Wycena, która pozwoli Ci udostępnić aplikację całemu światu

Podgląd

Podgląd

Dostępne od zaraz

Nasz najszybszy multimodalny model o wyjątkowej szybkości i wydajności umożliwiający szybkie wykonywanie zadań o wysokiej częstotliwości. Obecnie jest dostępny w wersji testowej.

Bezpłatnie*

Wypróbuj teraz w Google AI Studio Wypróbuj

Płatność według wykorzystania (ceny w USD)***

Płatność zostanie naliczona 30 maja 2024 r. Opłaty zaczniemy naliczać od 30 maja

Nasz wielomodalny model o wysokiej wydajności do wykonywania złożonych zadań wymagających głębokiego rozumowania i zrozumienia niuansów. Obecnie jest dostępny w wersji testowej.

Bezpłatnie*

Wypróbuj teraz w Google AI Studio Wypróbuj

Płatność według wykorzystania (ceny w USD)***

Płatność zostanie naliczona 30 maja 2024 r. Opłaty zaczniemy naliczać od 30 maja

Nasz model pierwszej generacji, który oferuje wyłącznie rozumowanie na podstawie tekstu i obrazu. Jest ogólnie dostępny do użytku w środowisku produkcyjnym.

Bezpłatnie

Wypróbuj teraz w AI Studio Wypróbuj

Płatność według wykorzystania (ceny w USD)

Skonfiguruj płatności w Google AI Studio Skonfiguruj płatności

*Poziom bezpłatny nie jest dostępny w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym w Unii Europejskiej), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

**Te limity nie są gwarantowane, a rzeczywista pojemność może się zmieniać. Poproś o zwiększenie limitu maksymalnej stawki (tylko w przypadku poziomu płatnego).

***Koszty wnioskowania na podstawie dostrojonego modelu są rozliczane w tej samej cenie co modele podstawowe.

Logo Google Cloud

Kompiluj z Vertex AI w Google Cloud