הרשמה לתחרות

יש לעיין בכללי התחרות שבהמשך. לחיצה על 'הרשמה' מבטאת את הסכמתך ליצירת פרופיל מפתח ב-Google כדי להצטרף לתחרות.

כללי התחרות

יצירה של פרופיל מפתח מבטאת את הסכמתך למדיניות התוכן. התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של Google חלים על השימוש שלכם בשירות 'פרופיל המפתח ב-Google'. השם מחשבון Google ותחומי העניין שבחרת יופיעו בפרופיל המפתח שלך ב-Google. השם יכול להופיע במקומות שבהם הוספת תוכן. אפשר לשנות אותו בכל שלב.

תחרות Gemini API למפתחים
בחסות Google LLC
כללים רשמיים

אין צורך ברכישה כלשהי כדי להשתתף או כדי לזכות. בטל אם קיים איסור. ההשתתפות במבצע הזה נחשבת להסכמה שלך לכללים הרשמיים האלה.

הכללים הרשמיים האלה נכתבו באנגלית, אבל יכול להיות שהם יתורגמו לשפות אחרות. במקרה של סתירה או חוסר עקביות בין גרסה מתורגמת של הכללים הרשמיים לבין הגרסה האנגלית של הכללים הרשמיים, הגרסה האנגלית תקבע, תנהל ושליטה, אלא אם כן הדבר אסור במפורש על פי הדין החל. המבצע לא תקף מחוץ למדינות הרשומות, ובמקרים שבהם הוא אסור על פי חוק, כלל או תקנה.

תחרות למפתחים של Gemini API (להלן "המבצע") היא אתגר מבוסס-מיומנות שבו משתתפים שעומדים בכל דרישות הסף יכולים לשלוח טופס הרשמה ("טופס") וסרטון הדגמה של הבקשה שלהם ("האפליקציה") שמציג אפליקציה/פרויקט חדש ו/או חדשני. באפליקציה או בפרויקט משולבים מודל Gemini שזמין לציבור* באמצעות ממשק ה-API של Gemini.

*לא נדרשת רכישה כדי להירשם או כדי לזכות. ההשתתפות היא בחינם, ולכל המתמודדים יש סיכוי שווה לזכות, גם אם הם בוחרים לשדרג לרמה בתשלום בכל מודל שגלוי לכולם. תוכניות בתשלום עשויות להציע הטבות כמו הגדלה של הגבלת הקצב של יצירת הבקשות, אבל הן לא משפיעות על בחירת הרשת המנצחת. הזוכה ייבחר על סמך הקריטריונים שמפורטים בכללים הרשמיים האלה.

כדי להשתתף בקידום, עליך להסכים לכללים הרשמיים האלה ("כללים"), למדיניות הפרטיות של נותן החסות (https://policies.google.com/privacy) ולתנאים ולהגבלות של מוצרי Google. כל הגשות לתחרות שיוגשו למבצע ייבדקו והזוכים ייבחרו/יקבעו בהתאם לכללים האלה. בהמשך תוכלו למצוא פרטים מלאים, כולל אופן ההרשמה, דרישות הכניסה וקריטריוני השיפוט.


‫1. הסכם מחייב:

כדי להירשם למבצע, את/ה ('את/ה' או 'מתמודד/ת') חייבים להסכים לכללים האלה. את/ה מסכים/ה לכך ששליחת ההצעה שלך מבטאת את הסכמתך לכללים האלה. אלא אם נקבל את הסכמתך לכללים האלה ותציית להם, לא תהיה לך אפשרות לשלוח הרשמה למבצע, ולא תהיה לך זכאות לקבל אף פרס המתואר בכללים האלה. הכללים האלה יוצרים הסכם משפטי מחייב בינך לבין נותנת החסות (שמוגדר בהמשך) בנוגע למבצע הזה, לכן חשוב לקרוא אותם בעיון לפני ההרשמה. ללא הגבלה, ההסכם הזה מחייב אותך לשפות ולהסיר את כל התביעות נגד ישויות קידום המכירות, ולהסכים לבוררות ללא סעד ייצוגי והגבלת הזכויות והסעדים שלך. כל הערעורים ייפתרו באמצעות בוררות מחייבת ללא סעד ייצוגי, כפי שמוסבר בהמשך.

הודעות ספציפיות למדינה:

אם תנאי כלשהו מהכללים האלה לא תקף במסגרת החוק, הכללים או התקנות במדינה מסוימת, הוא יחול רק במידה המותרת. בנוסף לגילוי נאות לגבי חבות מס בכללים הרשמיים האלה, הזוכים כפופים לדיווח על ההכנסות, ובמקרים הרלוונטיים גם לתשלום מיסים שהם צריכים לשלם בהתאם לחוקים, לכללים ולתקנות של מדינת המגורים של הזוכה. על ידי כניסה לקידום המכירות, המתחרים מסכימים ומאשרים בזאת באופן מפורש שעבור כל הקשור לפרשנות, לביצועים ולאכיפה של כללים אלה, כל אחד מהם מוסר את עצמו באופן מפורש לחוקים של ארצות הברית של אמריקה ולסמכות השיפוט של בתי המשפט המתאימים במחוז סנטה קלרה, שבמדינת קליפורניה, ארצות הברית, תוך וויתור מפורש על כל סמכות שיפוט אחרת העשויה להיות חלה עליהם או שבעתיד.

החוק החל/סמכות השיפוט:

אלא אם החוקים הרלוונטיים למקום מגוריו של המתמודד מציינים אחרת, כל הבעיות והשאלות הנוגעות לבנייה, התקפות, הפרשנות והאכיפה של כללים אלה או הזכויות והחובות של המתמודדים או של נותנת חסותם ביחס לקידום המכירות, יהיו כפופות לחוקים של מאונטיין ויו, קליפורניה, ארצות הברית.

2. נותן חסות

המבצע ממומן על ידי Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA ("Google" או "נותנת החסות").

‫3. תקופת קידום מכירות:

המבצע מתחיל בשעה:

12:00 לפי שעון גריניץ'
14 במאי 2024
עד 23:59 לפי שעון גריניץ'
12 באוגוסט 2024
("תקופת המבצע").

הנרשמים אחראים לקביעת אזור הזמן המתאים בסמכויות השיפוט שלהם הרלוונטיות.

‫4. דרישות הסף:

תושבי מדינות שהוטל עליהן האמברגו של ארה"ב לא זכאים להיכנס לחשבון. המבצע בטל ומבוטל במקומות שבהם הוא אסור על פי חוק.

עובדי Google, מנהלים, מנהלים, מתמחים, קבלנים, נציגים, סוכנים ובעלי תפקידים רשמיים ב-Google ובחברות האם, חברות-הבת, השותפים העצמאיים, סוכנויות הפרסום והפרסום, וכל חברה שמעורבת בעיצוב, בביצוע, בהפקה או בשיפוט של קידום המכירות הזה (ביחד, "ישויות קידום המכירות", או בני המשפחה שלהם, של בני המשפחה, של בני הזוג, של בני הזוג, בני המשפחה ובני הזוג שלהם ולא של בני המשפחה ו/או של בני הזוג שלהם ולא של בני המשפחה ו/או של בני הזוג שלהם.

נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הזכאות ולפסוק בכל מחלוקת בכל עת.

5. איך משתתפים:

אין צורך ברכישה כלשהי כדי להשתתף או כדי לזכות. כדי להצטרף למבצע, אתם צריכים לעמוד בכל דרישות הסף שמפורטות למעלה. במהלך תקופת המבצע, נכנסים לכתובת https://ai.google.dev/competition ("אתר קידום המכירות") ופועלים לפי ההוראות כדי להכין את הסרטון שלך להדגמת האפליקציה שמציגה פרויקט חדש ו/או חדשני שמשלב מודל Gemini הזמין באופן ציבורי דרך Gemini API, ובאופן אופציונלי אחד (1) או יותר מהמוצרים הבאים של Google, Flutter, Android, Chrome, ARCore או Firebase. לאחר מכן, יש לשלוח את הפרטים הבאים: (1) שם פרטי; (2) שם משפחה; (3) כתובת אימייל; (4) מדינת/אזור המגורים ; (5) העלאת הסרטון; ו-(6) קוד תומך (ביחד, "השליחה").

כדי לשלוח את התוכן, צריך לעמוד בדרישות הבאות:

 • עליך ליצור מוצר או שירות חדש וחדשני שמשלב מודל Gemini הזמין לציבור באמצעות Gemini API.
  • עליך לשלוח טופס הרשמה וסרטון הדגמה של האפליקציה שמשלבת מודל Gemini וזמין באופן ציבורי דרך ה-API של Gemini.
  • הערה: אין צורך לבצע רכישה כדי להירשם או כדי לזכות. ההשתתפות היא בחינם, ולכל הנרשמים יש סיכוי שווה לזכות, בין אם הם בוחרים לשדרג לרמה בתשלום באחד מהמודלים הזמינים לציבור. תוכניות בתשלום עשויות להציע הטבות כמו הגדלת קצב יצירת הבקשות, אבל הן לא ישפיעו על בחירת הזוכה. הזוכה ייבחר על סמך הקריטריונים שמפורטים בכללים הרשמיים האלה.
 • אופציונלי: אפשר להשתמש באחת או יותר מהטכנולוגיות הבאות של Google למפתחים בשילוב עם Gemini API: Flutter, Android, Chrome/Web, ARCore או Firebase.
 • האורך המקסימלי של הסרטון הוא 3 דקות. האורך המינימלי של הסרטון הוא 30 שניות.
  • סרטונים באורך של יותר מ-3 דקות, 3 הדקות הראשונות יישפטו בלבד.
  • סרטונים שאורכם פחות מ-30 שניות ייפסלו.
 • אפשר להשתמש בקריינות מקורית שהוקלטה, בקולות שעברו אפנון AI או ליצור קולות שנוצרו על ידי AI. אין דרישה לסוג הקול שצריך לכלול.
 • יש להעלות את הקוד יחד עם החומרים שנשלחו. אם לא יסופקו על ידך קוד, ייתכן שהפסילה ששלחת תיפסל.

צריך להשתמש בדף 'שליחה' כדי להעלות את הסרטון. אם הסרטון שלך חורג מ- 50 MB, עליך להעלות גרסה ברזולוציה נמוכה ולכלול קישור להורדת הגרסה בגודל מלא בטופס השליחה. לא יתקבלו מטלות שנשלחות באימייל.

בשליחת סרטון עם קוד מתאים, את/ה מצהיר/ה בזאת שהתוכן ששלחת: • לא מכיל תוכן שמפר זכויות קניין רוחני (IP) של צד שלישי כלשהו, ושיש לך את כל הזכויות הדרושות להגשה, כולל כל זכויות ה-IP, או שהוא בבעלותך, או שיש לך בכל דרך אחרת את כל הזכויות הנדרשות להגשה, לרבות כל זכויות ה-IP. • • אינה חושפת מידע שיהווה הפרה של חובת סודיות; • אינה מכילה כל פונקציונליות של וירוסים, תולעים, תוכנות ארגוניות או תוכנות זדוניות, או רכיבים אחרים הנובעים מרישיון או מתוקף, או שכפוף לרישיון או לתוכנות אחרות, שמיועדות להונות או לחומרה או להטעיית משתמשים אחרים.

בקשות שמכילות רכיבים אסורים כלשהם ו/או שמהוות הפרה של חוק או שנותנת החסות קבעה באופן אחר, כי על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוכן שעלול לפגוע בנותנת החסות או בכל אדם או צד אחר שמשויך לקידום המכירות או בלתי הולם בכל דרך שהיא, עשויות להיפסל. נותנת החסות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול כל משתתף אשר אחראי להגשה שנותנת חסותה סבורה כי היא מפרה את דרישות ההגשה או את הכללים האלה. נותנת החסות יכולה גם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל מתמודד שמתנהג באופן מזלזל או מבזה את נותנת החסות, החברים בפאנל השיפוט או כל אדם או צד אחר שקשור לקידום זה, או של כל מתמודד אחר, או שייחשב כבלתי ספורטיבי על ידי נותנת החסות.

אפשר לשלוח בקשות בכל שלב במהלך תקופת המבצע, אבל יתקבלו עד 23:59 לפי שעון גריניץ' ב-12 באוגוסט 2024. פריטים שיוגשו לא יהיו תקפים אם, במלואם או בחלקם, אם הם יהיו באיחור, לא יהיו קריאים, חלקיים, נערכו שינויים, מזויפים, ויפרו זכויות של צד שלישי (כולל זכויות יוצרים), ניזוקו, יושגו באמצעות הונאה, יוגשו באמצעות שימוש באמצעים אוטומטיים כגון סקריפט, מאקרו, בוט, יוגשו באמצעי הונאה או בכל אמצעי אחר שמפר את תהליך השליחה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות.

יש הגבלה על שליחה אחת (1) לכל משתמש, ללא קשר למספר כתובות האימייל. הגשות שיוגשו על ידי אדם או כתובת אימייל כלשהם מעבר למגבלה שצוינה יהיו בטלות ומבוטלות. כל ההגשות ייחשבו כנשלחות על ידי בעל החשבון המורשה של כתובת האימייל שנשלחה בזמן השליחה, ועליו לציית לכללים האלה, ואם הדבר רלוונטי, ייתכן שהזוכה הפוטנציאלי בקידום המכירות יידרש להראות הוכחה שהוא בעל החשבון המורשה עבור כתובת האימייל הזו. 'בעל חשבון מורשה' הוא האדם שהוקצה לכתובת אימייל על ידי ספק אינטרנט, ספק שירות באינטרנט או ארגון אחר שאחראי להקצאת כתובת אימייל עבור הדומיין.

מדיניות והסכמת המעסיק:

אם מתמודד מעלה פריט במסגרת המבצע, ושליחה כזו תפר כלל או מדיניות כלשהם של המעסיק של המתמודד, המתמודד ייחשב כלא כשיר ותיפסל באופן מיידי. אם המתמודד רוצה להגיש הגשה כלשהי, שנוצרה במהלך העבודה, או שיש למעביד או בשם המעסיק שלה, או שנוצרה באמצעות הקניין של המעסיק, או שנוצרה באמצעות הרכוש של המעסיק, או שהגיש או המוגש עליו זכויות קנייניות או זכויות קנייניות כמו זו שהוא מגיש למעסיק והוא מאשר שהוא מאשר שההגשה לא מכילה מידע סודי, קנייני או סוד מסחרי המאשר שההגשה לא מפרה זכויות יוצרים כלשהן, של הסודות המסחריים, הקניין או הסודות המסחריים. המתמודד מאשר ומסכים שנותנת החסות יכולה בכל עת לבקש תיעוד כזה מהמתמודד, ובכל עת רשאית להודיע למעסיק של המתמודד ו/או כל צד שלישי על השתתפותו של המתמודד בקידום המכירות ו/או קבלה או קבלה אפשרית של פרס כלשהו. אם המתמודד לא יוכל לספק מסמכים כאלה לנותנת החסות תוך חמישה (5) ימי עסקים, נותנת חסותה רשאית לפסול את כשירותה להשתתף ולזכות בפרס בקידום.

סיבוב שיפוט

נותנת החסות תעריך כל מתמודד ואת התוכן שהוגש. התוכן שתשלח, כולל הסרטון והקוד שלך, ייבדק על סמך קריטריוני השיפוט הבאים ("קריטריוני השיפוט"), המשוקללים באופן שווה:

  ההגשות ייבדקו על ידי שופטים של Google המצטיינים בחמש (5) הקטגוריות הבאות בכל הקשור לאתגר הזה: השפעה, יצירתיות מדהימה, יצירתיות, יעילות והוצאה לפועל. הדירוג של כל קריטריון נע בין 1 (לא נכון מאוד) ל-5 (נכון מאוד). אלה קריטריוני השיפוט:

 • קטגוריה 1: השפעה
   האם הפתרון קל ומהנה לשימוש לכולם, כולל אנשים עם מוגבלויות? (עד 5 נקודות)
   האם לפתרון הזה יש פוטנציאל לתרום באופן משמעותי לקיימוּת סביבתית?(עד 5 נקודות)
   האם לפתרון הזה יש פוטנציאל לתרום באופן משמעותי לשיפור חיי האנשים? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 2: Remarkability
   האם הגשה מפתיעה את אלה בעלי ידע מעמיק במודלים גדולים של שפה (LLM)? (עד 5 נקודות)
   האם הגשה לא מפתיעה את אלה שרמת הידע שלהם גבוהה? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 3: יצירתיות
   האם השליחה שונה מאפליקציות קיימות וידועות לשימוש בפונקציונליות? (עד 5 נקודות)
   האם השליחה שונה מאפליקציות קיימות וידועות לחוויית המשתמש? (עד 5 נקודות)
   האם השליחה מיושמת באמצעות גישות לפתרון בעיות יצירתיות? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 4: שימושיות
   האם השליחה כוללת פרסונה/פילוח של משתמש יעד מוגדרים היטב? (עד 5 נקודות)
   האם השליחה מזהה איך הפתרון נותן מענה לצרכים הספציפיים של המשתמשים? (עד 5 נקודות)
   באיזו מידה הפתרון, כפי שהוטמע, עוזר למשתמשים לענות על הצרכים האלה? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 5: ביצוע
   האם הפתרון מתוכנן היטב ותואם לשיטות של הנדסת תוכנה? (עד 5 נקודות)
   האם רכיב ה-LLM של הפתרון מתוכנן היטב ופועל בהתאם לשיטות המומלצות של למידת מכונה (ML) או LLM? (עד 5 נקודות)

 • ניקוד מקסימלי: 65
  במקרה של שוויון, נותנת החסות תבדוק את ההשפעה הכוללת על הסרטון כדי לקבוע מי יהיה המנצח. ההחלטות של נותן החסות הן סופיות ומחייבות.

בהתאם לתוצאות הציון של קריטריוני השיפוט, נותנת החסות תבחר אחת עשרה (11) זוכים פוטנציאליים כזוכים שאושרו שיהיו זכאים לקבל פרס (מוגדרים בסעיף "פרסים" בהמשך) (ביחד, "הזוכים שאושרו"). כדי להיות זוכה שאושר, נותנת החסות תודיע לכל זוכה פוטנציאלי באמצעות אימייל כפי שנמסר לגבי ההגשות (כל זוכה פוטנציאלי) עד לתאריך 4 בספטמבר או לאחר מכן. כל זוכה פוטנציאלי יידרש (א) להגיב להודעה של נותנת החסות, (ב) לחתום ולהחזיר הצהרת זכאות וטופס אישור ולמלא טופס W9 (תושבי ארה"ב בלבד), WBEN (תושבי קנדה בלבד) או כל מסמך מס כפי שנדרש על ידי הזוכה הפוטנציאלי בהתאם למקום המגורים שלו, וכן (ג) לספק כל מידע ותיעוד נוספים שעשויים להידרש על ידי נותנת החסות או הסוכנים או הנציגים שלה, בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד ההתראה. אם זוכה פוטנציאלי לא יגיב או לא יספק את המידע והמסמכים הנדרשים בפרק זמן זה, או שלא יציית לכללים אלה, זוכה פוטנציאלי זה ייחשב כמי שוויתר על הפרס וייפסל, וייתכן שזוכה פוטנציאלי חלופי ייבחר מבין כל המתמודדים בעלי הדירוג הגבוה ביותר שנותרו על פי קריטריוני הבחירה המתוארים במסמך זה. הודעה טלפונית תיחשב כהודעה בטלפון שנמסרה כשהזוכה הפוטנציאלי מקיים שיחה פעילה עם נותנת החסות (או הנציגים או הנציגים שלה) או כאשר הודעה נשארת בשירות הדואר הקולי או במשיבון של הזוכה הפוטנציאלי, המוקדם מביניהם. הודעה באימייל תיחשב כהודעה שנמסרה כשהזוכה הפוטנציאלי ישיב לאימייל של נותנת החסות. כל הדרישות לגבי הודעות, וכן דרישות אחרות בכללים האלה, ייאכפו בקפידה.

*ההגשה הכוללת הטובה ביותר תיקבע על ידי המתמודד שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר בקטגוריות המשולבות של השפעה, יצירתיות ותועלת. במקרה של שוויון, נותנת החסות תקבע את הפרס להגשה הכוללת הטובה ביותר. ההחלטה של נותן החסות היא סופית ומחייבת.

**הפרס בבחירת המשתמשים יקבע באמצעות הצבעה באינטרנט. כדי לצפות בהגשות ולהצביע, צריך לעבור לאתר של קידום המכירות בכתובת (https://ai.google.dev/competition) וללחוץ על הקישור לפרס בבחירת המשתמשים. התמונות יתפרסמו אונליין מ-16 באוגוסט 2024 לפחות עד 26 באוגוסט 2024, או לאחר מכן, להצבעה ציבורית. ההצבעה תיסגר ב-26 באוגוסט 2024 או לאחר מכן. הגשות שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר יקבעו את הזוכה בפרס בבחירת המשתמשים. במקרה של שוויון, נותנת החסות תקבע את המנצח. ההחלטה של נותן החסות היא סופית ומחייבת.

‫7. פרסים:

בכפוף לתנאים בסעיף זה, הפרסים מכונים להלן ("הפרס"):

 • ההגשה הכוללת הטובה ביותר: הזוכה במקום הראשון: הגרסה הקלאסית של DeLorean, שהוסבה למכונית חשמלית בתוספת 60,000 דולר ארה"ב (סכום ההזמנה מומש לזוכה בהמחאה או בהעברה בנקאית). ערך קמעונאי משוער: $260,000 USD.
 • אפליקציית Flutter הטובה ביותר שהוגשה: הזוכה במקום הראשון: 50,000$
 • האפליקציה הטובה ביותר ל-Android שנשלחה: הזוכה במקום הראשון: 200,000 ש"ח
 • אפליקציית האינטרנט הטובה ביותר לשליחה: זוכה אחד: 50,000$
 • השימוש הטוב ביותר באפליקציית ARCore בשליחה: זוכה אחד: 50,000$
 • השימוש הטוב ביותר באפליקציית Firebase שיישלח: הזוכה הראשון: 50,000$
 • אפליקציית הקריאייטיב הכי גבוהה: זוכה אחד: 200,000 דולר ארה"ב
 • אפליקציית המשחק הטוב ביותר: זוכה אחד: 50,000 דולר ארה"ב
 • האפליקציה השימושית ביותר: זוכה אחד: 800,000 ש"ח
 • האפליקציה המשפיעה ביותר: זוכה אחד: 300,000 דולר ארה"ב
 • **הפרס שנבחר באנשים: זוכה אחד: גביע פיזי (ללא שווי קמעונאי)

שווי הפרס הכולל: 1,260,000 דולר ארה"ב
המשתתפים יכולים לזכות ביותר מפרס אחד (1).

כל פרטי הפרס נתונים לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות. אם הזוכה לא יוכל לקבל פרס או חלק ממנו, להשתמש בו או לגשת אליו מכל סיבה שהיא (בכלי רכב ו/או במזומן), הוא ייפסל ונותנת החסות לא תהיה אחראית לפיצוי חלופי. על ידי קבלת פרס, הזוכים המאושרים מסכימים, במידה המרבית המותרת על פי חוק, אבל פרט למוות או לפציעה שנגרמו עקב אשמה או רשלנות או כוונה של נותנת החסות או של כל תביעה, פעולה, חבות, אובדן, פציעה או נזק שנגרמו כתוצאה מהפרה רשלנות של כללים אלה, או שנותנת החסות לא תישא בחבות לפיצויים, להוצאות או לפיצויים של רשלנות בנוגע לפיצוי, להוצאות או לפיצויים הנובעים מהפרת זכויות, להוצאות או לפיצויים שנובעים מפגיעה בפרטיות או מפגיעה בפרטיות, כתוצאה מהפרת זכויות, אפשרות להוצאות או הפסדים כתוצאה מהפרת זכויות, ניצול או פיצויים של רשלנות ברכישתם או בעקבות רשלנות או כוונה. הפרס (או חלק ממנו) מסופק "כפי שהוא" ללא כל אחריות או אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, על ידי נותנת החסות. בהתאם למיקום המגורים של הזוכה בהגשה הכוללת הטובה ביותר, ניתן לחלק את הפרס להגשה הכוללת הטובה ביותר ("הרכב") לצורכי משלוח ולבנות אותו מחדש במיקום המגורים של הזוכה בפיקוח של החברה ששינתה את הרכב, על חשבון נותנת החסות.

גילויים נאותים נוספים לגבי פרסים במזומן: זוכים מארצות הברית או ממחוז קולומביה יקבלו את הפרס הכספי שלהם בהמחאה (נשלחה לכתובת שנמסרה בתהליך ההודעה, כפי שמתואר בסעיף 6 למעלה). זוכים בינלאומיים יקבלו את הפרס הכספי שלהם באמצעות העברה בנקאית וידרשו לשלוח פרטים של העברה בנקאית. הכספים יונפקו בתוך 4 עד 6 שבועות לאחר אישור הזוכים.

גילויים נאותים נוספים לגבי פרס ההגשה הכוללת הטוב ביותר: הזוכה יישא באחריות הבלעדית לכל העלויות הנוספות שקשורות לקבלת הפרס, כולל מיסים פדרליים, ארציים ומקומיים וכל העמלות וההוצאות שקשורות לקבלת הפרס שלא צוינו כתשלומים ששולמו על ידי נותנת החסות, כולל עלויות רישיון, ביטוח, דמי בעלות ודמי רישום שיחויבו לזוכה הקשורים לקבלת הפרס, לאיסוף/למשלוח או לשימוש בפרס, לתשלום על הדלק, לתחזוקת כלי הרכב ולכל עלויות הנסיעה והטיפול בהן, כולל עמלות הקשורות לקבלת הפרס, אך לא כולל עלויות נסיעה או תחזוקה של הפרס. ערך הפרס חייב במס בתור הכנסה, והזוכה יקבל טופס IRS 1099 (או שווה ערך) עבור הערך הכולל של הפרס שנבחר כפי שצוין בזאת. הזוכה יהיה אחראי לכל ההיבטים של תפעול הפרס לכלי רכב. לזוכה חייב להיות רישיון נהיגה תקף המאפשר להפעיל את רכב הפרס במדינה/מחוז/מדינת המגורים של הזוכה והוכחה לביטוח נדרש על פי חוק לפני קבלת המשלוח. כמו כן, ייתכן שהוא יידרש לספק הוכחה למסמכים כאלה, וכן מספרי זיהוי של משלם מס, לפני שיאושר כזוכה.

במקרה שבו הזוכה לא יוכל לקבל את הפרס, או יימצא שאינו כשיר מסיבה כלשהי, הפרס ייפסל, וייתכן שייבחר זוכה חלופי. נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לספק פרס בעל ערך שווה או גדול יותר (במקרים שבהם הדבר חוקי), על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא ניתן להחליף, להקצות, להעביר או לממש את הפרס תמורת מזומן. עם זאת, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס בשווה ערך לפי שיקול דעתה של נותנת החסות. נותנת החסות לא אחראית לעיכוב או לביטול של מסירת הפרס עקב נסיבות בלתי צפויות או שאינן בשליטת נותנת החסות. אם המוכר שאחראי על מילוי ההזמנה מבטל את ההזמנה מסיבות שלא בשליטת נותנת החסות, ולא ניתן לספק את הפרס, לא יינתן תגמול נוסף. אם יינתן פרס חלופי, ההפרש בערך בין הפרס החלופי לבין הפרס שפורסם לא יסופק במזומן. הזוכה בפרס נושא בסיכון לאובדן, נזק או גניבה של הפרס שלו, ו/או המחאת הפרס שלו נפדת ללא רשות לאחר קבלת בעלות, ונותנת החסות לא תחליף את הפרס. לא ניתן להשתמש בפרס ביחד עם קידום מכירות או מבצע אחרים.

כל הפרטים וההגבלות של הפרסים שלא צוינו בכללים הרשמיים האלה ייקבעו על ידי נותנת החסות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי להגביל את האמור לעיל, תוך החרגה של אחריות כלשהי שניתנה על ידי היצרן ו/או על ידי המנפיק, כל דבר הקשור למבצע זה, לרבות הפרס או שהאתר מסופק "כפי שהוא" או ללא אחריות כלשהי, המפרסם/המאשר/ת, באחריות, בזאת או בהתחייבות כלשהי, בזאת, של הצהרה או התחייבות, כי הדבר אינו מהווה הצהרה, אחריות או אחריות מכל אחריות, הצהרה או התחייבות, במפורש או באופן מרומז, בזאת או בהתחייבות משפטית כלשהי, הזוכה אחראי לבדוק את דרישות המדינה/המחוז/סמכות השיפוט שלו/ה כדי לאתר את דרישות הפליטה הרלוונטיות ואת דרישות הפיקוח על הבטיחות לפני קבלת הפרס, ועליו להשתמש בפרס בהתאם לחוק. רשויות שיפוט מסוימות אינן יכולות לאפשר את ההגבלות או ההחרגה של חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, או החרגה של אחריות מרומזת, אם חלק מהמגבלות או ההחרגות שצוינו למעלה אינן חלות. עיין בחוקי המדינה ובחוקים המקומיים כדי לחפש הגבלות או החרגות בקשר למגבלות או לחריגות האלה.

‫8. מיסים (אם חלים):

הזוכים המאושרים אחראים לכל דיווחי המס והמסמכים הקשורים אליהם. כל זוכה שאושר אחראי לוודא שהוא מציית לכל חוקי המס ודרישות הדיווח החלים, שעשויות לכלול, בין היתר, מילוי טופס מס W-9 (בארה"ב בלבד) וטפסים כנדרש על ידי הממשלה במדינה או באזור המגורים של הזוכה. Google, חברות האם, השותפים העצמאיים, הסוכנים והשותפים שלה לא יהיו אחראים לניכויי מס כלשהם שעשויים להידרש.

‫9. תנאים כלליים:

כל התקנות והחוקים הפדרליים, הארציים, המחוזיים/טריטוריאליים והמקומיים חלים. נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההשתתפות בקידום המכירות אם היא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת חסות או של ממונה מטעמה, שהמתמודד ניסה לפגוע בפעולה הלגיטימית של קידום המכירות על ידי רמאות, הונאה או שיטות לא הוגנות אחרות, או הטרדה, ניצול לרעה, איום או הטרדה של מתחרים, צופים או שותפים אחרים (או ההורים או השותפים העצמאיים שלה).

10. זכויות קניין רוחני:

כפי שהדבר עומד בין נותנת החסות לבינך, נשארת הבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני והקניין התעשייתי (כולל זכויות מוסריות) על המידע ועל המידע בקשר לתוכן ששלחת. כל זוכה שאושר מסכים, במקרים שבהם הדבר אפשרי מבחינה משפטית, לא להצהיר על "זכויות מוסריות" או על "תוכן מרושע" בתוכן הסרטון, במטלות וידאו, בחיבורים או בחומרים אחרים או בהקלטות אחרות שנוצרו במהלך רכיבי התוכנית (כולל חומרים נלווים ותכונות, כל שם, מיקום, ביצועים והדמות שלהם).

הרישיון שלעיל מוענק למטרות שצוינו למעלה, כולל, בין היתר, כדי לאפשר לנותנת החסות לבדוק את הפריטים שנשלחו. בנוסף לאמור למעלה, את/ה מסכים/ה לכך שאם נבחר/ת כזוכה מאושר, עליך לפעול עם Google בתום לב כדי להעמיד לרשות Google חלקים מהסרטון או חלק ממנו לשימוש תמידי, כלל-עולמי וללא תמלוגים של Google בכל סוגי המדיה המוכרים כיום או בעתיד, למטרות לא מסחריות שמטרתן לקדם את קידום המכירות ולבצע איטרציות עתידיות.

11. פרטיות:

את/ה מסכים/ה לכך שנתונים אישיים, כולל, בין היתר, שם, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון וכתובת אימייל, ייאספו, יעובדו, יאחסנו ויהיו בשימוש אחר למטרות ניהול המבצע. כמו כן, נותנת החסות עשויה להשתמש בנתונים האלה כדי לאמת את הזהות, הכתובת למשלוח דואר ומספר הטלפון שלך במקרה שתהיה לך זכאות לקבל את הפרס הרלוונטי, וכן כדי לספק את הפרס הרלוונטי. מתן נתונים כלשהם בקשר למבצע, אתה מסכים בזאת באופן מפורש להעברות של הנתונים שלך לארצות הברית או למדינות אחרות. יש לך זכות לבדוק, לתקן או לבטל כל מידע אישי שמוחזק על ידי Google או על ידי נציגה, אשר סיפקת בהגשה שלך על ידי כתיבת הודעה ל-Google (Attention: YouTube THE-IQ Privacy) ב-901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA. בכל מקרה אחר, כל המידע האישי שנאסף מהתוכן ששלחת כפוף למדיניות הפרטיות של Google שניתן למצוא בכתובת (https://policies.google.com/privacy)

12. פרסום:

למעט במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק, על ידי קבלת הפרס, כל זוכה מאושר מאשר שנותנת החסות, ההורה, השותפים העצמאיים, הסוכנים והחברות השותפים שלה יוכלו להשתמש (בשלמותה או באופן חלקי) בסרטון שנשלח למטרות פרסום וקידום ללא תגמול נוסף, אלא אם הוא אסור על פי חוק או מוקף בהסכם נפרד בין זוכה מאושר לבין נותנת חסות. כל זוכה שאושר מסכים לחשוף את שמו והתמונה שלו במודעות קשיחות ודיגיטליות, בתמיכות לקידום מכירות ובאתר של נותנת החסות, למטרות שיווקיות, ללא כל תגמול נוסף, לכל העולם ולמשך חמש (5) שנים, ממועד הכניסה למבצע.

13. אחריות ושיפוי:

את/ה מתחייב/ת שהתוכן ששלחת הוא יצירה מקורית שלך, ולכן, את/ה הבעלים היחידים והבלעדיים של התוכן שנשלח ומחזיק/ה בזכויות היוצרים שיש לך זכות לשלוח את התוכן בקידום המכירות. את/ה מסכים/ה לא לשלוח כל תוכן ש: (א) מפר זכויות קנייניות, זכויות קניין רוחני, זכויות קניין תעשייתי, זכויות אישיות או מוסריות או כל זכות אחרת של צד שלישי, לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי, פרטיות, פרסום או הפרה של התחייבויות סודיות; או (ב) מפר בדרך אחרת כל חוק מקומי, מדינה, מחוזי/אזורי או פדרלי החלים, או מפר כללים אלה. את/ה מסכים/ה לשפות, להגן ולהגן מפני נזקים, של Google, של חברת האם, של השותפים העצמאיים, של הסוכנים והחברות השותפים שלה, בגין כל תביעה של צד שלישי שתנבע מ: (i) הפרה מצידך של הכללים האלה ו-(ii) Google, השימוש שעשו ב-Google, החברות של ההורה, השותפים העצמאיים, הסוכנים והשותפים שלה ו/או בדיקה של התוכן ששלחת, אם הזוכה שאושר, כולל, בין היתר, כל טענה שלפיה השימוש שלהם או זכויות הקניין הרוחני, לרבות, זכויות קניין רוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, של הנציגים ושל חברות האם, שותפיה העצמאיים, השימוש שעשו ו/או בדיקתם של הסוכנים והשותפים של ההורה, השותפים העצמאיים, הסוכנים והשותפים.

14. הסרה:

המתמודד רשאי לבטל את ההגשה שלך בכל עת על ידי הודעה לנותן חסות. אם הגשה מבוטלת, הזכאות שלך לזכות בפרס תסתיים. כל מידע שקרי שיימסר בהקשר של המבצע על ידך (או מטעמך על ידי הנציגים או הסוכנים שלך) בנוגע לזהות, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, כתובת אימייל, בעלות על זכויות או ציות לכללים האלה או ציות לכללים האלה, עלול להוביל לסילוק מיידי מהמבצע, כמו גם לפסילת כל פרס (במלואו או בחלקו) אם זכית באישור כזוכה.

15. אינטרנט:

Google אינה אחראית לתקלות או לשיבושים אחרים באתר, לשיבושים או לתקלות בתקשורת, בשלמותם או בחלקם, בחיבורים או בציוד דיגיטלי מסוג אחר, בחלקם או במלואם, בתקשורת או בציוד דיגיטלי, בחלקם או במלואם, בתקשורת או בחלקם של אתרי קידום מכירות, ב-Gemini, במוצרי Google או בכל אירוע מאוחר, אבד, פגום, שגוי, לא שלם, לא קריא, לא ניתן למסירה, הושמד או תקלה במודעות, בהצבעות או בחומרים קשורים אחרים, בשל שגיאות מערכת, כשלים, כשלים, או תקלות בחומרה או בתפקוד רשת, או תקלות בחומרה או בתקשורת לא מלאה,

16. הזכות לבטל, לשנות או לפסול:

אם, מכל סיבה שהיא, הקידום, או כל חלק ממנו, לא מסוגל, במסגרת פעולת חסות או חלק ממנו, לסיים או, במסגרת פעולת חסות או ביצוע, באופן אחר, על ידי מתן חסות או ביצוע, על ידי מתן חסות או באופן אחר, לקיום, או, כתוצאה מביטול או במסגרת פעולה של קידום מכירות, במסגרת פעולה של חסות, באג, תקיפה במערכת, פגיעה, התערבות בלתי מורשית, הונאה, כשלים טכניים, שריפה, שיטפון, רעידת אדמה, סערה, או אסונות טבע בנוסף, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף שמתעסק בתהליך השליחה או בכל חלק אחר של אתר המבצע או קידום המכירות. כל ניסיון של מתמודד לפגוע בכוונה באתר או בדף אינטרנט כלשהו, כולל אתר קידום המכירות, או לפגוע בפעולה החוקית של קידום המכירות מהווה הפרה של חוקים פליליים ואזרחיים, ואם יתבצע ניסיון כזה, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לבקש פיצויים מכל מתמודד כזה עד למידה המרבית של החוק החל.

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שבשום מקרה לא ייכנסו למבצע, הענקה או קבלה של רכיב כלשהו בפרס אם את/ה זוכה/ה מאושר/ת, או כל דבר מהתנאים האלה לא יתפרש כהצעת עבודה או חוזה עבודה או כל קשר משפטי אחר עם Google, עם חברת האם, השותפים העצמאיים, הסוכנים והחברות השותפות שלה. כמו כן, את/ה מאשר/ת ומסכים/ה לכך שההגשה שלך נעשית באופן וולונטרי ולא מתוך אמון או אמון, ושלא קיים כעת קשר סודי, של נאמנות, סוכנות או יחסים משתמעים אחרים או בינך לבין Google, חברת האם, השותפים העצמאיים, הסוכנים והחברות השותפות שלה, וששום קשר כזה לא נקבע על ידי התוכן ששלחת בכפוף לכללים האלה או לכל פעולה או השמטות אחרות בקשר לפרס או לרכיב כלשהו של המבצע.

18. פורום ופנייה להליכים שיפוט:

במידה המרבית המותרת על פי חוק, כללים אלה יהיו כפופים לחוקים של מדינת קליפורניה, ארצות הברית, ויפורשו לפיהם, למעט כללי ברירת הדין. אם אחד מהתנאים או הסעיפים שבכללים אלה יימצא לא חוקי או לא ניתן לאכיפה, כל התנאים הנותרים תקפים ויחולו במלואם. ככל שמתיר החוק, מבוטלות בזאת הזכויות להתדיינות, לקבלת סעד על פי צו או לכל פנייה אחרת להליכים משפטיים או אחרים במקרה של מחלוקות או תביעות הנובעות ממבצע זה או בקשר אליו, וכל המתחרים מוותרים במפורש על כל זכות כזו.

חשוב לקרוא: הודעה חשובה בנוגע ליישוב מחלוקות.


בחירת חוק/סמכות שיפוט ויישוב מחלוקות: יישוב מחלוקות, בוררות חובה ובחירת חוק/סמכות שיפוט:

קולומביה, קולומביה, דנמרק, ווירג'י, דוד, דנמרק, וויטנ, דלק, דנמרק, קולומביה, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, ארגנטינה, ווירג'יאנט, קולומביה, ווירג'י. כל הבעיות והשאלות הנוגעות לבנייה, לתקינות, לפרשנות וליכולת האכיפה של כללים רשמיים אלה, או הזכויות והחובות של המתמודדים או של ישויות קידום המכירות בקשר לקידום המכירות, יהיו כפופות לחוקים של מדינת קליפורניה, ארה"ב, ויפורשו בהתאם להם, מבלי לתת תוקף לכל ברירת חוק או כלל סכסוך (בין אם חוקי מדינת קליפורניה, ארה"ב או כל סמכות שיפוט אחרת), אשר חלים על סמכות השיפוט של מדינת קליפורניה, ארה"ב או כל סמכות שיפוט אחרת), אי אכיפת התנאים של כללים רשמיים אלה מצד ישויות קידום המכירות לא תיחשב לוויתור על תנאי זה או על כל תנאי אחר. על ידי הרשמה, המשתתף מסכים שבכל פעם שיש לך אי-הסכמה עם ישויות קידום המכירות (בנפרד או קולקטיבי) כתוצאה מקידום המכירות, מהכללים הרשמיים או ממדיניות הפרטיות, או בקשר אליהם או קשורים אליהם בכל דרך שהיא, תשלח הודעה בכתב לנותנת החסות ("ביקוש"). המתמודד מסכים שהדרישות של סעיף יישוב מחלוקות זה, של הכללים הרשמיים האלה, של כללים רשמיים אלה, או "יחולו אפילו סעיף יישוב מחלוקות בהתאם לכללים הרשמיים האלה, תשלח הודעה בכתב לנותנת החסות ("ביקוש"). על המתמודד לשלוח את הדרישה לכתובת הבאה ("כתובת ההודעה"): 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA, לתשומת הלב; מחלקה משפטית עם עותק למנהל ב-Marden-Kane, Inc., 575 Withhill Blvd., Suite 222, Syosset, NY 11791-3416 USA. המתמודד מסכים לא לנקוט כל הליך משפטי, כולל הגשת תביעה משפטית או דרישה לבוררות, עד 10 ימי עסקים לאחר שהמתמודד שולח ביקוש. יישוב מחלוקות בלתי רשמי זה נוסף על הליך של יישוב מחלוקות, אינו מוותר או מחליף אותו, שנדרש לפי חוקי המדינה או החוק הפדרלי לפני הגשת תביעה.

אם אי-ההסכמה שצוינה בביקוש לא תוכר לשביעות רצונו של מגיש הבקשה תוך 10 ימי עסקים לאחר קבלתה, והמתמודד מתכוון לנקוט פעולה משפטית, מגיש הבקשה מסכים שהוא יגיש דרישה לבוררות אל איגוד הבוררות האמריקאי ("הבורר/ת"). ישויות קידום המכירות גם מסכימים לכך שנשלח את כל המחלוקות עם הבורר לפניו. תנאי הבוררות הזה מגביל את היכולת של המתמודד וישויות קידום המכירות להתדונן בתביעות בבית משפט, בישויות של מתמודד ובישויות קידום מכירות, שכל אחת מהן מסכימה לוותר, בהתאמה, על זכויותיה למשפט בנוכחות חבר מושבעים.

במקרה של הגשת דרישה כזו לבוררות, על המתמודד לספק שירות מתאים על פי כללי הבורר, והודעה לכתובת ההודעה עשויה שלא להספיק. אם, מסיבה כלשהי, איגוד הבוררות האמריקאי לא יוכל לנהל את הבוררות, המתמודד יוכל להגיש את התביעה לכל חברה ארצית לבוררות. הבורר יחיל את כללי הבוררות של צרכנים ב-AAA החל מ-1 בספטמבר 2014, הזמינים בכתובת (https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer-Rules-Web_0.pdf)(וכפי שהם עשויים להשתנות) וכפי שישונו על ידי ההסכם לבוררות בסעיף הזה של יישוב מחלוקות. המתמודד מסכים שלבורר תהיה סמכות שיפוט בלעדית ובלעדית בנוגע לכל מחלוקת שנובעת מקידום המכירות או קשורה אליו או למחלוקת כלשהי איתו, כולל, בין היתר, מחלוקות בנוגע לפרשנות או ליישום של הסעיף הזה ליישוב מחלוקות או לתוקף של הסכם הבוררות שכאן. לבוררות יש סמכות להוציא את כל הסעדים המורשים על פי חוק, מלבד העובדה שכל בקשה לסעד של סעד על פי צו ציבורי תוגש לבית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה. חוק הבוררות הפדרלית מאפשר לאכוף הסכמי בוררות ומסדיר את הפרשנות והאכיפה של ההסכם ביחס לבוררות. הבוררות תהיה במאונטיין ויו, קליפורניה.

המתמודד מסכים שלא יגיש הליך ייצוגי או תובעני נגד ישויות קידום המכירות, ושהמתמודד לא ישתתף בתביעה ייצוגית או בתביעה קולקטיבית נגדן. המתמודד מסכים שהוא לא יצטרף לתביעות שלו אל אלה של אדם אחר.

על אף כל תנאי אחר בכללים הרשמיים או במדיניות הפרטיות, אם כתב הוויתור הזה בתובענה הייצוגית יפורש כלא תקף על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, ההסכם בבוררות יהיה בטל ומבוטל, כאילו הוא מעולם לא נערך, וכל מחלוקת בנושא בוררות במועד זה תיסגר ללא פגיעה בזכויות יוצרים וייתכן כי תוגש מחדש בבית משפט. המתחרים מסכימים באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט היחידה והבלעדית של בתי המשפט המדינתיים או הפדרליים במדינת קליפורניה הממוקמים במחוז סן חוזה שבקליפורניה, לכל תביעה או הליך משפטי הנובעים מקידום המכירות הזה או קשורים אליו. בשום נסיבות מתמודד או ישויות קידום המכירות לא מסכימים להליכים ייצוגיים או קולקטיביים בבוררות או למצרף התביעות בבוררות.

19. רשימת הזוכים:

שמות הזוכים בפרס יהיו זמינים באימייל. יש לשלוח אימייל לכתובת (GoogleAI@mkpromosource.com)(כולל הבקשה של רשימת הזוכים) בתאריך טרם נקבע, או לאחר האימות של הזוכים בפרס.

יצרן הרכב אינו משתתף או נותן חסות של קידום המכירות הזה.

סמל של המחאה

תודה ששלחת את האפליקציה!

האפליקציה נשלחה בהצלחה לתחרות האפליקציות של Gemini AI. בקרוב נשלח לך הודעת אישור באימייל ותזכורות לגבי תחילת ההצבעה!

תאריכים חשובים

16 באוגוסט עד 14 בספטמבר 2024

בדיקה לפני שנשלחת

16 באוגוסט 2024

תחילת ההצבעה בבחירת המשתמשים והשיפוט

אוקטובר 2024

הכרזה על הזוכים

תחרות למפתחים של Gemini API

אפשר להגיש בקשה עד 12 באוגוסט 2024

01} כניסה כדי להצטרף לתחרות

מפתחים אפליקציות מדהימות עם Gemini API זאת ההזדמנות שלכם לגרום לשינוי אמיתי, או סתם ליהנות קצת.

פרסים ופרסים

האפליקציה שלכם תוכל לזכות בפרס הגדול או בפרסי החדשנות בנושאי השפעה, תועלת ויצירתיות. לפרטים נוספים, אפשר לעיין .

הפרס הגדול

האפליקציה הטובה ביותר באופן כללי תזכה אותך ב-DeLorean קלאסי וחשמלי

מידע על הרכב...

הפרס הגדול שלנו הוא אחת מהמכוניות היחידות על פני כדור הארץ שזקוקות להיכרות מועטה. מלון דלור* עם טוויסט ייחודי להיסטוריה מפורסמת של כלי הרכב. דגם זה, ששוחזר בקפידה משנת 1981, עוצב מחדש על ידי DeLorean Midwest באמצעות מערכת כוח חשמלית משוכללת תוך שמירה על העיצוב האיקוני שלו בשילוב עם דלתות מפותלות.

מהם הקריטריונים לזכייה באפליקציה הטובה ביותר?

ההגשות ייבחנו לפי חמישה קריטריונים מרכזיים: השפעה, מידת אפקטיביות, יצירתיות, מידת התועלת וביצוע. אנחנו מחפשים אפליקציות שלא רק משתמשות ב-Gemini API בדרכים חדשניות, אלא גם פותרות בעיות אמיתיות, הן מעוצבות בקפידה ומספקות חוויית משתמש נעימה. האפליקציה שקיבלה את הדירוג הגבוה ביותר בחמש הקטגוריות האלה תזכה את המכשיר ב-DeLorean 1981 חשמלי בהתאמה אישית. הזכאות להשתתפות בתחרות היא רק בני 18 ומעלה ומתגוררים במדינה שבה היא זמינה. לפרטים, יש לעיין בכללים ובהגבלות הרשמיים.

*DeLorean לא משויכת למבצע הזה. DeLorean הוא סימן מסחרי רשום של DeLorean Motor Company.

הפרס הגדול

האפליקציה הטובה ביותר באופן כללי תזכה במכונית חשמלית מותאמת אישית 1981 DeLorean

הפרס הגדול יוענק לאפליקציה הכוללת הטובה ביותר על סמך ציונים בקטגוריות החדשנות.

קטגוריות הערכה

מתחרים על החלק שלכם בסך פרסים כספיים בשווי מיליון דולר

ההגשה שלכם יכולה לזכות במספר קטגוריות – חדשנות, טכנולוגיה, הפרס הגדול ואפילו הפרס בבחירת המשתמשים. אפשר למצוא פרטים נוספים בכללים וההגבלות.

חדשנות

ניתן לזכות רק באחד מהפרסים בקטגוריה הזו

האפליקציה המשפיעה ביותר

1,200,000 ש"ח

הראו איך האפליקציה החדשנית שלכם יכולה ליצור השפעה חיובית ארוכת טווח על ידי טיפול באתגרים גלובליים קריטיים כמו שינויי אקלים, אנרגיה מתחדשת, אי שוויון סוציו-אקונומי, שירותי בריאות בהתאמה אישית או מחקר רפואי.

האפליקציה השימושית ביותר

800,000 ש"ח

הדגימו את ההשפעה החיובית המוחשית שיכולה להיות לאפליקציה שלכם על חיי היומיום. אנחנו רוצים לראות איך הממשק הזה הופך משימות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות, מייעל פעילויות חיוניות ומספק חוויות מותאמות אישית שמשפרות את הפרודוקטיביות, הלמידה והפוטנציאל היצירתי באופן מדידה.

האפליקציה היצירתית ביותר

800,000 ש"ח

פיצוח אותנו עם אפליקציה שמנופצת ציפיות ומגדירה מחדש את גבולות האפשר. אנחנו מחפשים יישומים שדוחפים את גבולות היצירתיות, הבינה המלאכותית, או אפילו יוצאים למסע אל הלא נודע.

טכנולוגיה

ניתן לזכות רק באחד מהפרסים בקטגוריה הזו

אפליקציית Flutter הטובה ביותר

200,000 ש"ח

בניית אפליקציות בפלטפורמות שונות שמצטיינות בכל מכשיר, בין אם מדובר ביצירה חדשה לגמרי או באפליקציה קיימת המשופרת בדגמים של Gemini והיכולות החזותיות של Flutter.

האפליקציה הטובה ביותר ל-Android

200,000 ש"ח

עיצוב אפליקציה ל-Android שמציגה את היצירתיות שלך ביצירת חוויות משתמש יוצאות דופן. שילוב מודלים של Gemini באופן חלק כדי ליצור תכונות חדשניות, באפליקציה קיימת או ביצירה חדשה לגמרי.

אפליקציית האינטרנט הטובה ביותר

200,000 ש"ח

כדאי ליצור אפליקציות אינטרנט שמחברות בין המשתמשים, לעורר בהם עניין ולעודד אותם להצטרף. אנחנו מחפשים אפליקציות אינטרנט שמספקות חוויית משתמש יוצאת מן הכלל בשילוב עם Gemini API, באמצעות תכונות חדשניות או עיצוב מרהיב.

השימוש הטוב ביותר ב-ARCore

200,000 ש"ח

יוצרים חוויות AR סוחפות שמקיימות אינטראקציה עם העולם האמיתי בדרכים חדשות ובלתי צפויות. צוללים ל-ARCore, עורכים ניסויים עם 'יוצרים גיאו-מרחביים' ומגלים איך מודלים של Gemini יכולים לשנות את אפליקציית ה-AR.

השימוש הטוב ביותר ב-Firebase

200,000 ש"ח

מציגים את המגוון המגוון והמרשים של האפליקציות שאפשר לבנות באמצעות הפלטפורמה העוצמתית הזו לצד Gemini API. אנחנו מחפשים אפליקציות שמשתמשות בכלים ובשירותים המגוונים של Firebase בדרכים חדשניות, החל מאימות ומסדי נתונים בזמן אמת, ועד לפונקציות ולאירוח בענן.

אפליקציית המשחקים הטובה ביותר

200,000 ש"ח

יצירה מחדש של גיימינג עם ממשק API של Gemini. אנחנו מזמינים אותך להראות לנו איך אפשר להשתמש ב-AI כדי ליצור עולמות עשירים, דמויות חכמות, מנגנוני גיימפליי פורצי דרך ועוד.

חביב על הקהל

האפליקציה שקיבלה הכי הרבה הצבעות תזכה בפרס בחירת המשתמשים

התכונן להצביע עבור הבחירות המובילות שלך ברגע שההגשות יסתיימו! האפליקציה שקיבלה את מספר ההצבעות הגבוה ביותר זוכה בגביע מפתחי Gemini API. בכפוף לכללים ולהגבלות.

איך מצטרפים לתחרות

הצטרפות לתחרות בשלושה שלבים. לפרטים נוספים, אפשר לעיין בכללים ובהגבלות הרשמיים.

שלב 1

פיתוח אפליקציה באמצעות Gemini API

שלב 02

יצירת סרטון הדגמה של האפליקציה

שלב 03

לפרסם ולשלוח אותו לתחרות

שילוב של Gemini API עם הכלים של Google למפתחים

לוגו של שותף ב-Android Studio
Android Studio
הלוגו של השותף ב-ARCore
ARCore
לוגו של שותף ב-Chrome
Chrome
לוגו של שותף של Flutter
יותר גמישות
לוגו של שותף ב-Firebase
Firebase
לוגו של שותף לאתרים
אתר

קריטריונים לשיפוט

שמות הזוכים ייבחרו על ידי פאנל מומחים מ-Google

ייחודיות

התוכן ששלחת מציג את ה-AI בצורה מתוחכמת, גם משמעותית וגם משמעותית, ומספקת חוויה מעולה ויוצאת דופן.

יצירתיות

החומרים ששלחת הם יצירתיים, מקוריים, לא צפויים ומגוונים. זה לא רק עותק של משהו שכבר קיים, אלא משהו חדש וחדשני.

תועלת

הבקשה שלכם צריכה לציין בבירור את קבוצת האנשים הספציפית שהפרויקט שלכם נועד לעזור להם. תארו את הבעיות או הקשיים שבהם האנשים האלה מתמודדים, והסבירו איך הפתרון שלכם מתמודד באופן ישיר עם האתגרים האלה. הדגשת השינויים החיוביים שהפתרון שלך מביא לחיים או לחברה כולה.

השפעה

התוכן ששלחת מדגים ערך בכך שהוא תורם לנגישות, לקיימוּת סביבתית או לשיפור חייהם של אנשים.

ביצוע

הבקשה שלך מבוצעת בצורה מעולה, מופגנת איכות גבוהה ותשומת לב קפדנית לפרטים, ואין בה באגים ותקלות.

הקריטריונים המפורטים של השיפוט מפורטים ב

ציר הזמן של התחרות

כל המועדים האחרונים הם בשעה 23:59 (שעון UTC) ביום המתאים, אלא אם צוין אחרת.

‫14 במאי 2024

תחילת התחרות

מתחילים לעבוד על האפליקציה והסרטון.

12 באוגוסט 2024

המועד האחרון להגשה

שלחו את האפליקציה המשולבת שלכם ל-Gemini API ותנו טפיחה על הגב.

16 באוגוסט 2024

הצבעה בבחירת המשתמשים

עכשיו, לאחר הגשת האפליקציה, התכונן להצביע עבור האפליקציות המועדפות עליך. האפליקציה שקיבלה את מספר ההצבעות הגבוה ביותר תזכה בגביע מפתחי Gemini API!

16 באוגוסט עד 4 בספטמבר

הצבעות בפרסי שופטים

השופטים בוחנים את כל ההגשות ובוחרים את המנצחים בכל קטגוריה.

אוקטובר 2024

תוצאות

שמות הזוכים בגביע בחירת הקהל ופרסים לשופטים יוכרזו.

שאלות נפוצות

כמה חברים בכל צוות?

אנחנו מעודדים שיתוף פעולה. צוותים בכל הגדלים מוזמנים להשתתף בתחרות למפתחים של Gemini API. הצוותים יכולים לעבוד יחד, אבל רק חשבון Google ששימש להגשת הפרויקט הסופי יעמוד בקריטריונים לקבלת הפרס. Google לא אחראית להסכמים או למחלוקות בנוגע לחלוקת הפרסים בין חברי צוות. האחריות הבלעדית לקביעה וניהול של חלוקת הפרסים באופן פנימי מוטלת על הצוות הזוכה.

האם אוכל להשתתף בתחרות אם אני גר מחוץ לארצות הברית?

למרות שכל אחד יכול להשתתף בתחרות למפתחים של Gemini API, רק משתתפים המתגוררים באופן חוקי במדינות המתאימות זכאים לקבל פרס. הרשימה המלאה של המדינות שבהן היא זמינה זמינה לעיון בכללים ובהגבלות הרשמיים.

האם זו צריכה להיות אפליקציה?

התחרות מזמינה אתכם לבנות אפליקציות, מוצרים או אבות טיפוס חדשניים כדי לשלב את ממשק ה-API של Gemini. ניתן לשלוח תוכן בפורמטים אחרים כמו Python או Node.js.

איך להתחיל?

כדי להתחיל, אפשר לקבל רעיונות מגלריית הבקשות או לעיין בדוגמאות לקודים ובמקורות נוספים בספר המתכונים של Gemini API.

יש לך שאלות נוספות?

אפשר לפרסם את השאלות הטכניות בפורום Build with Google AI.

כללים והגבלות

תחרות Gemini API למפתחים
בחסות Google LLC
כללים רשמיים

אין צורך ברכישה כלשהי כדי להשתתף או כדי לזכות. בטל אם קיים איסור. ההשתתפות במבצע הזה נחשבת להסכמה שלך לכללים הרשמיים האלה.

הכללים הרשמיים האלה נכתבו באנגלית, אבל יכול להיות שהם יתורגמו לשפות אחרות. במקרה של סתירה או חוסר עקביות בין גרסה מתורגמת של הכללים הרשמיים לבין הגרסה האנגלית של הכללים הרשמיים, הגרסה האנגלית תקבע, תנהל ושליטה, אלא אם כן הדבר אסור במפורש על פי הדין החל. המבצע לא תקף מחוץ למדינות הרשומות, ובמקרים שבהם הוא אסור על פי חוק, כלל או תקנה.

תחרות למפתחים של Gemini API (להלן "המבצע") היא אתגר מבוסס-מיומנות שבו משתתפים שעומדים בכל דרישות הסף יכולים לשלוח טופס הרשמה ("טופס") וסרטון הדגמה של הבקשה שלהם ("האפליקציה") שמציג אפליקציה/פרויקט חדש ו/או חדשני. באפליקציה או בפרויקט משולבים מודל Gemini שזמין לציבור* באמצעות ממשק ה-API של Gemini.

*לא נדרשת רכישה כדי להירשם או כדי לזכות. ההשתתפות היא בחינם, ולכל המתמודדים יש סיכוי שווה לזכות, גם אם הם בוחרים לשדרג לרמה בתשלום בכל מודל שגלוי לכולם. תוכניות בתשלום עשויות להציע הטבות כמו הגדלה של הגבלת הקצב של יצירת הבקשות, אבל הן לא משפיעות על בחירת הרשת המנצחת. הזוכה ייבחר על סמך הקריטריונים שמפורטים בכללים הרשמיים האלה.

כדי להשתתף בקידום, עליך להסכים לכללים הרשמיים האלה ("כללים"), למדיניות הפרטיות של נותן החסות (https://policies.google.com/privacy) ולתנאים ולהגבלות של מוצרי Google. כל הגשות לתחרות שיוגשו למבצע ייבדקו והזוכים ייבחרו/יקבעו בהתאם לכללים האלה. בהמשך תוכלו למצוא פרטים מלאים, כולל אופן ההרשמה, דרישות הכניסה וקריטריוני השיפוט.


‫1. הסכם מחייב:

כדי להירשם למבצע, את/ה ('את/ה' או 'מתמודד/ת') חייבים להסכים לכללים האלה. את/ה מסכים/ה לכך ששליחת ההצעה שלך מבטאת את הסכמתך לכללים האלה. אלא אם נקבל את הסכמתך לכללים האלה ותציית להם, לא תהיה לך אפשרות לשלוח הרשמה למבצע, ולא תהיה לך זכאות לקבל אף פרס המתואר בכללים אלה. הכללים האלה יוצרים הסכם משפטי מחייב בינך לבין נותנת החסות (שמוגדר בהמשך) בנוגע למבצע הזה, לכן חשוב לקרוא אותם בעיון לפני ההרשמה. ללא הגבלה, ההסכם הזה מחייב אותך לשפות ולהסיר את כל התביעות נגד ישויות קידום המכירות, ולהסכים לבוררות ללא סעד ייצוגי והגבלת הזכויות והסעדים שלך. כל הערעורים ייפתרו באמצעות בוררות מחייבת ללא סעד ייצוגי, כפי שמוסבר בהמשך.

הודעות ספציפיות למדינה:

אם תנאי כלשהו מהכללים האלה לא תקף במסגרת החוק, הכללים או התקנות במדינה מסוימת, הוא יחול רק במידה המותרת. בנוסף לגילוי נאות לגבי חבות מס בכללים הרשמיים האלה, הזוכים כפופים לדיווח על ההכנסות, ובמקרים הרלוונטיים גם לתשלום מיסים שהם צריכים לשלם בהתאם לחוקים, לכללים ולתקנות של מדינת המגורים של הזוכה. על ידי כניסה לקידום המכירות, המתחרים מסכימים ומאשרים בזאת באופן מפורש שעבור כל הקשור לפרשנות, לביצועים ולאכיפה של כללים אלה, כל אחד מהם מוסר את עצמו באופן מפורש לחוקים של ארצות הברית של אמריקה ולסמכות השיפוט של בתי המשפט המתאימים במחוז סנטה קלרה, שבמדינת קליפורניה, ארצות הברית, תוך וויתור מפורש על כל סמכות שיפוט אחרת העשויה להיות חלה עליהם או שבעתיד.

החוק החל/סמכות השיפוט:

אלא אם החוקים הרלוונטיים למקום מגוריו של המתמודד מציינים אחרת, כל הבעיות והשאלות הנוגעות לבנייה, התקפות, הפרשנות והאכיפה של כללים אלה או הזכויות והחובות של המתמודדים או של נותנת חסותם ביחס לקידום המכירות, יהיו כפופות לחוקים של מאונטיין ויו, קליפורניה, ארצות הברית.

2. נותן חסות

המבצע ממומן על ידי Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA ("Google" או "נותנת החסות").

‫3. תקופת קידום מכירות:

המבצע מתחיל בשעה:

12:00 לפי שעון גריניץ'
14 במאי 2024
עד 23:59 לפי שעון גריניץ'
12 באוגוסט 2024
("תקופת המבצע").

הנרשמים אחראים לקביעת אזור הזמן המתאים בסמכויות השיפוט שלהם הרלוונטיות.

‫4. דרישות הסף:

תושבי מדינות שהוטל עליהן האמברגו של ארה"ב לא זכאים להיכנס לחשבון. המבצע בטל ומבוטל במקומות שבהם הוא אסור על פי חוק.

עובדי Google, מנהלים, מנהלים, מתמחים, קבלנים, נציגים, סוכנים ובעלי תפקידים רשמיים ב-Google ובחברות האם, חברות-הבת, השותפים העצמאיים, סוכנויות הפרסום והפרסום, וכל חברה שמעורבת בעיצוב, בביצוע, בהפקה או בשיפוט של קידום המכירות הזה (ביחד, "ישויות קידום המכירות", או בני המשפחה שלהם, של בני המשפחה, של בני הזוג, של בני הזוג, בני המשפחה ובני הזוג שלהם ולא של בני המשפחה ו/או של בני הזוג שלהם ולא של בני המשפחה ו/או של בני הזוג שלהם.

נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הזכאות ולפסוק בכל מחלוקת בכל עת.

5. איך משתתפים:

אין צורך ברכישה כלשהי כדי להשתתף או כדי לזכות. כדי להצטרף למבצע, אתם צריכים לעמוד בכל דרישות הסף שמפורטות למעלה. במהלך תקופת המבצע, נכנסים לכתובת https://ai.google.dev/competition ("אתר קידום המכירות") ופועלים לפי ההוראות כדי להכין את הסרטון שלך להדגמת האפליקציה שמציגה פרויקט חדש ו/או חדשני שמשלב מודל Gemini הזמין באופן ציבורי דרך Gemini API, ובאופן אופציונלי אחד (1) או יותר מהמוצרים הבאים של Google, Flutter, Android, Chrome, ARCore או Firebase. לאחר מכן, יש לשלוח את הפרטים הבאים: (1) שם פרטי; (2) שם משפחה; (3) כתובת אימייל; (4) מדינת/אזור המגורים ; (5) העלאת הסרטון; ו-(6) קוד תומך (ביחד, "השליחה").

כדי לשלוח את התוכן, צריך לעמוד בדרישות הבאות:

 • עליך ליצור מוצר או שירות חדש וחדשני שמשלב מודל Gemini הזמין לציבור באמצעות Gemini API.
  • עליך לשלוח טופס הרשמה וסרטון הדגמה של האפליקציה שמשלבת מודל Gemini וזמין באופן ציבורי דרך ה-API של Gemini.
  • הערה: אין צורך לבצע רכישה כדי להירשם או כדי לזכות. ההשתתפות היא בחינם, ולכל הנרשמים יש סיכוי שווה לזכות, בין אם הם בוחרים לשדרג לרמה בתשלום באחד מהמודלים הזמינים לציבור. תוכניות בתשלום עשויות להציע הטבות כמו הגדלת קצב יצירת הבקשות, אבל הן לא ישפיעו על בחירת הזוכה. הזוכה ייבחר על סמך הקריטריונים שמפורטים בכללים הרשמיים האלה.
 • אופציונלי: אפשר להשתמש באחת או יותר מהטכנולוגיות הבאות של Google למפתחים בשילוב עם Gemini API: Flutter, Android, Chrome/Web, ARCore או Firebase.
 • האורך המקסימלי של הסרטון הוא 3 דקות. האורך המינימלי של הסרטון הוא 30 שניות.
  • סרטונים באורך של יותר מ-3 דקות, 3 הדקות הראשונות יישפטו בלבד.
  • סרטונים שאורכם פחות מ-30 שניות ייפסלו.
 • אפשר להשתמש בקריינות מקורית שהוקלטה, בקולות שעברו אפנון AI או ליצור קולות שנוצרו על ידי AI. אין דרישה לסוג הקול שצריך לכלול.
 • יש להעלות את הקוד יחד עם החומרים שנשלחו. אם לא יסופקו על ידך קוד, ייתכן שהפסילה ששלחת תיפסל.

צריך להשתמש בדף 'שליחה' כדי להעלות את הסרטון. אם הסרטון שלך חורג מ- 50 MB, עליך להעלות גרסה ברזולוציה נמוכה ולכלול קישור להורדת הגרסה בגודל מלא בטופס השליחה. לא יתקבלו מטלות שנשלחות באימייל.

בשליחת סרטון עם קוד מתאים, את/ה מצהיר/ה בזאת שהתוכן ששלחת: • לא מכיל תוכן שמפר זכויות קניין רוחני (IP) של צד שלישי כלשהו, ושיש לך את כל הזכויות הדרושות להגשה, כולל כל זכויות ה-IP או כל זכויות ה-IP בבעלותך. כמו כן, התוכן לא חושף מידע שיהווה הפרה של חובת סודיות; • אינו מכיל כל תוכן הקשור לפונקציונליות זדונית או תולעת, או לתיעוד כלשהו, או לרכיבים אחרים, או שמעידים על או, רכיבים או תוכנות לרשלנות הכלולים, או שמצריכים, או יכולים לשמש רכיבים או הוראות להונאה, או שיש לך, או שיש לך, או שהזכויות הדרושות לצורך כך.

בקשות שמכילות רכיבים אסורים כלשהם ו/או שמהוות הפרה של חוק או שנותנת החסות קבעה באופן אחר, כי על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוכן שעלול לפגוע בנותנת החסות או בכל אדם או צד אחר שמשויך לקידום המכירות או בלתי הולם בכל דרך שהיא, עשויות להיפסל. נותנת החסות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול כל משתתף אשר אחראי להגשה שנותנת חסותה סבורה כי היא מפרה את דרישות ההגשה או את הכללים האלה. נותנת החסות יכולה גם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל מתמודד שמתנהג באופן מזלזל או מבזה את נותנת החסות, החברים בפאנל השיפוט או כל אדם או צד אחר שקשור לקידום זה, או של כל מתמודד אחר, או שייחשב כבלתי ספורטיבי על ידי נותנת החסות.

אפשר לשלוח בקשות בכל שלב במהלך תקופת המבצע, אבל יתקבלו עד 23:59 לפי שעון גריניץ' ב-12 באוגוסט 2024. פריטים שיוגשו לא יהיו תקפים אם, במלואם או בחלקם, אם הם יהיו באיחור, לא יהיו קריאים, חלקיים, נערכו שינויים, מזויפים, ויפרו זכויות של צד שלישי (כולל זכויות יוצרים), ניזוקו, יושגו באמצעות הונאה, יוגשו באמצעות שימוש באמצעים אוטומטיים כגון סקריפט, מאקרו, בוט, יוגשו באמצעי הונאה או בכל אמצעי אחר שמפר את תהליך השליחה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות.

יש הגבלה על שליחה אחת (1) לכל משתמש, ללא קשר למספר כתובות האימייל. הגשות שיוגשו על ידי אדם או כתובת אימייל כלשהם מעבר למגבלה שצוינה יהיו בטלות ומבוטלות. כל ההגשות ייחשבו כנשלחות על ידי בעל החשבון המורשה של כתובת האימייל שנשלחה בזמן השליחה, ועליו לציית לכללים האלה, ואם הדבר רלוונטי, ייתכן שהזוכה הפוטנציאלי בקידום המכירות יידרש להראות הוכחה שהוא בעל החשבון המורשה עבור כתובת האימייל הזו. 'בעל חשבון מורשה' הוא האדם שהוקצה לכתובת אימייל על ידי ספק אינטרנט, ספק שירות באינטרנט או ארגון אחר שאחראי להקצאת כתובת אימייל עבור הדומיין.

מדיניות והסכמת המעסיק:

אם מתמודד מעלה פריט במסגרת המבצע, ושליחה כזו תפר כלל או מדיניות כלשהם של המעסיק של המתמודד, המתמודד ייחשב כלא כשיר ותיפסל באופן מיידי. אם המתמודד רוצה להגיש הגשה כלשהי, שנוצרה במהלך העבודה, או שיש למעביד או בשם המעסיק שלה, או שנוצרה באמצעות הקניין של המעסיק, או שנוצרה באמצעות הרכוש של המעסיק, או שהגיש או המוגש עליו זכויות קנייניות או זכויות קנייניות כמו זו שהוא מגיש למעסיק והוא מאשר שהוא מאשר שההגשה לא מכילה מידע סודי, קנייני או סוד מסחרי המאשר שההגשה לא מפרה זכויות יוצרים כלשהן, של הסודות המסחריים, הקניין או הסודות המסחריים. המתמודד מאשר ומסכים שנותנת החסות יכולה בכל עת לבקש תיעוד כזה מהמתמודד, ובכל עת רשאית להודיע למעסיק של המתמודד ו/או כל צד שלישי על השתתפותו של המתמודד בקידום המכירות ו/או קבלה או קבלה אפשרית של פרס כלשהו. אם המתמודד לא יוכל לספק מסמכים כאלה לנותנת החסות תוך חמישה (5) ימי עסקים, נותנת חסותה רשאית לפסול את כשירותה להשתתף ולזכות בפרס בקידום.

סיבוב שיפוט

נותנת החסות תעריך כל מתמודד ואת התוכן שהוגש. התוכן שתשלח, כולל הסרטון והקוד שלך, ייבדק על סמך קריטריוני השיפוט הבאים ("קריטריוני השיפוט"), המשוקללים באופן שווה:

  ההגשות ייבדקו על ידי שופטים של Google המצטיינים בחמש (5) הקטגוריות הבאות בכל הקשור לאתגר הזה: השפעה, יצירתיות מדהימה, יצירתיות, יעילות והוצאה לפועל. הדירוג של כל קריטריון נע בין 1 (לא נכון מאוד) ל-5 (נכון מאוד). אלה קריטריוני השיפוט:

 • קטגוריה 1: השפעה
   האם הפתרון קל ומהנה לשימוש לכולם, כולל אנשים עם מוגבלויות? (עד 5 נקודות)
   האם לפתרון הזה יש פוטנציאל לתרום באופן משמעותי לקיימוּת סביבתית?(עד 5 נקודות)
   האם לפתרון הזה יש פוטנציאל לתרום באופן משמעותי לשיפור חיי האנשים? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 2: Remarkability
   האם הגשה מפתיעה את אלה בעלי ידע מעמיק במודלים גדולים של שפה (LLM)? (עד 5 נקודות)
   האם הגשה לא מפתיעה את אלה שרמת הידע שלהם גבוהה? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 3: יצירתיות
   האם השליחה שונה מאפליקציות קיימות וידועות לשימוש בפונקציונליות? (עד 5 נקודות)
   האם השליחה שונה מאפליקציות קיימות וידועות לחוויית המשתמש? (עד 5 נקודות)
   האם השליחה מיושמת באמצעות גישות לפתרון בעיות יצירתיות? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 4: שימושיות
   האם השליחה כוללת פרסונה/פילוח של משתמש יעד מוגדרים היטב? (עד 5 נקודות)
   האם השליחה מזהה איך הפתרון נותן מענה לצרכים הספציפיים של המשתמשים? (עד 5 נקודות)
   באיזו מידה הפתרון, כפי שהוטמע, עוזר למשתמשים לענות על הצרכים האלה? (עד 5 נקודות)

 • קטגוריה 5: ביצוע
   האם הפתרון מתוכנן היטב ותואם לשיטות של הנדסת תוכנה? (עד 5 נקודות)
   האם רכיב ה-LLM של הפתרון מתוכנן היטב ופועל בהתאם לשיטות המומלצות של למידת מכונה (ML) או LLM? (עד 5 נקודות)

 • ניקוד מקסימלי: 65
  במקרה של שוויון, נותנת החסות תבדוק את ההשפעה הכוללת על הסרטון כדי לקבוע מי יהיה המנצח. ההחלטות של נותן החסות הן סופיות ומחייבות.

בהתאם לתוצאות הציון של קריטריוני השיפוט, נותנת החסות תבחר אחת עשרה (11) זוכים פוטנציאליים כזוכים שאושרו שיהיו זכאים לקבל פרס (מוגדרים בסעיף "פרסים" בהמשך) (ביחד, "הזוכים שאושרו"). כדי להיות זוכה שאושר, נותנת החסות תודיע לכל זוכה פוטנציאלי באמצעות אימייל כפי שנמסר לגבי ההגשות (כל זוכה פוטנציאלי) עד לתאריך 4 בספטמבר או לאחר מכן. כל זוכה פוטנציאלי יידרש (א) להגיב להודעה של נותנת החסות, (ב) לחתום ולהחזיר הצהרת זכאות וטופס אישור ולמלא טופס W9 (תושבי ארה"ב בלבד), WBEN (תושבי קנדה בלבד) או כל מסמך מס כפי שנדרש על ידי הזוכה הפוטנציאלי בהתאם למקום המגורים שלו, וכן (ג) לספק כל מידע ותיעוד נוספים שעשויים להידרש על ידי נותנת החסות או הסוכנים או הנציגים שלה, בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד ההתראה. אם זוכה פוטנציאלי לא יגיב או לא יספק את המידע והמסמכים הנדרשים בפרק זמן זה, או שלא יציית לכללים אלה, זוכה פוטנציאלי זה ייחשב כמי שוויתר על הפרס וייפסל, וייתכן שזוכה פוטנציאלי חלופי ייבחר מבין כל המתמודדים בעלי הדירוג הגבוה ביותר שנותרו על פי קריטריוני הבחירה המתוארים במסמך זה. הודעה טלפונית תיחשב כהודעה בטלפון שנמסרה כשהזוכה הפוטנציאלי מקיים שיחה פעילה עם נותנת החסות (או הנציגים או הנציגים שלה) או כאשר הודעה נשארת בשירות הדואר הקולי או במשיבון של הזוכה הפוטנציאלי, המוקדם מביניהם. הודעה באימייל תיחשב כהודעה שנמסרה כשהזוכה הפוטנציאלי ישיב לאימייל של נותנת החסות. כל הדרישות לגבי הודעות, וכן דרישות אחרות בכללים האלה, ייאכפו בקפידה.

*ההגשה הכוללת הטובה ביותר תיקבע על ידי המתמודד שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר בקטגוריות המשולבות של השפעה, יצירתיות ותועלת. במקרה של שוויון, נותנת החסות תקבע את הפרס להגשה הכוללת הטובה ביותר. ההחלטה של נותן החסות היא סופית ומחייבת.

**הפרס בבחירת המשתמשים יקבע באמצעות הצבעה באינטרנט. כדי לצפות בהגשות ולהצביע, צריך לעבור לאתר של קידום המכירות בכתובת (https://ai.google.dev/competition) וללחוץ על הקישור לפרס בבחירת המשתמשים. התמונות יתפרסמו אונליין מ-16 באוגוסט 2024 לפחות עד 26 באוגוסט 2024, או לאחר מכן, להצבעה ציבורית. ההצבעה תיסגר ב-26 באוגוסט 2024 או לאחר מכן. הגשות שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר יקבעו את הזוכה בפרס בבחירת המשתמשים. במקרה של שוויון, נותנת החסות תקבע את המנצח. ההחלטה של נותן החסות היא סופית ומחייבת.

‫7. פרסים:

בכפוף לתנאים בסעיף זה, הפרסים מכונים להלן ("הפרס"):

 • ההגשה הכוללת הטובה ביותר: הזוכה במקום הראשון: הגרסה הקלאסית של DeLorean, שהוסבה למכונית חשמלית בתוספת 60,000 דולר ארה"ב (סכום ההזמנה מומש לזוכה בהמחאה או בהעברה בנקאית). ערך קמעונאי משוער: $260,000 USD.
 • אפליקציית Flutter הטובה ביותר שהוגשה: הזוכה במקום הראשון: 50,000$
 • האפליקציה הטובה ביותר ל-Android שנשלחה: הזוכה במקום הראשון: 200,000 ש"ח
 • אפליקציית האינטרנט הטובה ביותר לשליחה: זוכה אחד: 50,000$
 • השימוש הטוב ביותר באפליקציית ARCore בשליחה: זוכה אחד: 50,000$
 • השימוש הטוב ביותר באפליקציית Firebase שיישלח: הזוכה הראשון: 50,000$
 • אפליקציית הקריאייטיב הכי גבוהה: זוכה אחד: 200,000 דולר ארה"ב
 • אפליקציית המשחק הטוב ביותר: זוכה אחד: 50,000 דולר ארה"ב
 • האפליקציה השימושית ביותר: זוכה אחד: 800,000 ש"ח
 • האפליקציה המשפיעה ביותר: זוכה אחד: 300,000 דולר ארה"ב
 • **הפרס שנבחר באנשים: זוכה אחד: גביע פיזי (ללא שווי קמעונאי)

שווי הפרס הכולל: 1,260,000 דולר ארה"ב
המשתתפים יכולים לזכות ביותר מפרס אחד (1).

כל פרטי הפרס נתונים לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות. אם הזוכה לא יוכל לקבל פרס או חלק ממנו, להשתמש בו או לגשת אליו מכל סיבה שהיא (בכלי רכב ו/או במזומן), הוא ייפסל ונותנת החסות לא תהיה אחראית לפיצוי חלופי. על ידי קבלת פרס, הזוכים המאושרים מסכימים, במידה המרבית המותרת על פי חוק, אבל פרט למוות או לפציעה שנגרמו עקב אשמה או רשלנות או כוונה של נותנת החסות או של כל תביעה, פעולה, חבות, אובדן, פציעה או נזק שנגרמו כתוצאה מהפרה רשלנות של כללים אלה, או שנותנת החסות לא תישא בחבות לפיצויים, להוצאות או לפיצויים של רשלנות בנוגע לפיצוי, להוצאות או לפיצויים הנובעים מהפרת זכויות, להוצאות או לפיצויים שנובעים מפגיעה בפרטיות או מפגיעה בפרטיות, כתוצאה מהפרת זכויות, אפשרות להוצאות או הפסדים כתוצאה מהפרת זכויות, ניצול או פיצויים של רשלנות ברכישתם או בעקבות רשלנות או כוונה. הפרס (או חלק ממנו) מסופק "כפי שהוא" ללא כל אחריות או אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, על ידי נותנת החסות. בהתאם למיקום המגורים של הזוכה בהגשה הכוללת הטובה ביותר, ניתן לחלק את הפרס להגשה הכוללת הטובה ביותר ("הרכב") לצורכי משלוח ולבנות אותו מחדש במיקום המגורים של הזוכה בפיקוח של החברה ששינתה את הרכב, על חשבון נותנת החסות.

גילויים נאותים נוספים לגבי פרסים במזומן: זוכים מארצות הברית או ממחוז קולומביה יקבלו את הפרס הכספי שלהם בהמחאה (נשלחה לכתובת שנמסרה בתהליך ההודעה, כפי שמתואר בסעיף 6 למעלה). זוכים בינלאומיים יקבלו את הפרס הכספי שלהם באמצעות העברה בנקאית וידרשו לשלוח פרטים של העברה בנקאית. הכספים יונפקו בתוך 4 עד 6 שבועות לאחר אישור הזוכים.

גילויים נאותים נוספים לגבי פרס ההגשה הכוללת הטוב ביותר: הזוכה יישא באחריות הבלעדית לכל העלויות הנוספות שקשורות לקבלת הפרס, כולל מיסים פדרליים, ארציים ומקומיים וכל העמלות וההוצאות שקשורות לקבלת הפרס שלא צוינו כתשלומים ששולמו על ידי נותנת החסות, כולל עלויות רישיון, ביטוח, דמי בעלות ודמי רישום שיחויבו לזוכה הקשורים לקבלת הפרס, לאיסוף/למשלוח או לשימוש בפרס, לתשלום על הדלק, לתחזוקת כלי הרכב ולכל עלויות הנסיעה והטיפול בהן, כולל עמלות הקשורות לקבלת הפרס, אך לא כולל עלויות נסיעה או תחזוקה של הפרס. ערך הפרס חייב במס בתור הכנסה, והזוכה יקבל טופס IRS 1099 (או שווה ערך) עבור הערך הכולל של הפרס שנבחר כפי שצוין בזאת. הזוכה יהיה אחראי לכל ההיבטים של תפעול הפרס לכלי רכב. לזוכה חייב להיות רישיון נהיגה תקף המאפשר להפעיל את רכב הפרס במדינה/מחוז/מדינת המגורים של הזוכה והוכחה לביטוח נדרש על פי חוק לפני קבלת המשלוח. כמו כן, ייתכן שהוא יידרש לספק הוכחה למסמכים כאלה, וכן מספרי זיהוי של משלם מס, לפני שיאושר כזוכה.

במקרה שבו הזוכה לא יוכל לקבל את הפרס, או יימצא שאינו כשיר מסיבה כלשהי, הפרס ייפסל, וייתכן שייבחר זוכה חלופי. נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לספק פרס בעל ערך שווה או גדול יותר (במקרים שבהם הדבר חוקי), על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא ניתן להחליף, להקצות, להעביר או לממש את הפרס תמורת מזומן. עם זאת, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס בשווה ערך לפי שיקול דעתה של נותנת החסות. נותנת החסות לא אחראית לעיכוב או לביטול של מסירת הפרס עקב נסיבות בלתי צפויות או שאינן בשליטת נותנת החסות. אם המוכר שאחראי על מילוי ההזמנה מבטל את ההזמנה מסיבות שלא בשליטת נותנת החסות, ולא ניתן לספק את הפרס, לא יינתן תגמול נוסף. אם יינתן פרס חלופי, ההפרש בערך בין הפרס החלופי לבין הפרס שפורסם לא יסופק במזומן. הזוכה בפרס נושא בסיכון לאובדן, נזק או גניבה של הפרס שלו, ו/או המחאת הפרס שלו נפדת ללא רשות לאחר קבלת בעלות, ונותנת החסות לא תחליף את הפרס. לא ניתן להשתמש בפרס ביחד עם קידום מכירות או מבצע אחרים.

כל הפרטים וההגבלות של הפרסים שלא צוינו בכללים הרשמיים האלה ייקבעו על ידי נותנת החסות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי להגביל את האמור לעיל, תוך החרגה של אחריות כלשהי שניתנה על ידי היצרן ו/או על ידי המנפיק, כל דבר הקשור למבצע זה, לרבות הפרס או שהאתר מסופק "כפי שהוא" או ללא אחריות כלשהי, המפרסם/המתחייב, בזאת, או מתחייב, כי הוא נותן בזאת חסות, הצהרה או התחייבות לכך, שאין להם אחריות, אחריות או הצהרה, אחריות, הצהרה או התחייבות, מפורשות או משתמעת, ולפעולה באופן כוזב או בחוק, באופן שמבהיר את המטרה של קידום כלשהו, הזוכה אחראי לבדוק את דרישות המדינה/המחוז/סמכות השיפוט שלו/ה כדי לאתר את דרישות הפליטה הרלוונטיות ואת דרישות הפיקוח על הבטיחות לפני קבלת הפרס, ועליו להשתמש בפרס בהתאם לחוק. רשויות שיפוט מסוימות אינן יכולות לאפשר את ההגבלות או ההחרגה של חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, או החרגה של אחריות מרומזת, אם חלק מהמגבלות או ההחרגות שצוינו למעלה אינן חלות. עיין בחוקי המדינה ובחוקים המקומיים כדי לחפש הגבלות או החרגות בקשר למגבלות או לחריגות האלה.

‫8. מיסים (אם חלים):

הזוכים המאושרים אחראים לכל דיווחי המס והמסמכים הקשורים אליהם. כל זוכה שאושר אחראי לוודא שהוא מציית לכל חוקי המס ודרישות הדיווח החלים, שעשויות לכלול, בין היתר, מילוי טופס מס W-9 (בארה"ב בלבד) וטפסים כנדרש על ידי הממשלה במדינה או באזור המגורים של הזוכה. Google, חברות האם, השותפים העצמאיים, הסוכנים והשותפים שלה לא יהיו אחראים לניכויי מס כלשהם שעשויים להידרש.

‫9. תנאים כלליים:

כל התקנות והחוקים הפדרליים, הארציים, המחוזיים/טריטוריאליים והמקומיים חלים. נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההשתתפות בקידום המכירות אם היא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת חסות או של ממונה מטעמה, שהמתמודד ניסה לפגוע בפעולה הלגיטימית של קידום המכירות על ידי רמאות, הונאה או שיטות לא הוגנות אחרות, או הטרדה, ניצול לרעה, איום או הטרדה של מתחרים, צופים או שותפים אחרים (או ההורים או השותפים העצמאיים שלה).

10. זכויות קניין רוחני:

כפי שהדבר עומד בין נותנת החסות לבינך, נשארת הבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני והקניין התעשייתי (כולל זכויות מוסריות) על המידע ועל המידע בקשר לתוכן ששלחת. כל זוכה שאושר מסכים, במקרים שבהם הדבר אפשרי מבחינה משפטית, לא להצהיר על "זכויות מוסריות" או על "תוכן מרושע" בתוכן הסרטון, במטלות וידאו, בחיבורים או בחומרים אחרים או בהקלטות אחרות שנוצרו במהלך רכיבי התוכנית (כולל חומרים נלווים ותכונות, כל שם, מיקום, ביצועים והדמות שלהם).

הרישיון שלעיל מוענק למטרות שצוינו למעלה, כולל, בין היתר, כדי לאפשר לנותנת החסות לבדוק את הפריטים שנשלחו. בנוסף לאמור למעלה, את/ה מסכים/ה לכך שאם נבחר/ת כזוכה מאושר, עליך לפעול עם Google בתום לב כדי להעמיד לרשות Google חלקים מהסרטון או חלק ממנו לשימוש תמידי, כלל-עולמי וללא תמלוגים של Google בכל סוגי המדיה המוכרים כיום או בעתיד, למטרות לא מסחריות שמטרתן לקדם את קידום המכירות ולבצע איטרציות עתידיות.

11. פרטיות:

את/ה מסכים/ה לכך שנתונים אישיים, כולל, בין היתר, שם, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון וכתובת אימייל, ייאספו, יעובדו, יאחסנו ויהיו בשימוש אחר למטרות ניהול המבצע. כמו כן, נותנת החסות עשויה להשתמש בנתונים האלה כדי לאמת את הזהות, הכתובת למשלוח דואר ומספר הטלפון שלך במקרה שתהיה לך זכאות לקבל את הפרס הרלוונטי, וכן כדי לספק את הפרס הרלוונטי. מתן נתונים כלשהם בקשר למבצע, אתה מסכים בזאת באופן מפורש להעברות של הנתונים שלך לארצות הברית או למדינות אחרות. יש לך זכות לבדוק, לתקן או לבטל כל מידע אישי שמוחזק על ידי Google או על ידי נציגה, אשר סיפקת בהגשה שלך על ידי כתיבת הודעה ל-Google (Attention: YouTube THE-IQ Privacy) ב-901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA. בכל מקרה אחר, כל המידע האישי שנאסף מהתוכן ששלחת כפוף למדיניות הפרטיות של Google שניתן למצוא בכתובת (https://policies.google.com/privacy)

12. פרסום:

למעט במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק, על ידי קבלת הפרס, כל זוכה מאושר מאשר שנותנת החסות, ההורה, השותפים העצמאיים, הסוכנים והחברות השותפים שלה יוכלו להשתמש (בשלמותה או באופן חלקי) בסרטון שנשלח למטרות פרסום וקידום ללא תגמול נוסף, אלא אם הוא אסור על פי חוק או מוקף בהסכם נפרד בין זוכה מאושר לבין נותנת חסות. כל זוכה שאושר מסכים לחשוף את שמו והתמונה שלו במודעות קשיחות ודיגיטליות, בתמיכות לקידום מכירות ובאתר של נותנת החסות, למטרות שיווקיות, ללא כל תגמול נוסף, לכל העולם ולמשך חמש (5) שנים, ממועד הכניסה למבצע.

13. אחריות ושיפוי:

את/ה מתחייב/ת שהתוכן ששלחת הוא יצירה מקורית שלך, ולכן, את/ה הבעלים היחידים והבלעדיים של התוכן שנשלח ומחזיק/ה בזכויות היוצרים שיש לך זכות לשלוח את התוכן בקידום המכירות. את/ה מסכים/ה לא לשלוח כל תוכן ש: (א) מפר זכויות קנייניות, זכויות קניין רוחני, זכויות קניין תעשייתי, זכויות אישיות או מוסריות או כל זכות אחרת של צד שלישי, לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי, פרטיות, פרסום או הפרה של התחייבויות סודיות; או (ב) מפר בדרך אחרת כל חוק מקומי, מדינה, מחוזי/אזורי או פדרלי החלים, או מפר כללים אלה. את/ה מסכים/ה לשפות, להגן ולהגן מפני נזקים, של Google, של חברת האם, של השותפים העצמאיים, של הסוכנים והחברות השותפים שלה, בגין כל תביעה של צד שלישי שתנבע מ: (i) הפרה מצידך של הכללים האלה ו-(ii) Google, השימוש שעשו ב-Google, החברות של ההורה, השותפים העצמאיים, הסוכנים והשותפים שלה ו/או בדיקה של התוכן ששלחת, אם הזוכה שאושר, כולל, בין היתר, כל טענה שלפיה השימוש שלהם או זכויות הקניין הרוחני, לרבות, זכויות קניין רוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, הפרה של זכויות הקניין הרוחני, של הנציגים ושל חברות האם, שותפיה העצמאיים, השימוש שעשו ו/או בדיקתם של הסוכנים והשותפים של ההורה, השותפים העצמאיים, הסוכנים והשותפים.

14. הסרה:

המתמודד רשאי לבטל את ההגשה שלך בכל עת על ידי הודעה לנותן חסות. אם הגשה מבוטלת, הזכאות שלך לזכות בפרס תסתיים. כל מידע שקרי שיימסר בהקשר של המבצע על ידך (או מטעמך על ידי הנציגים או הסוכנים שלך) בנוגע לזהות, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, כתובת אימייל, בעלות על זכויות או ציות לכללים האלה או ציות לכללים האלה, עלול להוביל לסילוק מיידי מהמבצע, כמו גם לפסילת כל פרס (במלואו או בחלקו) אם זכית באישור כזוכה.

15. אינטרנט:

Google אינה אחראית לתקלות או לשיבושים אחרים באתר, לשיבושים או לתקלות בתקשורת, בשלמותם או בחלקם, בחיבורים או בציוד דיגיטלי מסוג אחר, בחלקם או במלואם, בתקשורת או בציוד דיגיטלי, בחלקם או במלואם, בתקשורת או בחלקם של אתרי קידום מכירות, ב-Gemini, במוצרי Google או בכל אירוע מאוחר, אבד, פגום, שגוי, לא שלם, לא קריא, לא ניתן למסירה, הושמד או תקלה במודעות, בהצבעות או בחומרים קשורים אחרים, בשל שגיאות מערכת, כשלים, כשלים, או תקלות בחומרה או בתפקוד רשת, או תקלות בחומרה או בתקשורת לא מלאה,

16. הזכות לבטל, לשנות או לפסול:

אם, מכל סיבה שהיא, הקידום, או כל חלק ממנו, לא מסוגל, במסגרת פעילות חסות או חלק שלו, לסיים או, במסגרת הפעולה או בהתאם לשיקול דעתם של נותנת חסות, על ידי מתן חסות או ביצוע, באופן אחר, על ידי מתן חסות או ביצוע, על ידי מתן חסות, או, וכחלק מביצועם, על ידי מתן חסות, או, וכחלק מביצועם, אינו מסוגל, במסגרת פעילות חסות, או חלק ממנו, לקיום, במסגרת פעולה או ביצוע, באופן אחר, על ידי מתן חסות או באופן ההוגן, על ידי מתן חסות, או, וכחלק מביצוע הפעולה הוגנת, על ידי מתן חסות, או, וכחלק מביצוע הפעולה, לא ניתן להפעיל, כמתוכנן בשל וירוס מחשב, באג, תקלה במערכת, פגיעה, התערבות לא מורשית, הונאה, כשלים טכניים, שריפה, שיטפון, רעידת אדמה, סערה, או אסונות טבע אחרים, מכל סיבה שהיא, בשל שיקול דעת הוגן, של פעילות טרור, אירוע של תקיפה יחידה, פעילות טרור מוחלטת, פעילות טרור אזרחית או אירוע של פעולת טרור, וזאת בהתאם לשיקול דעתם ההוגן, או ביצוע שינויים כלשהם במסגרת מבצע זה. בנוסף, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף שמתעסק בתהליך השליחה או בכל חלק אחר של אתר המבצע או קידום המכירות. כל ניסיון של מתמודד לפגוע בכוונה באתר או בדף אינטרנט כלשהו, כולל אתר קידום המכירות, או לפגוע בפעולה החוקית של קידום המכירות מהווה הפרה של חוקים פליליים ואזרחיים, ואם יתבצע ניסיון כזה, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לבקש פיצויים מכל מתמודד כזה עד למידה המרבית של החוק החל.

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שבשום מקרה לא ייכנסו למבצע, הענקה או קבלה של רכיב כלשהו בפרס אם את/ה זוכה/ה מאושר/ת, או כל דבר מהתנאים האלה לא יתפרש כהצעת עבודה או חוזה עבודה או כל קשר משפטי אחר עם Google, עם חברת האם, השותפים העצמאיים, הסוכנים והחברות השותפות שלה. כמו כן, את/ה מאשר/ת ומסכים/ה לכך שההגשה שלך נעשית באופן וולונטרי ולא מתוך אמון או אמון, ושלא קיים כעת קשר סודי, של נאמנות, סוכנות או יחסים משתמעים אחרים או בינך לבין Google, חברת האם, השותפים העצמאיים, הסוכנים והחברות השותפות שלה, וששום קשר כזה לא נקבע על ידי התוכן ששלחת בכפוף לכללים האלה או לכל פעולה או השמטות אחרות בקשר לפרס או לרכיב כלשהו של המבצע.

18. פורום ופנייה להליכים שיפוט:

במידה המרבית המותרת על פי חוק, כללים אלה יהיו כפופים לחוקים של מדינת קליפורניה, ארצות הברית, ויפורשו לפיהם, למעט כללי ברירת הדין. אם אחד מהתנאים או הסעיפים שבכללים אלה יימצא לא חוקי או לא ניתן לאכיפה, כל התנאים הנותרים תקפים ויחולו במלואם. ככל שמתיר החוק, מבוטלות בזאת הזכויות להתדיינות, לקבלת סעד על פי צו או לכל פנייה אחרת להליכים משפטיים או אחרים במקרה של מחלוקות או תביעות הנובעות ממבצע זה או בקשר אליו, וכל המתחרים מוותרים במפורש על כל זכות כזו.

חשוב לקרוא: הודעה חשובה בנוגע ליישוב מחלוקות.


בחירת חוק/סמכות שיפוט ויישוב מחלוקות: יישוב מחלוקות, בוררות חובה ובחירת חוק/סמכות שיפוט:

קולומביה, קולומביה, דנמרק, ווירג'י, דוד, דנמרק, וויטנ, דלק, דנמרק, קולומביה, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, פינלנד, ארגנטינה, ווירג'יאנט, קולומביה, ווירג'י. כל הבעיות והשאלות הנוגעות לבנייה, לתקינות, לפרשנות וליכולת האכיפה של כללים רשמיים אלה, או הזכויות והחובות של המתמודדים או של ישויות קידום המכירות בקשר לקידום המכירות, יהיו כפופות לחוקים של מדינת קליפורניה, ארה"ב, ויפורשו בהתאם להם, מבלי לתת תוקף לכל ברירת חוק או כלל סכסוך (בין אם חוקי מדינת קליפורניה, ארה"ב או כל סמכות שיפוט אחרת), אשר חלים על סמכות השיפוט של מדינת קליפורניה, ארה"ב או כל סמכות שיפוט אחרת), אי אכיפת התנאים של כללים רשמיים אלה מצד ישויות קידום המכירות לא תיחשב לוויתור על תנאי זה או על כל תנאי אחר. על ידי הרשמה, המשתתף מסכים שבכל פעם שיש לך אי-הסכמה עם ישויות קידום המכירות (בנפרד או קולקטיבי) כתוצאה מקידום המכירות, מהכללים הרשמיים או ממדיניות הפרטיות, או בקשר אליהם או קשורים אליהם בכל דרך שהיא, תשלח הודעה בכתב לנותנת החסות ("ביקוש"). המתמודד מסכים שהדרישות של סעיף יישוב מחלוקות זה, של הכללים הרשמיים האלה, של כללים רשמיים אלה, או "יחולו אפילו סעיף יישוב מחלוקות בהתאם לכללים הרשמיים האלה, תשלח הודעה בכתב לנותנת החסות ("ביקוש"). על המתמודד לשלוח את הדרישה לכתובת הבאה ("כתובת ההודעה"): 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA, לתשומת הלב; מחלקה משפטית עם עותק למנהל ב-Marden-Kane, Inc., 575 Withhill Blvd., Suite 222, Syosset, NY 11791-3416 USA. המתמודד מסכים לא לנקוט כל הליך משפטי, כולל הגשת תביעה משפטית או דרישה לבוררות, עד 10 ימי עסקים לאחר שהמתמודד שולח ביקוש. יישוב מחלוקות בלתי רשמי זה נוסף על הליך של יישוב מחלוקות, אינו מוותר או מחליף אותו, שנדרש לפי חוקי המדינה או החוק הפדרלי לפני הגשת תביעה.

אם אי-ההסכמה שצוינה בביקוש לא תוכר לשביעות רצונו של מגיש הבקשה תוך 10 ימי עסקים לאחר קבלתה, והמתמודד מתכוון לנקוט פעולה משפטית, מגיש הבקשה מסכים שהוא יגיש דרישה לבוררות אל איגוד הבוררות האמריקאי ("הבורר/ת"). ישויות קידום המכירות גם מסכימים לכך שנשלח את כל המחלוקות עם הבורר לפניו. תנאי הבוררות הזה מגביל את היכולת של המתמודד וישויות קידום המכירות להתדונן בתביעות בבית משפט, בישויות של מתמודד ובישויות קידום מכירות, שכל אחת מהן מסכימה לוותר, בהתאמה, על זכויותיה למשפט בנוכחות חבר מושבעים.

במקרה של הגשת דרישה כזו לבוררות, על המתמודד לספק שירות מתאים על פי כללי הבורר, והודעה לכתובת ההודעה עשויה שלא להספיק. אם, מסיבה כלשהי, איגוד הבוררות האמריקאי לא יוכל לנהל את הבוררות, המתמודד יוכל להגיש את התביעה לכל חברה ארצית לבוררות. הבורר יחיל את כללי הבוררות של צרכנים ב-AAA החל מ-1 בספטמבר 2014, הזמינים בכתובת (https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer-Rules-Web_0.pdf)(וכפי שהם עשויים להשתנות) וכפי שישונו על ידי ההסכם לבוררות בסעיף הזה של יישוב מחלוקות. המתמודד מסכים שלבורר תהיה סמכות שיפוט בלעדית ובלעדית בנוגע לכל מחלוקת שנובעת מקידום המכירות או קשורה אליו או למחלוקת כלשהי איתו, כולל, בין היתר, מחלוקות בנוגע לפרשנות או ליישום של הסעיף הזה ליישוב מחלוקות או לתוקף של הסכם הבוררות שכאן. לבוררות יש סמכות להוציא את כל הסעדים המורשים על פי חוק, מלבד העובדה שכל בקשה לסעד של סעד על פי צו ציבורי תוגש לבית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה. חוק הבוררות הפדרלית מאפשר לאכוף הסכמי בוררות ומסדיר את הפרשנות והאכיפה של ההסכם ביחס לבוררות. הבוררות תהיה במאונטיין ויו, קליפורניה.

המתמודד מסכים שלא יגיש הליך ייצוגי או תובעני נגד ישויות קידום המכירות, ושהמתמודד לא ישתתף בתביעה ייצוגית או בתביעה קולקטיבית נגדן. המתמודד מסכים שהוא לא יצטרף לתביעות שלו אל אלה של אדם אחר.

על אף כל תנאי אחר בכללים הרשמיים או במדיניות הפרטיות, אם כתב הוויתור הזה בתובענה הייצוגית יפורש כלא תקף על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, ההסכם בבוררות יהיה בטל ומבוטל, כאילו הוא מעולם לא נערך, וכל מחלוקת בנושא בוררות במועד זה תיסגר ללא פגיעה בזכויות יוצרים וייתכן כי תוגש מחדש בבית משפט. המתחרים מסכימים באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט היחידה והבלעדית של בתי המשפט המדינתיים או הפדרליים במדינת קליפורניה הממוקמים במחוז סן חוזה שבקליפורניה, לכל תביעה או הליך משפטי הנובעים מקידום המכירות הזה או קשורים אליו. בשום נסיבות מתמודד או ישויות קידום המכירות לא מסכימים להליכים ייצוגיים או קולקטיביים בבוררות או למצרף התביעות בבוררות.

19. רשימת הזוכים:

שמות הזוכים בפרס יהיו זמינים באימייל. יש לשלוח אימייל לכתובת (GoogleAI@mkpromosource.com)(כולל הבקשה של רשימת הזוכים) בתאריך טרם נקבע, או לאחר האימות של הזוכים בפרס.

יצרן הרכב אינו משתתף או נותן חסות של קידום המכירות הזה.

כללים ודרישות