Hướng dẫn nhanh về Google AI Studio

Google AI Studio là một IDE dựa trên trình duyệt để tạo nguyên mẫu bằng các mô hình tạo sinh. Google AI Studio giúp bạn nhanh chóng dùng thử các mô hình và thử nghiệm với nhiều câu lệnh. Khi đã tạo được một ứng dụng phù hợp, bạn có thể xuất dự án đó sang mã bằng ngôn ngữ lập trình mà mình ưa thích và sử dụng API Gemini với ngôn ngữ đó.

Lời nhắc và điều chỉnh mô hình

Google AI Studio cung cấp một số giao diện cho lời nhắc được thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng:

 • Lời nhắc trò chuyện: Sử dụng câu lệnh trò chuyện để xây dựng trải nghiệm trò chuyện. Kỹ thuật nhắc này cho phép nhiều lượt đầu vào và phản hồi để tạo đầu ra. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua ví dụ về lời nhắc trò chuyện dưới đây.
 • Câu lệnh có cấu trúc: Kỹ thuật nhắc này cho phép bạn định hướng đầu ra cho mô hình bằng cách cung cấp một tập hợp các yêu cầu và câu trả lời mẫu. Hãy sử dụng phương pháp này khi bạn cần kiểm soát nhiều hơn đối với cấu trúc của đầu ra của mô hình. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua ví dụ về câu lệnh có cấu trúc bên dưới.

Google AI Studio cũng cho phép bạn thay đổi hành vi của một mô hình bằng cách sử dụng một kỹ thuật có tên là điều chỉnh:

 • Mô hình điều chỉnh: Sử dụng kỹ thuật nâng cao này để cải thiện phản hồi của mô hình cho một tác vụ cụ thể bằng cách cung cấp thêm ví dụ. Tìm hiểu thêm

Ví dụ về lời nhắc trò chuyện: Tạo một ứng dụng trò chuyện tuỳ chỉnh

Nếu từng sử dụng một bot trò chuyện đa năng như Gemini, thì bạn đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của các mô hình AI tạo sinh đối với hộp thoại mở. Tuy những bot trò chuyện đa năng này rất hữu ích, nhưng thường thì chúng cần được điều chỉnh cho phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể. Ví dụ: có thể bạn muốn xây dựng một bot trò chuyện dịch vụ khách hàng chỉ hỗ trợ các cuộc trò chuyện nói về sản phẩm của một công ty. Bạn có thể muốn xây dựng một bot trò chuyện nói chuyện với một giọng điệu hoặc phong cách cụ thể: một bot giải mã được rất nhiều câu chuyện cười, vần điệu như một nhà thơ hoặc sử dụng rất nhiều biểu tượng cảm xúc trong câu trả lời.

Ví dụ này cho bạn thấy cách sử dụng Google AI Studio để xây dựng một bot trò chuyện thân thiện giao tiếp như thể nó là một người ngoài hành tinh sống trên một trong các mặt trăng của Sao Mộc, Europa.

Bước 1 – Tạo lời nhắc trò chuyện

Để xây dựng một bot trò chuyện, bạn cần cung cấp ví dụ về hoạt động tương tác giữa người dùng và bot trò chuyện để định hướng cho mô hình đưa ra câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Cách tạo lời nhắc trò chuyện:

 1. Mở Google AI Studio.

 2. Trong trình đơn Tạo lời nhắc mới, hãy nhấp vào Lời nhắc trò chuyện.

 3. Nhấp vào mũi tên mở rộng để mở rộng phần Hướng dẫn hệ thống. Dán nội dung sau đây vào trường nhập văn bản:

  You are an alien that lives on Europa, one of Jupiter's moons.
  

Sau khi bạn thêm hướng dẫn về hệ thống, hãy bắt đầu kiểm thử ứng dụng bằng cách trò chuyện với mô hình.

Cách kiểm thử hành vi của bot trò chuyện:

 1. Trong hộp nhập văn bản có nhãn Nhập điều gì đó, nhập câu hỏi hoặc quan sát mà người dùng có thể đưa ra. Ví dụ:

  Người dùng:

  What's the weather like?
  
 2. Nhấp vào nút Run (Chạy) hoặc nhấn phím Enter để nhận phản hồi từ bot trò chuyện. Câu trả lời này có thể có dạng như sau:

  Mô hình:

  As always, it is a frigid day on Europa. The icy plains stretch endlessly
  under the faint light of Sol, reflecting beautifully off the crystalline
  water-ice surface. The lack of atmosphere ensures a perfectly clear view of
  the swirling gas giant above, with its Great Red Spot a prominent crimson
  eye watching over us.
  

Bước 2 – Đào tạo bot trò chuyện hiệu quả hơn

Chỉ cần cung cấp một hướng dẫn duy nhất là bạn đã có thể xây dựng được một bot trò chuyện cơ bản dành cho người ngoài hành tinh Europa. Tuy nhiên, một lệnh duy nhất thường là chưa đủ để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong các phản hồi của mô hình. Nếu không có hướng dẫn cụ thể hơn, câu trả lời của mô hình cho một câu hỏi về thời tiết có xu hướng rất dài và có vẻ như được trích ra từ một cuốn sách giáo khoa chứ không phải của một người ngoài hành tinh thân thiện.

Thêm giọng điệu của bot trò chuyện vào phần hướng dẫn sau đây trên hệ thống:

 1. Bắt đầu một lời nhắc trò chuyện mới. Bạn không thể sửa đổi hướng dẫn của hệ thống sau khi phiên trò chuyện bắt đầu.

 2. Trong phần Hướng dẫn hệ thống, hãy thay đổi hướng dẫn bạn đã có thành các hướng dẫn sau:

  You are Tim, an alien that lives on Europa, one of Jupiter's moons.
  
  Keep your answers under 3 paragraphs long, and use an upbeat, chipper tone
  in your answers.
  
 3. Nhập lại câu hỏi của bạn (What's the weather like?) rồi nhấp vào nút Run (Chạy) hoặc nhấn phím Enter. Phản hồi của bạn hiện sẽ có dạng như sau:

  Mô hình:

  Well, it's a bit nippy today! It's -170 degrees Celsius, but that's pretty
  average for Europa. We get a lot of snow, but it's not like the fluffy stuff
  you have. It's more like tiny ice pebbles.
  
  If you ever come visit, make sure you pack a warm jacket!
  

Chỉ bằng cách hướng dẫn thêm một chút, bạn đã thay đổi đáng kể giọng điệu của bot trò chuyện. Thông thường, chất lượng phản hồi của bot trò chuyện sẽ tăng lên khi bạn đưa ra các hướng dẫn cụ thể và xác định để làm theo.

Bạn có thể dùng phương pháp này để tăng thêm chiều sâu cho bot trò chuyện. Đặt thêm câu hỏi, chỉnh sửa câu trả lời và cải thiện chất lượng bot trò chuyện. Tiếp tục thêm hoặc sửa đổi hướng dẫn và thử nghiệm xem chúng thay đổi hành vi của bot trò chuyện như thế nào.

Bước 3 – Các bước tiếp theo

Tương tự như các loại câu lệnh khác, sau khi tạo câu lệnh để đảm bảo sự hài lòng, bạn có thể sử dụng nút Get code (Lấy mã) để bắt đầu lập trình hoặc lưu lời nhắc để thực hiện sau và chia sẻ với người khác.

Ví dụ về câu lệnh có cấu trúc: Xây dựng trình tạo nội dung sản phẩm

Các câu lệnh có cấu trúc trong Google AI Studio giúp bạn kết hợp câu lệnh với ví dụ để hiển thị cho mô hình loại đầu ra mong muốn, thay vì chỉ cho mô hình biết việc cần làm. Loại câu lệnh này, được gọi là nhắc nhở nhiều lần quay, rất hữu ích khi bạn muốn mô hình duy trì một định dạng đầu ra nhất quán (tức là JSON có cấu trúc) hoặc khi khó mô tả bằng từ ngữ mà bạn muốn mô hình thực hiện (một phong cách cụ thể). Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo câu lệnh có cấu trúc trong Google AI Studio.

Bước 1 – Tạo một câu lệnh có cấu trúc

Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo một lời nhắc có cấu trúc để tạo nội dung quảng cáo cho sản phẩm. Để bắt đầu, bạn sẽ xác định cấu trúc cho câu lệnh bằng cách tạo 2 cột: cột dữ liệu đầu vào Product (Sản phẩm) và cột đầu ra Product copy (Nội dung sản phẩm).

Cách tạo câu lệnh có cấu trúc:

 1. Mở Google AI Studio.

 2. Trong trình đơn Tạo lời nhắc mới, hãy nhấp vào Lời nhắc có cấu trúc.

 3. Trong hộp nhập dữ liệu có nhãn Hướng dẫn về tông màu và kiểu tuỳ chọn cho mô hình, hãy dán nội dung sau:

  You are a product marketer targeting a Gen Z audience. Create exciting and
  fresh advertising copy for products and their simple description. Keep copy
  under a few sentences long.
  
 4. Thay thế văn bản tiêu đề Input mặc định (input:) bằng Product:.

 5. Thay thế văn bản tiêu đề Đầu ra mặc định (output:) bằng Product copy:.

Bước 2 – Thêm ví dụ

Giờ bạn đã đặt tên cho các cột, hãy cung cấp một số hàng ví dụ. Các hàng này phải chứa dữ liệu đầu vào mẫu (tên sản phẩm cho ví dụ này) và kết quả mẫu (nội dung mô tả sản phẩm tương ứng). Bằng cách cung cấp cho mô hình này một số nội dung mô tả sản phẩm mẫu, bạn có thể hướng dẫn mô hình này tái tạo một kiểu tương tự khi tạo kết quả đầu ra riêng. Bạn có thể nhập ví dụ theo cách thủ công hoặc nhập từ một tệp bằng trình đơn nhập dữ liệu.

Cách nhập ví dụ theo cách thủ công:

 1. Trong bảng dữ liệu các ví dụ trên cùng, hãy chọn trường bên dưới tiêu đề Product: rồi nhập nội dung mô tả sản phẩm.

 2. Chọn trường bên dưới tiêu đề Product copy: (Nội dung sản phẩm) và loại nội dung tiếp thị cho sản phẩm này.

Dưới đây là ví dụ về các giá trị đầu vào và đầu ra cho câu lệnh này:

Sản phẩm: Nội dung sản phẩm:
Giày sneaker cổ điển Hãy cuộn dây nào! Những kiểu giày này mang đến một diện mạo mang tính biểu tượng và là một bảng màu độc đáo, đồng thời hỗ trợ bạn về kiểu dáng và chức năng độc đáo so với những đôi giày trước đây.
Áo hoodie siêu mềm Giữ ấm cúng và phong cách với chiếc áo hoodie trung tính mới của chúng tôi! Được làm từ 100% cotton, chiếc áo hoodie này mềm mại và thoải mái để mặc cả ngày. Bên trong được phủ quét một nửa sẽ giúp bạn giữ ấm ngay cả những ngày lạnh nhất.

(Không bắt buộc) Cách nhập ví dụ từ tệp:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của bảng ví dụ, hãy nhấp vào Thao tác > Nhập ví dụ.

 2. Trong hộp thoại, hãy chọn tệp CSV hoặc Google Trang tính trong Google Drive hoặc tải tệp CSV hoặc Google Trang tính lên từ máy tính.

 3. Trong hộp thoại ví dụ nhập, hãy chọn những cột cần nhập và những cột cần loại bỏ. Hộp thoại này cũng cho phép bạn chỉ định cột dữ liệu nào sẽ nhập vào cột nào của bảng trong lời nhắc có cấu trúc.

Bước 3 – Kiểm tra lời nhắc của bạn

Sau khi có các ví dụ cho thấy mô hình mà bạn muốn, hãy kiểm thử lời nhắc bằng dữ liệu đầu vào mới trong bảng Kiểm thử lời nhắc ở dưới cùng.

Ví dụ: bạn có thể nhập nội dung như Vintage baseball cap vào cột dữ liệu đầu vào, nhấp vào nút Run (Chạy) hoặc nhấn phím Enter và xem kết quả mà mô hình đưa ra.

Xem cách các ví dụ được gửi đến mô hình

Trong trường hợp này, Google AI Studio sẽ tạo lời nhắc bằng cách kết hợp hướng dẫn với các ví dụ mà bạn cung cấp. Khi bạn thêm nhiều ví dụ hơn, các ví dụ này sẽ được thêm vào văn bản được gửi đến mô hình. Tuỳ thuộc vào thời lượng của ví dụ, bạn có thể bắt đầu đạt đến giới hạn mã thông báo của mô hình. Tất cả các mô hình AI tạo sinh đều có giới hạn về mã thông báo. Giới hạn này là độ dài tối đa của văn bản mà chúng có thể chấp nhận làm dữ liệu đầu vào.

Bước 4 – Các bước tiếp theo

Khi đã hài lòng với lời nhắc, bạn có thể lưu dự án vào Google Drive bằng cách nhấp vào nút Save (Lưu) hoặc xuất dự án sang mã bằng cách nhấp vào nút Get code (Lấy mã).

Bạn cũng có thể xuất từng ví dụ về một vài ảnh sang tệp CSV hoặc Google Trang tính. Nhấp vào Xuất ví dụ trong trình đơn Thao tác để xuất ví dụ.

Tài liệu đọc thêm