Krótkie wprowadzenie do Google AI Studio

Google AI Studio to środowisko IDE dostępne w przeglądarce, które umożliwia prototypowanie z użyciem modeli generatywnych. Google AI Studio pozwala szybko wypróbowywać modele i eksperymentować z różnymi promptami. Po utworzeniu elementu, który Ci się podoba, możesz go wyeksportować do kodu w preferowanym języku programowania, korzystając z interfejsu API Gemini.

Strona główna Google AI Studio

Prompty i dostrajanie modelu

Google AI Studio udostępnia kilka interfejsów promptów przeznaczonych do różnych przypadków użycia:

 • Swobodne prompty – są to otwarte prompty, które mogą służyć do generowania treści i odpowiedzi na instrukcje. W promptach możesz używać zarówno obrazów, jak i tekstów. Więcej informacji

 • Uporządkowane prompty – ta metoda promptów pozwala nakierować wynikiem modelu przez udostępnienie zestawu przykładowych żądań i odpowiedzi. Skorzystaj z tego podejścia, jeśli potrzebujesz większej kontroli nad strukturą danych wyjściowych modelu. Więcej informacji

 • Potwierdzenia na czacie – używaj promptów na czacie, aby prowadzić rozmowy. Ta metoda promptów pozwala generować dane wyjściowe wielokrotnie z wykorzystaniem wielu cykli wprowadzania i odpowiedzi. Więcej informacji

Google AI Studio umożliwia też zmianę działania modelu z użyciem metody nazywanej dostrajaniem:

 • Model dostrojony – ta zaawansowana metoda służy do ulepszania odpowiedzi modelu w przypadku konkretnego zadania przez podanie większej liczby przykładów. Pamiętaj, że dostrajanie jest dostępne tylko w przypadku starszych modeli PaLM. Aby włączyć ten prompt, włącz w Ustawieniach opcję Pokaż starsze modele. Więcej informacji

Przykład promptu dowolnego: więcej informacji o budynku

Dzięki multimodalnym funkcjom Gemini model może zawierać zarówno obrazy, jak i tekst. Dzięki tej funkcji możesz na przykład dowiedzieć się więcej o budynku widocznym na zdjęciu.

Krok 1. Utwórz prompt z tekstem i obrazami

Aby utworzyć multimodalny prompt:

 1. Otwórz Google AI Studio.
 2. W panelu po lewej stronie wybierz Utwórz nowy > Swobodny prompt.
 3. W polu Model w prawej kolumnie wybierz model, który obsługuje obrazy, na przykład model Gemini Pro Vision.
 4. W obszarze tekstowym promptu wpisz ten tekst:

  look at the following picture and tell me who is the architect
  
 5. Na pasku Wstaw nad obszarem promptu kliknij Obraz i wybierz jedno z przykładowych zdjęć budynku.

 6. U dołu okna aplikacji kliknij Uruchom, aby wygenerować odpowiedź na to żądanie.

Krok 2. Dodaj do promptu zmienną wymienną

W kroku 1 poprosiłeś model o ustalony ciąg tekstu i obraz. Czasem warto jednak mieć możliwość dynamicznego zmieniania niektórych fragmentów promptów. Jeśli np. tworzysz aplikację interaktywną, możesz zmodyfikować prompt, dodając inne dane wejściowe użytkownika. W tym celu możesz określić parametry promptów za pomocą zmiennych.

Zastąp żądanie informacji zmienną

Aby dodać zmienne do promptów:

 1. Wybierz słowo lub wyrażenie, które chcesz zastąpić w prompcie. W tym przypadku zaznacz tekst: who is the architect.
 2. W nagłówku Insert: nad promptem wybierz {{ }} Test wejściowych.
 3. W tabeli Testowanie promptu pod promptem dodaj dodatkową wartość promptu: wybierz Dodaj przykład testowy i wpisz dodatkową wartość promptu. Możesz dodać kilka nowych wartości wejściowych.
 4. U dołu okna aplikacji wybierz Uruchom, aby wygenerować odpowiedź dla każdego z różnych żądań.

Krok 3. Eksperymentuj z parametrami modelu

W trakcie tworzenia prototypu promptu możesz też eksperymentować z ustawieniami uruchamiania modelu po prawej stronie aplikacji. Oto najważniejsze ustawienia, o których warto wiedzieć:

 • Model – wybierz model, który ma odpowiadać na prompty. Więcej informacji o dostępnych modelach i możliwościach znajdziesz w sekcji Modele.
 • Temperatura – kontroluj, jak bardzo losowe odpowiedzi są dozwolone w odpowiedziach modelu. Zwiększenie tej wartości umożliwia modelowi generowanie bardziej nieoczekiwanych i kreatywnych odpowiedzi.
 • Maksymalna liczba danych wyjściowych – zwiększ liczbę odpowiedzi zwracanych przez model dla każdego żądania. Ta opcja może być przydatna do szybkiego testowania promptów przez generowanie wielu odpowiedzi na 1 prompt.
 • Ustawienia bezpieczeństwa – możesz dostosować ustawienia bezpieczeństwa na potrzeby zarządzania odpowiedziami modelu. Więcej informacji o tych opcjach znajdziesz w sekcji Ustawienia zabezpieczeń.

Krok 4 – Dalsze kroki

Po utworzeniu prototypu aplikacji generatywnej AI możesz zapisać swoją pracę lub wygenerować kod do wykorzystania tego promptu w swoim środowisku programistycznym.

Aby zapisać utworzony prompt:

 1. W prawym górnym rogu aplikacji Google AI Studio kliknij Zapisz.
 2. Połącz aplikację z kontem Dysku Google, jeśli jeszcze nie jest z nią połączony.
 3. W oknie Zapisz prompt wpisz nazwę promptu i (opcjonalnie) opis, a następnie wybierz Zapisz.

Aby wyeksportować prompt utworzony jako kod:

 1. W prawym górnym rogu aplikacji Google AI Studio kliknij Pobierz kod.
 2. Wybierz kartę języka programowania.
 3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować kod do schowka.

Przykład uporządkowanych promptów: tworzenie generatora tekstów produktów

Na razie wiesz, jak wprowadzić do modelu instrukcję (look at the following picture and tell me who is the architect). Czasami możesz jednak uzyskać lepsze wyniki, sugerując model z kombinacją instrukcji i przykładów. Pomogą Ci w tym uporządkowane prompty w Google AI Studio – połącz instrukcje z przykładami, aby pokazać modelowi, jakiego rodzaju dane wyjściowe chcesz mieć, a nie tylko informowanie mu, co ma zrobić. Ten rodzaj promptów, zwany promptami typufew-shot, przydaje się, gdy model ma trzymać się stałego formatu wyjściowego (np. uporządkowanych słów JSON) lub sytuacji, w których modelowi trudno jest opisać to, co chcesz opisać. W tej sekcji dowiesz się, jak tworzyć uporządkowane prompty w Google AI Studio.

Krok 1. Utwórz ustrukturyzowany prompt

W tym przykładzie utworzysz ustrukturyzowany prompt generujący tekst reklamowy produktów. Najpierw zdefiniuj strukturę promptu, tworząc 2 kolumny: kolumnę wejściową Product i kolumnę wyjściową Product copy.

Początkowy przykład uporządkowanego promptu

Aby utworzyć uporządkowany prompt:

 1. W lewym górnym rogu aplikacji internetowej Google AI Studio kliknij Utwórz nowy > Uporządkowany prompt.

 2. Pod nagłówkiem Insert: dodaj instrukcje dotyczące promptu uporządkowanych:

  You are a product marketer targeting a Gen Z audience. Create exciting and
  fresh advertising copy for products and their simple description. Keep copy
  under a few sentences long.
  
 3. Dodaj opisowy nagłówek do elementu INPUT, zastępując domyślny opis tekstowy input: wartością Product:.

 4. Dodaj opisowy nagłówek dla parametru OUTPUT, zastępując domyślny opis tekstowy output: wartością Product copy:.

Krok 2. Dodaj przykłady

Po nazwaniu kolumn sprawdź przykładowe wiersze. Powinny one zawierać przykładowe dane wejściowe (w tym przykładzie nazwy produktów) i przykładowe dane wyjściowe (odpowiadające im opisy produktów). Podając modelowi kilka przykładowych opisów produktów, możesz ukierunkować go na skopiowanie podobnego stylu podczas generowania własnych danych wyjściowych. Przykłady można wpisać ręcznie lub zaimportować z pliku, używając menu importu danych.

Aby ręcznie wpisać przykłady:

 1. W tabeli danych przykładowe u góry wybierz pole pod nagłówkiem Produkt: i wpisz opis produktu.

 2. Wybierz pole pod nagłówkiem Tekst produktu: i wpisz dla niego tekst marketingowy tej usługi.

Oto przykład wartości wejściowych i wyjściowych dla tego promptu:

Usługa: Opis produktu:
Trampki w stylu retro Czas na sznurowanie! Te buty dają kultowy wygląd i wyjątkową paletę kolorów, jednocześnie dbając o Twój styl i funkcjonalność.
Supermiękka bluza z kapturem Ciesz się przytulnym i stylowym wyglądem naszej nowej bluzy uniseks z kapturem. Ta bluza z kapturem jest wykonana w 100% z bawełny, jest miękka i wygodna. Można ją nosić przez cały dzień. Częściowo szczotkowane wnętrze zapewni Ci ciepło nawet w najchłodniejsze dni.

Aby zaimportować przykłady z pliku:

 1. W prawym górnym rogu tabeli przykłady kliknij Działania > Importuj przykłady.

 2. W oknie dialogowym wybierz plik CSV lub Arkusze Google na Dysku Google albo prześlij go z komputera.

 3. W oknie z przykładami importu wybierz kolumny, które chcesz zaimportować, a które pominąć. Okno pozwala też określić, która kolumna danych ma być importowana do której kolumny tabeli w uporządkowanym promptie.

Krok 3. Przetestuj prompt

Gdy uzyskasz przykłady, które pokazują odpowiedni model, sprawdź prompt z użyciem nowych danych wejściowych w tabeli Przetestuj prompt u dołu. Podobnie jak w przypadku typu promptu tekstowego, możesz dostosowywać parametry modelu, aby sprawdzić, czy pomagają uzyskać lepsze wyniki w Twoim przypadku.

Sprawdzanie sposobu przesyłania przykładów do modelu

Najpierw Google AI Studio tworzy prompt, łącząc instrukcje z przesłanymi przez Ciebie przykładami. W miarę dodawania kolejnych przykładów będą one dodawane do tekstu wysyłanego do modelu. W zależności od tego, jak długie są przykłady, możesz zacząć zbliżać się do limitu tokenów modelu. Wszystkie modele generatywnej AI mają limit tokenów, czyli maksymalną długość tekstu, które mogą zaakceptować jako dane wejściowe.

Aby zobaczyć pełną treść promptu:

 • U dołu aplikacji internetowej Google AI Studio wybierz Podgląd tekstu.

Krok 4 – Dalsze kroki

Gdy prompt będzie gotowy, możesz go zapisać lub wyeksportować do kodu, klikając przycisk Pobierz kod.

Możesz też wyeksportować poszczególne przykłady kilku zdjęć do pliku CSV lub Arkuszy Google. Aby wyeksportować przykłady, w menu Działanie wybierz opcję Eksportuj przykłady.

Przykład promptu na czacie: tworzenie niestandardowej aplikacji czatu

Jeśli korzystasz z czatbota ogólnego przeznaczenia, takiego jak Gemini, przekonasz się na własne oczy, jak wydajne mogą być modele generatywnej AI w przypadku otwartego dialogu. Czatboty te są przydatne, ale często muszą być dostosowane do konkretnych przypadków użycia. Możesz np. utworzyć czatbota do obsługi klienta, który będzie obsługiwać tylko rozmowy o produkcie firmy. Dobrym pomysłem może być stworzenie czatbota, który będzie mówił o konkretnym tonie lub stylu – np. niszczy mnóstwo żartów, rymuje się jak poeta albo używa wielu emotikonów w odpowiedziach.

Interfejs przykładowego promptu na czacie

Ten przykład pokazuje, jak za pomocą Google AI Studio zbudować przyjazny czatbot, który komunikuje się tak, jakby to kosmita żyjący na jednym z księżyców Jowisza – Europy.

Krok 1. Utwórz prompt na czacie

W ostatniej sekcji zaprojektowaliśmy uporządkowany prompt, używając kombinacji przykładów danych wejściowych i wyjściowych. Podobnie, aby utworzyć czatbota, musisz podać przykłady interakcji między użytkownikiem a czatbotem, aby pokierować modelem do odpowiedzi, których szukasz.

Aby utworzyć prompt na czacie:

 1. W lewym górnym rogu aplikacji internetowej Google AI Studio kliknij Utwórz nowy > Wiadomość od Google Chat.

 2. Przykłady interakcji możesz zacząć podawać w kolumnie Wpisz przykłady promptów w interfejsie. W pierwszym przykładzie możesz też podać dodatkowy kontekst, na przykład:

  Użytkownik: none You are Tim, a friendly alien that lives on Europa, one of Jupiter's moons.

  Model: none Ok

 3. W polach Użytkownik i Model widać, jak mogą wyglądać interakcje między użytkownikiem a czatbotem:

  Użytkownik: none Hi!

  Model: none Hi! My name is Tim and I live on Europa, one of Jupiter's moons. Brr! It's cold down here!

Gdy podasz już przykład, zacznij testować swoją aplikację, rozmawiając z modelem w prawym panelu interfejsu promptu na czacie.

Aby przetestować działanie czatbota:

 1. U dołu panelu Testowanie promptu wybierz pole do wprowadzania danych.

 2. Wpisz pytanie lub obserwację użytkownika, na przykład:

  Użytkownik: none What's the weather like?

 3. Kliknij przycisk rombu po prawej stronie pola do wprowadzania danych, aby uzyskać odpowiedź od czatbota, na przykład taką:

  Model: none The weather on Europa is very cold and icy. ...

Krok 2. Naucz swojego bota, jak lepiej czatować

Udało Ci się stworzyć prostego czatbota obcych Europa, korzystając z jednego przykładu z odpowiedzią. Jednak pojedynczy przykład zwykle nie wystarcza do zapewnienia spójności i jakości odpowiedzi modelu. Bez dodatkowych danych odpowiedź modelu na pytanie o pogodę jest zwykle bardzo długa i wydaje się, że pochodzi z podręcznika, a nie od przyjaznego kosmity.

Dostosuj ton swojego czatbota, korzystając z odpowiedzi modelu i edytuj ją tak, aby pasowała do danego tonu i stylu czatbota obcych.

Dodaj do nauczania

Aby dodać i edytować przykłady definicji czatbota:

 1. W panelu Testowanie promptu najedź kursorem na lewą stronę nagłówka Użytkownik i kliknij przycisk Dodaj do przykładów.

 2. W kolumnie Wpisz przykłady promptów edytuj skopiowane dane wejściowe i odpowiedzi, aby pasowały do stylu i tonu czatbota.

W ten sposób możesz dodać więcej przykładów. Zadawaj więcej pytań, edytuj odpowiedzi i poprawiaj jakość czatbota. Dodawaj przykłady i sprawdzaj, jak wpływają one na zachowanie Twojego czatbota. Im więcej przykładów, tym lepsza jest jakość odpowiedzi czatbota.

W tle Google AI Studio tworzy prompt, łącząc:

 • Przykłady okien dialogowych
 • Historia rozmowy

w jeden blok tekstu wysyłany do modelu. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda pełny komunikat, kliknij Podgląd u dołu ekranu, by otworzyć okienko podglądu.

Ponieważ prompt zawiera każdą wiadomość między modelem a użytkownikiem (jest to „historia rozmowy”), komunikaty konwersacyjne mogą trwać dość długo. W końcu możesz osiągnąć limit tokenów modelu, czyli maksymalną długość tekstu akceptowanego przez model. Pełną liczbę wątków i tokenów możesz zobaczyć na karcie Podgląd.

Krok 3. Eksperymentuj z parametrami modelu

Możesz też spróbować dostosować parametry modelu, aby sprawdzić, czy dają one lepsze wyniki w Twoim przypadku.

Krok 4 – Dalsze kroki

Podobnie jak w przypadku innych typów promptów, gdy już otrzymasz satysfakcjonujący prototyp, możesz użyć przycisku Pobierz kod, aby zacząć kodować, lub zapisać prompt, aby później nad nim pracować i udostępnić go innym.

Więcej informacji