Pierwsze kroki z interfejsem Gemini API

Google AI Studio pozwala rozpocząć pracę z interfejsem Gemini API bez konieczności konfiguracji. Uzyskaj dostęp do całej rodziny modeli Gemini i już teraz umieść swoje pomysły w kodzie.

Wypróbuj
Rozwiąż złożone problemy rozumowania za pomocą modelu opracowanego z myślą o równoważeniu elastyczności, szybkości i opłacalności.
Ograniczanie big data do skali człowieka Analizowanie i rozumienie danych w dużych oknach kontekstu tokenów.
Połącz tekst, obrazy, filmy i dźwięk, aby uzyskać bogate konteksty danych i rozwiązywać złożone problemy rozumowania.

Poznaj możliwości interfejsu Gemini API

Dowiedz się, jak za pomocą interfejsu Gemini API tworzyć niestandardowe zachowanie AI, korzystać z istniejących systemów oraz podejmować uzasadnione decyzje dotyczące Twoich treści.
Modyfikowanie zachowania modeli Gemini umożliwia dostosowywanie się do konkretnych zadań, rozpoznawanie danych i rozwiązywanie problemów. Dostrój modele z użyciem własnych danych do własnych potrzeb i udostępnij je swojemu zespołowi.
Tłumacz zwykły język na kod lub uporządkowane dane za pomocą funkcji wywoływania funkcji interfejsu Gemini API. Mapuj żądania na określone wywołania kodu programowania, korzystając z możliwości rozumienia języka sztucznej inteligencji i transformacji intencji.
Wykorzystaj możliwości kodowania języka AI do znajdowania treści, odpowiadania na pytania, ulepszania generowania treści, klasyfikowania danych i mapowania losowych żądań na określone działania. Za pomocą wektorów dystrybucyjnych tekstu możesz wykorzystywać różne rozwiązania dla swojej organizacji i klientów.
Rozpocznij swoją przygodę z programowaniem od zapoznania się z krótkim przewodnikiem po interfejsie Gemini API. Wyciągnij klucz interfejsu API z Google AI Studio i zacznij kodować.