Aby skonfigurować jedno ustawienie bezpieczeństwa:

Kotlin

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  apiKey = BuildConfig.apiKey,
  safetySettings = listOf(
    SafetySetting(HarmCategory.HARASSMENT, BlockThreshold.ONLY_HIGH)
  )
)

Java

SafetySetting harassmentSafety = new SafetySetting(HarmCategory.HARASSMENT,
  BlockThreshold.ONLY_HIGH);

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(
  "gemini-1.5-flash",
  BuildConfig.apiKey,
  null, // generation config is optional
  Collections.singletonList(harassmentSafety)
);

GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Możesz też skonfigurować więcej niż jedno ustawienie bezpieczeństwa:

Kotlin

val harassmentSafety = SafetySetting(HarmCategory.HARASSMENT, BlockThreshold.ONLY_HIGH)

val hateSpeechSafety = SafetySetting(HarmCategory.HATE_SPEECH, BlockThreshold.MEDIUM_AND_ABOVE)

val generativeModel = GenerativeModel(
  // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
  modelName = "gemini-1.5-flash",
  apiKey = BuildConfig.apiKey,
  safetySettings = listOf(harassmentSafety, hateSpeechSafety)
)

Java

SafetySetting harassmentSafety = new SafetySetting(HarmCategory.HARASSMENT,
  BlockThreshold.ONLY_HIGH);

SafetySetting hateSpeechSafety = new SafetySetting(HarmCategory.HATE_SPEECH,
  BlockThreshold.MEDIUM_AND_ABOVE);

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
GenerativeModel gm = new GenerativeModel(
  "gemini-1.5-flash",
  BuildConfig.apiKey,
  null, // generation config is optional
  Arrays.asList(harassmentSafety, hateSpeechSafety)
);

GenerativeModelFutures model = GenerativeModelFutures.from(gm);

Co dalej

 • Projektowanie promptów to proces tworzenia promptów, które wywołują pożądaną odpowiedź od modeli językowych. Tworzenie dobrze uporządkowanych promptów to klucz do zapewnienia dokładnych i wysokiej jakości odpowiedzi z modelu językowego. Poznaj sprawdzone metody pisania promptów.

 • Gemini oferuje kilka wersji modelu, które spełniają różne potrzeby dotyczące na przykład typów danych wejściowych i złożoności, implementacji czatu lub innych zadań związanych z językiem okna czy ograniczeń rozmiaru. Dowiedz się więcej o dostępnych modelach Gemini.

 • Gemini udostępnia opcje, dzięki którym możesz poprosić o zwiększenie limitu częstotliwości. Dla modeli Gemini Pro limit szybkości wynosi 60 żądań na minutę (RPM).

 • Opisany w tym samouczku pakiet SDK klienta na Androida zapewnia dostęp do modeli Gemini Pro, które działają na serwerach Google. W przypadkach użycia związanych z przetwarzaniem danych wrażliwych, dostępnością offline lub oszczędnością kosztów w przypadku często używanych przepływów użytkowników warto rozważyć dostęp do Gemini Nano, który działa na urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w samouczku Androida (na urządzeniu).