Hướng dẫn nhanh về Google AI Studio

Google AI Studio là một IDE dựa trên trình duyệt để tạo nguyên mẫu bằng các mô hình tạo sinh. Google AI Studio giúp bạn nhanh chóng dùng thử các mô hình và thử nghiệm với nhiều câu lệnh. Khi xây dựng được một ứng dụng mà bạn hài lòng, bạn có thể xuất nội dung đó sang ngôn ngữ lập trình mà mình muốn, với sự hỗ trợ của API Gemini.

Trang chủ Google AI Studio

Lời nhắc và điều chỉnh mô hình

Google AI Studio cung cấp một số giao diện cho lời nhắc được thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng:

 • Lời nhắc dạng biểu mẫu tuỳ ý – Các câu lệnh này mang đến trải nghiệm nhắc mở để tạo nội dung và phản hồi cho hướng dẫn. Bạn có thể sử dụng cả dữ liệu văn bản và hình ảnh cho các câu lệnh của mình. Tìm hiểu thêm

 • Lời nhắc có cấu trúc – Kỹ thuật nhắc này cho phép bạn định hướng đầu ra theo mô hình bằng cách cung cấp một tập hợp các yêu cầu và câu trả lời mẫu. Hãy sử dụng phương pháp này khi bạn cần kiểm soát nhiều hơn đối với cấu trúc của đầu ra của mô hình. Tìm hiểu thêm

 • Lời nhắc trò chuyện – Sử dụng câu lệnh trò chuyện để xây dựng trải nghiệm trò chuyện. Kỹ thuật nhắc này cho phép nhiều lượt nhập và phản hồi để tạo đầu ra. Tìm hiểu thêm

Google AI Studio cũng cho phép bạn thay đổi hành vi của một mô hình bằng cách sử dụng một kỹ thuật có tên là điều chỉnh:

 • Mô hình điều chỉnh – Hãy sử dụng kỹ thuật nâng cao này để cải thiện phản hồi của mô hình cho một tác vụ cụ thể bằng cách cung cấp thêm ví dụ. Xin lưu ý rằng tính năng điều chỉnh chỉ có trên các mô hình PaLM cũ. Bật tuỳ chọn Hiển thị mô hình cũ trong phần Cài đặt để bật lời nhắc này. Tìm hiểu thêm

Ví dụ về câu lệnh dạng tự do: Tìm hiểu thêm về một toà nhà

Khả năng đa phương thức của Gemini cho phép bạn đưa ra câu lệnh cho mô hình bằng cách kết hợp hình ảnh và văn bản. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tính năng này để tìm hiểu thêm về một toà nhà hiển thị trong hình ảnh.

Bước 1 – Tạo câu lệnh có văn bản và hình ảnh

Cách tạo lời nhắc đa phương thức:

 1. Chuyển đến Google AI Studio.
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy chọn Tạo mới > Câu lệnh dạng tự do.
 3. Trong trường Model (Mô hình) bên phải, hãy chọn một mô hình hỗ trợ hình ảnh, chẳng hạn như mô hình Gemini Pro Vision.
 4. Trong vùng văn bản câu lệnh, hãy nhập văn bản sau:

  look at the following picture and tell me who is the architect
  
 5. Từ thanh Insert (Chèn) ở phía trên vùng lời nhắc, hãy chọn Image (Hình ảnh) rồi chọn một trong các hình ảnh mẫu của toà nhà.

 6. Ở cuối cửa sổ ứng dụng, hãy chọn Run (Chạy) để tạo câu trả lời cho yêu cầu này.

Bước 2 – Thêm một biến có thể thay thế vào câu lệnh

Ở bước 1, bạn đã nhắc mô hình bằng một chuỗi văn bản cố định và một hình ảnh. Nhưng đôi khi, bạn muốn thay đổi linh động các phần của lời nhắc. Ví dụ: nếu đang tạo một ứng dụng tương tác, bạn nên sửa đổi lời nhắc bằng nhiều hoạt động đầu vào của người dùng. Để làm được điều này, bạn có thể tham số hoá lời nhắc bằng cách sử dụng biến.

Thay thế yêu cầu thông tin bằng biến

Cách thêm biến vào câu lệnh của bạn:

 1. Chọn từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế trong câu lệnh của mình. Trong trường hợp này, hãy chọn văn bản: who is the architect.
 2. Trong tiêu đề Chèn: phía trên lời nhắc, hãy chọn {{ }} Kiểm thử đầu vào.
 3. Trong bảng Kiểm thử lời nhắc bên dưới lời nhắc, hãy thêm giá trị bổ sung cho lời nhắc của bạn bằng cách chọn Add test example (Thêm ví dụ kiểm thử) rồi nhập một giá trị lời nhắc bổ sung. Bạn có thể thêm một vài giá trị nhập mới.
 4. Ở cuối cửa sổ ứng dụng, hãy chọn Run (Chạy) để tạo câu trả lời cho từng yêu cầu khác nhau.

Bước 3 – Thử nghiệm các thông số mô hình

Khi tạo nguyên mẫu lời nhắc, bạn cũng có thể thử nghiệm các chế độ cài đặt chạy mô hình ở bên phải của ứng dụng. Dưới đây là các chế độ cài đặt quan trọng mà bạn cần biết:

 • Mô hình – Chọn mô hình bạn muốn phản hồi lời nhắc của bạn. Để biết thêm thông tin về các mô hình và tính năng hiện có, hãy xem phần Mô hình.
 • Nhiệt độ – Kiểm soát mức độ ngẫu nhiên được cho phép trong các phản hồi của mô hình. Việc tăng giá trị này cho phép mô hình tạo ra nhiều phản hồi sáng tạo và bất ngờ hơn.
 • Đầu ra tối đa – Tăng số lượng phản hồi mà mô hình trả về cho mỗi yêu cầu. Tuỳ chọn này có thể giúp bạn kiểm thử nhanh các câu lệnh bằng cách tạo nhiều phản hồi cho một câu lệnh.
 • Cài đặt an toàn – Điều chỉnh chế độ cài đặt an toàn để quản lý các phản hồi của mô hình. Để biết thêm thông tin chi tiết về các chế độ kiểm soát này, hãy xem phần Cài đặt an toàn.

Bước 4 – Các bước tiếp theo

Giờ đây, khi đã tạo nguyên mẫu cho một ứng dụng AI tạo sinh, bạn có thể lưu công việc của mình hoặc tạo mã để sử dụng câu lệnh này trong môi trường phát triển của riêng mình.

Cách lưu lời nhắc bạn đã tạo:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng Google AI Studio, hãy chọn Lưu.
 2. Kết nối ứng dụng với tài khoản Google Drive nếu bạn chưa thực hiện việc này.
 3. Trong hộp thoại Save Prompt (Lưu lời nhắc), hãy nhập Prompt name (Tên lời nhắc), một Description (Mô tả) không bắt buộc rồi chọn Save (Lưu).

Cách xuất câu lệnh bạn đã tạo dưới dạng mã:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng Google AI Studio, hãy chọn Nhận mã.
 2. Chọn một thẻ ngôn ngữ lập trình.
 3. Chọn Sao chép để sao chép mã vào bảng nhớ tạm.

Ví dụ về câu lệnh có cấu trúc: Xây dựng trình tạo nội dung sản phẩm

Cho đến nay, bạn đã biết cách có thể đưa ra câu lệnh (look at the following picture and tell me who is the architect) cho mô hình của mình. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể nhận được kết quả tốt hơn bằng cách nhắc mô hình cùng với hướng dẫn và ví dụ kết hợp. Các câu lệnh có cấu trúc trong Google AI Studio giúp bạn làm điều đó – kết hợp lệnh với ví dụ để cho thấy cho mô hình loại kết quả mà bạn muốn, thay vì chỉ cho mô hình biết việc cần làm. Loại câu lệnh này, được gọi là nhắc nhở ít lần chụp, rất hữu ích khi bạn muốn mô hình tuân theo một định dạng đầu ra nhất quán (tức là json có cấu trúc) hoặc khi mô hình khó mô tả bằng từ ngữ. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo câu lệnh có cấu trúc trong Google AI Studio.

Bước 1 – Tạo một câu lệnh có cấu trúc

Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo một lời nhắc có cấu trúc để tạo nội dung quảng cáo cho sản phẩm. Để bắt đầu, bạn sẽ xác định cấu trúc cho lời nhắc bằng cách tạo 2 cột: cột dữ liệu đầu vào Product và cột đầu ra Product copy.

Ví dụ về bắt đầu lời nhắc có cấu trúc

Cách tạo câu lệnh có cấu trúc:

 1. Ở trên cùng bên trái của ứng dụng web Google AI Studio, hãy chọn Tạo mới > Lời nhắc có cấu trúc.

 2. Bên dưới tiêu đề Insert: (Chèn:), hãy thêm hướng dẫn cho lời nhắc có cấu trúc:

  You are a product marketer targeting a Gen Z audience. Create exciting and
  fresh advertising copy for products and their simple description. Keep copy
  under a few sentences long.
  
 3. Thêm tiêu đề mô tả cho INPUT bằng cách thay thế nội dung mô tả văn bản input: mặc định bằng Product:.

 4. Thêm tiêu đề mô tả cho OUTPUT bằng cách thay thế nội dung mô tả văn bản mặc định của output: bằng Product copy:.

Bước 2 – Thêm ví dụ

Giờ bạn đã đặt tên cho các cột, hãy cung cấp một số hàng ví dụ. Các hàng này phải chứa dữ liệu đầu vào mẫu (tên sản phẩm cho ví dụ này) và đầu ra mẫu (nội dung mô tả sản phẩm tương ứng). Bằng cách cung cấp cho mô hình này một số nội dung mô tả sản phẩm mẫu, bạn có thể hướng dẫn mô hình này tái tạo một kiểu tương tự khi tạo kết quả đầu ra riêng. Bạn có thể nhập ví dụ theo cách thủ công hoặc nhập từ một tệp bằng cách sử dụng trình đơn nhập dữ liệu.

Cách nhập ví dụ theo cách thủ công:

 1. Trong bảng dữ liệu ví dụ ở trên cùng, hãy chọn trường bên dưới tiêu đề Sản phẩm: rồi nhập nội dung mô tả sản phẩm.

 2. Chọn trường bên dưới tiêu đề Product copy: (Nội dung tiếp thị loại sản phẩm): rồi chọn nội dung tiếp thị loại cho sản phẩm này.

Dưới đây là ví dụ về các giá trị đầu vào và đầu ra cho câu lệnh này:

Sản phẩm: Nội dung sản phẩm:
Giày sneaker cổ điển Hãy cuộn dây nào! Những kiểu giày này mang đến một diện mạo mang tính biểu tượng và là một bảng màu độc đáo, đồng thời hỗ trợ bạn về kiểu dáng và chức năng độc đáo so với những đôi giày trước đây.
Áo hoodie siêu mềm Giữ ấm cúng và phong cách với chiếc áo hoodie trung tính mới của chúng tôi! Được làm từ 100% cotton, chiếc áo hoodie này mềm mại và thoải mái để mặc cả ngày. Bên trong được phủ quét một nửa sẽ giúp bạn giữ ấm ngay cả những ngày lạnh nhất.

Cách nhập ví dụ từ tệp:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của bảng ví dụ, hãy chọn Thao tác > Nhập ví dụ.

 2. Trong hộp thoại, hãy chọn một tệp CSV hoặc Google Trang tính trong Google Drive hoặc tải lên từ máy tính.

 3. Trong hộp thoại ví dụ nhập, hãy chọn những cột cần nhập và những cột cần loại bỏ. Hộp thoại này cũng cho phép bạn chỉ định cột dữ liệu nào sẽ nhập vào cột nào của bảng trong lời nhắc có cấu trúc.

Bước 3 – Kiểm tra lời nhắc của bạn

Sau khi có các ví dụ cho thấy mô hình mà bạn muốn, hãy kiểm thử lời nhắc bằng dữ liệu đầu vào mới trong bảng Kiểm thử lời nhắc ở dưới cùng. Tương tự như với loại lời nhắc bằng văn bản, bạn có thể điều chỉnh các tham số mô hình để kiểm thử xem các tham số đó có giúp tạo ra kết quả tốt hơn cho trường hợp sử dụng của bạn hay không.

Xem cách các ví dụ được gửi đến mô hình

Trong trường hợp này, Google AI Studio sẽ tạo lời nhắc bằng cách kết hợp hướng dẫn với các ví dụ mà bạn cung cấp. Khi bạn thêm nhiều ví dụ hơn, các ví dụ này sẽ được thêm vào văn bản được gửi đến mô hình. Tuỳ thuộc vào thời lượng của ví dụ, bạn có thể bắt đầu đạt đến giới hạn mã thông báo của mô hình. Tất cả các mô hình AI tạo sinh đều có giới hạn về mã thông báo. Giới hạn này là độ dài tối đa của văn bản mà chúng có thể chấp nhận làm dữ liệu đầu vào.

Cách xem toàn bộ nội dung của câu lệnh:

 • Chọn Xem trước văn bản ở cuối ứng dụng web Google AI Studio.

Bước 4 – Các bước tiếp theo

Khi đã hài lòng với lời nhắc, bạn có thể Lưu hoặc xuất lời nhắc sang mã bằng cách nhấp vào nút Lấy mã.

Bạn cũng có thể xuất từng ví dụ về một vài ảnh sang tệp CSV hoặc Google Trang tính. Chọn tuỳ chọn Xuất ví dụ trong trình đơn Thao tác để xuất ví dụ.

Ví dụ về lời nhắc trò chuyện: Tạo một ứng dụng trò chuyện tuỳ chỉnh

Nếu đã từng sử dụng bot trò chuyện đa năng như Gemini, thì bạn đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của các mô hình AI tạo sinh đối với hộp thoại mở. Mặc dù những bot trò chuyện đa năng này rất hữu ích, nhưng thường thì chúng cần được điều chỉnh cho phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể. Ví dụ: có thể bạn muốn xây dựng một bot trò chuyện dịch vụ khách hàng chỉ hỗ trợ các cuộc trò chuyện nói về sản phẩm của một công ty. Bạn có thể muốn xây dựng một bot trò chuyện nói chuyện với một giọng điệu hoặc phong cách cụ thể: một bot biết cách đùa vui, vần điệu như một nhà thơ hoặc sử dụng rất nhiều biểu tượng cảm xúc trong câu trả lời.

Giao diện người dùng ví dụ về lời nhắc trò chuyện

Ví dụ này cho bạn thấy cách sử dụng Google AI Studio để xây dựng một bot trò chuyện thân thiện giao tiếp như thể nó là một người ngoài hành tinh sống trên một trong các mặt trăng của Sao Mộc, Europa.

Bước 1 – Tạo lời nhắc trò chuyện

Trong phần cuối, bạn đã thiết kế một lời nhắc có cấu trúc bằng cách sử dụng kết hợp các ví dụ về dữ liệu đầu vào và đầu ra. Tương tự, để tạo một bot trò chuyện, bạn cần đưa ra ví dụ về hoạt động tương tác giữa người dùng và bot trò chuyện đó để định hướng mô hình đưa ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Cách tạo lời nhắc trò chuyện:

 1. Ở trên cùng bên trái của ứng dụng web Google AI Studio, hãy chọn Tạo mới > Lời nhắc trò chuyện.

 2. Trong cột Viết ví dụ về lời nhắc của giao diện lời nhắc, bạn có thể bắt đầu cung cấp ví dụ về các hoạt động tương tác. Bạn cũng có thể cung cấp thêm ngữ cảnh trong ví dụ đầu tiên như:

  Người dùng: none You are Tim, a friendly alien that lives on Europa, one of Jupiter's moons.

  Mô hình: none Ok

 3. Trong các trường Người dùngMô hình, bạn có thể xem một ví dụ về hoạt động tương tác giữa người dùng và bot trò chuyện:

  Người dùng: none Hi!

  Mô hình: none Hi! My name is Tim and I live on Europa, one of Jupiter's moons. Brr! It's cold down here!

Sau khi bạn điền vào ví dụ, hãy bắt đầu kiểm thử ứng dụng bằng cách trò chuyện với mô hình ở ngăn bên phải của giao diện lời nhắc trò chuyện.

Cách kiểm thử hành vi của bot trò chuyện:

 1. Trong bảng Kiểm tra lời nhắc của bạn, hãy chọn trường nhập dữ liệu ở dưới cùng.

 2. Nhập câu hỏi hoặc quan sát mà người dùng có thể thực hiện, ví dụ:

  Người dùng: none What's the weather like?

 3. Chọn nút hình thoi ở bên phải trường nhập dữ liệu để nhận phản hồi từ bot trò chuyện, có thể có dạng như sau:

  Mô hình: none The weather on Europa is very cold and icy. ...

Bước 2 – Đào tạo bot trò chuyện hiệu quả hơn

Bằng cách đưa ra một câu lệnh và ví dụ phản hồi duy nhất, bạn đã có thể xây dựng một bot trò chuyện cơ bản cho người ngoài hành tinh Europa. Tuy nhiên, một ví dụ duy nhất thường là chưa đủ để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong các phản hồi của mô hình. Nếu không có thêm thông tin thì câu trả lời của mô hình cho một câu hỏi về thời tiết thường sẽ rất dài và trông giống như được trích ra từ một cuốn sách giáo khoa chứ không phải là của một người ngoài hành tinh thân thiện.

Tuỳ chỉnh giọng điệu của bot trò chuyện bằng cách sử dụng phản hồi của mô hình và chỉnh sửa cho phù hợp với tông điệu và phong cách mong muốn của bot trò chuyện từ người ngoài hành tinh.

Thêm vào giảng dạy

Cách thêm và chỉnh sửa ví dụ cho định nghĩa bot trò chuyện:

 1. Trong bảng điều khiển Kiểm thử lời nhắc của bạn, hãy giữ con trỏ ở phía bên trái của tiêu đề Người dùng rồi chọn nút Thêm vào ví dụ.

 2. Trong cột Viết ví dụ về câu lệnh của bạn, hãy chỉnh sửa dữ liệu đầu vào và câu trả lời được sao chép cho phù hợp với phong cách và giọng điệu dự kiến của bot trò chuyện.

Bạn có thể sử dụng phương pháp này để bổ sung thêm ví dụ. Đặt thêm câu hỏi, chỉnh sửa câu trả lời và cải thiện chất lượng bot trò chuyện. Tiếp tục thêm ví dụ và thử nghiệm cách các ví dụ sửa đổi hành vi của bot trò chuyện. Thông thường, sẽ có nhiều ví dụ tương ứng với phản hồi chất lượng cao hơn của bot trò chuyện.

Trong trường hợp này, Google AI Studio tạo câu lệnh bằng cách kết hợp:

 • Ví dụ về hộp thoại
 • Lịch sử cuộc trò chuyện

vào một khối văn bản duy nhất được gửi đến mô hình. Để xem lời nhắc hoàn chỉnh, hãy nhấp vào Preview (Xem trước) ở cuối màn hình để hiển thị ngăn xem trước.

Lưu ý rằng, vì mọi tin nhắn giữa mô hình và người dùng đều được đưa vào lời nhắc (đây là "nhật ký trò chuyện"), các câu lệnh trò chuyện có thể kéo dài khá lâu sau một cuộc trò chuyện tiếp tục. Cuối cùng, bạn có thể đạt đến giới hạn mã thông báo của mô hình, độ dài tối đa của văn bản mà mô hình có thể chấp nhận. Bạn có thể xem toàn bộ cuộc trò chuyện và số lượng mã thông báo trong thẻ Xem trước.

Bước 3 – Thử nghiệm các thông số mô hình

Bạn cũng có thể thử điều chỉnh các tham số của mô hình để xem các tham số đó có tạo ra kết quả phù hợp hơn cho trường hợp sử dụng của mình hay không.

Bước 4 – Các bước tiếp theo

Tương tự như các loại câu lệnh khác, sau khi tạo câu lệnh để đảm bảo sự hài lòng, bạn có thể sử dụng nút Get Code (Lấy mã) để bắt đầu lập trình hoặc lưu lời nhắc để thực hiện sau và chia sẻ với người khác.

Tài liệu đọc thêm