Làm quen với API Gemini

Gemini API và Google AI Studio giúp bạn bắt đầu làm việc với các mô hình mới nhất của Google. Tiếp cận toàn bộ dòng mô hình Gemini và biến ý tưởng của bạn thành các ứng dụng thực tế trên quy mô lớn.
Giải quyết các vấn đề suy luận phức tạp bằng mô hình được thiết kế để cân bằng tính linh hoạt, tốc độ và hiệu quả chi phí.
Giảm lượng dữ liệu lớn xuống quy mô của con người. Phân tích và hiểu dữ liệu qua các cửa sổ ngữ cảnh lớn về mã thông báo.

Dùng thử Gemini 1.5 trong AI Studio
Kết hợp văn bản, hình ảnh, video và âm thanh để tạo ngữ cảnh dữ liệu phong phú và giải quyết các vấn đề suy luận phức tạp.

Khám phá các chức năng của Gemini API

Khám phá cách tạo mô hình AI tuỳ chỉnh, kết nối các mô hình đó với các hệ thống hiện có và lập luận về nội dung của bạn nhờ các tính năng nhúng hiện đại trong Gemini API.
Sửa đổi hành vi của các mô hình Gemini để thích ứng với những nhiệm vụ cụ thể, nhận dạng dữ liệu và giải quyết vấn đề. Điều chỉnh các mô hình bằng dữ liệu của riêng bạn để việc triển khai trong môi trường thực tế trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.
Nhận thông tin mới nhất từ hệ thống doanh nghiệp của bạn và thực hiện các biện pháp xử lý dựa trên yêu cầu của người dùng. Việc gọi hàm cho phép bạn sử dụng Gemini API để nhận các yêu cầu về ngôn ngữ đơn giản rồi ánh xạ chúng đến giao diện lập trình.
Tìm nội dung, trả lời câu hỏi, tạo nội dung cụ thể, phân loại dữ liệu và liên kết các yêu cầu ngẫu nhiên với các thao tác cụ thể. Các tính năng nhúng văn bản giúp bạn hiểu, di chuyển và hành động dựa trên nội dung cũng như dữ liệu doanh nghiệp của mình.

Tạo ứng dụng bằng Gemini API

Bắt đầu xây dựng bằng Gemini API bằng cách sử dụng các hướng dẫn, mẫu ứng dụng và mã ví dụ.
Xây dựng một công cụ trợ lý lập trình để tạo mã, nhận xét mã hoặc thực hiện các hoạt động hỗ trợ lập trình khác.
Tìm vấn đề, khám phá xu hướng và điều tra kết quả bằng dữ liệu doanh nghiệp của riêng bạn. Hãy sử dụng Gemini API để tạo một nhân viên hỗ trợ có thể giải đáp các câu hỏi và giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.
Khi xây dựng giao diện tìm kiếm dạng trò chuyện cho nội dung của bạn bằng AI, người dùng có thể đặt các câu hỏi cụ thể và nhận câu trả lời trực tiếp.
Hãy dùng thử Gemini API và các mô hình hiện đại của chúng tôi, Gemini 1.5 Flash và 1.5 Pro.