Eğitim: Gemini API'yi kullanmaya başlama


Bu eğiticide, Google AI Go SDK'sını kullanarak Go uygulamanız için Gemini API'ye nasıl erişeceğiniz gösterilmektedir.

Bu eğiticide aşağıdakileri nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

Ayrıca bu eğitimde, gelişmiş kullanım alanları (ör. yerleştirmeler ve sayma jetonları) ve içerik oluşturma sürecini kontrol etme seçenekleri hakkında bölümler yer alır.

Ön koşullar

Bu eğiticiye başlamadan önce, Go ile uygulama derleme konusunda bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır.

Bu eğiticiyi tamamlamak için geliştirme ortamınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:

 • 1.20 ve üzeri sürümler

Projenizi oluşturun

Gemini API'yi çağırmadan önce projenizi ayarlamanız gerekir. Bu adımlar API anahtarınızı oluşturma, SDK paketini yükleme ve modeli başlatma işlemlerini içerir.

API anahtarınızı oluşturma

Gemini API'yi kullanmak için API anahtarı gerekir. Anahtarınız yoksa Google AI Studio'da bir anahtar oluşturun.

API anahtarı alma

API anahtarınızın güvenliğini sağlama

Sürüm kontrol sisteminizde bir API anahtarını kontrol etmemeniz kesinlikle önerilir. Bunun yerine, API anahtarınız için gizli anahtar deposu kullanmanız gerekir.

Bu eğitimdeki tüm snippet'lerde, API anahtarınıza ortam değişkeni olarak eriştiğiniz varsayılır.

SDK paketini yükleyin

Gemini API'yi kendi uygulamanızda kullanmak için modül dizininizdeki Go SDK paketini get işlemi yapmanız gerekir:

go get github.com/google/generative-ai-go

Üretken modeli ilk kullanıma hazırlama

Herhangi bir API çağrısı yapabilmeniz için önce üretici modeli içe aktarıp başlatmanız gerekir.

import "github.com/google/generative-ai-go/genai"
import "google.golang.org/api/option"

ctx := context.Background()
// Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
client, err := genai.NewClient(ctx, option.WithAPIKey(os.Getenv("API_KEY")))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}
defer client.Close()

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

Bir model belirtirken aşağıdakilere dikkat edin:

 • Kullanım alanınıza özel bir model kullanın (örneğin, gemini-1.5-flash çok modlu giriş içindir). Bu kılavuzda, her uygulamaya ilişkin talimatlarda, her kullanım alanı için önerilen model listelenmiştir.

Yaygın kullanım alanlarından yararlanın

Projeniz hazır olduğuna göre farklı kullanım alanları uygulamak için Gemini API'yi nasıl kullanabileceğinizi keşfedebilirsiniz:

Gelişmiş kullanım alanları bölümünde, Gemini API ve yerleştirmeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yalnızca metin girişinden metin oluştur

İstem girişi yalnızca metin içeriyorsa metin çıkışı oluşturmak için generateContent ile Gemini 1.5 modelini veya Gemini 1.0 Pro modelini kullanın:

ctx := context.Background()
// Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
client, err := genai.NewClient(ctx, option.WithAPIKey(os.Getenv("API_KEY")))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}
defer client.Close()

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")
resp, err := model.GenerateContent(ctx, genai.Text("Write a story about a magic backpack."))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}

Metin ve resim girişinden metin oluşturma (çok modlu)

Gemini, çok modlu girişleri (Gemini 1.5 modelleri ve Gemini 1.0 Pro Vision) işleyebilen çeşitli modeller sunar. Böylece hem metin hem de resim girebilirsiniz. İstemler için resim gereksinimlerini incelediğinizden emin olun.

İstem girişi hem metin hem de resimleri içeriyorsa metin çıkışı oluşturmak için generateContent yöntemiyle bir Gemini 1.5 modelini veya Gemini 1.0 Pro Vision modelini kullanın:

ctx := context.Background()
// Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
client, err := genai.NewClient(ctx, option.WithAPIKey(os.Getenv("API_KEY")))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}
defer client.Close()

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

imgData1, err := os.ReadFile(pathToImage1)
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}

imgData2, err := os.ReadFile(pathToImage1)
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}

prompt := []genai.Part{
 genai.ImageData("jpeg", imgData1),
 genai.ImageData("jpeg", imgData2),
 genai.Text("What's different between these two pictures?"),
}
resp, err := model.GenerateContent(ctx, prompt...)

if err != nil {
 log.Fatal(err)
}

Çok dönüşlü görüşmeler yapma (sohbet)

Gemini'ı kullanarak birden fazla dönüş için serbest biçimli konuşmalar oluşturabilirsiniz. SDK, görüşmenin durumunu yöneterek süreci basitleştirir. Böylece, GenerateContent'den farklı olarak sohbet geçmişini sizin saklamanız gerekmez.

Çok dönüşlü bir görüşme (ör. sohbet) oluşturmak için Gemini 1.5 veya Gemini 1.0 Pro modelini kullanın ve startChat() yöntemini çağırarak sohbeti başlatın. Ardından, yeni bir kullanıcı mesajı göndermek için sendMessage() kullanın. Bu işlem, mesajı ve yanıtı da sohbet geçmişine ekler.

Bir görüşmedeki içerikle ilişkili role için iki olası seçenek vardır:

 • user: İstemleri sağlayan rol. Bu değer, SendMessage çağrıları için varsayılan değerdir.

 • model: Yanıtları sağlayan rol. Bu rol, mevcut history ile StartChat() çağrılırken kullanılabilir.

ctx := context.Background()
// Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
client, err := genai.NewClient(ctx, option.WithAPIKey(os.Getenv("API_KEY")))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}
defer client.Close()

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with multi-turn conversations (like chat)
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")
// Initialize the chat
cs := model.StartChat()
cs.History = []*genai.Content{
 &genai.Content{
  Parts: []genai.Part{
   genai.Text("Hello, I have 2 dogs in my house."),
  },
  Role: "user",
 },
 &genai.Content{
  Parts: []genai.Part{
   genai.Text("Great to meet you. What would you like to know?"),
  },
  Role: "model",
 },
}

resp, err := cs.SendMessage(ctx, genai.Text("How many paws are in my house?"))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}

Daha hızlı etkileşimler için akış özelliğini kullanın

Varsayılan olarak model, tüm oluşturma işlemini tamamladıktan sonra bir yanıt döndürür. Tüm sonucu beklemeyip bunun yerine kısmi sonuçları işlemek için akışı kullanarak daha hızlı etkileşimler gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, metin ve resim giriş isteminden metin oluşturmak için GenerateContentStream yöntemiyle akışın nasıl uygulanacağı gösterilmektedir.

ctx := context.Background()
// Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
client, err := genai.NewClient(ctx, option.WithAPIKey(os.Getenv("API_KEY")))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}
defer client.Close()

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

imageBytes, err := os.ReadFile(pathToImage)

img := genai.ImageData("jpeg", imageBytes)
prompt := genai.Text("Tell me a story about this animal")
iter := model.GenerateContentStream(ctx, img, prompt)

for {
 resp, err := iter.Next()
 if err == iterator.Done {
  break
 }
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

 // ... print resp
}

Yalnızca metin girişi ve sohbet kullanım alanları için benzer bir yaklaşım kullanabilirsiniz.

prompt := genai.Text("Tell me a story about a lumberjack and his giant ox")
iter := model.GenerateContentStream(ctx, prompt)
prompt := genai.Text("And how do you feel about that?")
iter := cs.SendMessageStream(ctx, prompt)

Gelişmiş kullanım alanları

Bu eğiticinin önceki bölümünde açıklanan yaygın kullanım alanları, Gemini API'yi kullanmaya alışmanıza yardımcı olur. Bu bölümde, daha ileri düzey olarak değerlendirilebilecek bazı kullanım alanları açıklanmaktadır.

Yerleştirmeleri kullanma

Yerleştirme, bilgiyi bir dizideki kayan nokta sayıları listesi olarak göstermek için kullanılan bir tekniktir. Gemini ile metinleri (kelimeler, cümleler ve metin blokları) vektörleştirilmiş biçimde temsil edebilirsiniz. Böylece, yerleştirilmiş öğeleri daha kolay karşılaştırıp karşılaştırabilirsiniz. Örneğin, benzer bir konuyu veya duyguyu paylaşan iki metin, kosinüs benzerliği gibi matematiksel karşılaştırma teknikleriyle tanımlanabilecek benzer yerleştirmelere sahip olmalıdır.

Yerleştirme oluşturmak için embedding-001 modelini EmbedContent yöntemiyle (veya BatchEmbedContent yöntemiyle) kullanın. Aşağıdaki örnek, tek bir dize için yerleştirme oluşturur:

ctx := context.Background()
// Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
client, err := genai.NewClient(ctx, option.WithAPIKey(os.Getenv("API_KEY")))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}
defer client.Close()
// For embeddings, use the embedding-001 model
em := client.EmbeddingModel("embedding-001")
res, err := em.EmbedContent(ctx, genai.Text("The quick brown fox jumps over the lazy dog."))

if err != nil {
 panic(err)
}
fmt.Println(res.Embedding.Values)

İşlev çağrısı

İşlev çağrısı, üretici modellerden yapılandırılmış veri çıkışları almanızı kolaylaştırır. Daha sonra bu çıkışları kullanarak diğer API'leri çağırabilir ve ilgili yanıt verilerini modele döndürebilirsiniz. Başka bir deyişle, işlev çağrısı, üretken modelleri harici sistemlere bağlamanıza yardımcı olarak oluşturulan içeriğin en güncel ve doğru bilgileri içermesini sağlar. İşlev çağrısı eğiticisinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Jetonları say

Uzun istemler kullanırken, modele içerik göndermeden önce jetonların sayılması yararlı olabilir. Aşağıdaki örneklerde CountTokens() öğesinin çeşitli kullanım alanlarında nasıl kullanılacağı gösterilmektedir:

// For text-only input
text := "Parrots can be green and live a long time."
resp, err := model.CountTokens(ctx, genai.Text(text))
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}
fmt.Println(resp.TotalTokens)
// For text-and-image input (multimodal)
text := "Parrots can be green and live a long time."
imageBytes, err := os.ReadFile(pathToImage)
if err != nil {
 log.Fatal(err)
}

resp, err := model.CountTokens(
  ctx,
  genai.Text(text),
  genai.ImageData("png", imageBytes))
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
}
fmt.Println(resp.TotalTokens)

İçerik oluşturmayı denetleme seçenekleri

Model parametrelerini yapılandırarak ve güvenlik ayarlarını kullanarak içerik oluşturmayı kontrol edebilirsiniz.

Model parametrelerini yapılandırma

Modele gönderdiğiniz her istem, modelin nasıl yanıt oluşturacağını kontrol eden parametre değerleri içerir. Model, farklı parametre değerleri için farklı sonuçlar oluşturabilir. Model parametreleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Yapılandırma, model örneğinizin kullanım ömrü boyunca korunur.

// ...

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

// Configure model parameters by invoking Set* methods on the model.
model.SetTemperature(0.9)
model.SetTopK(1)

// ...

Güvenlik ayarlarını kullan

Zararlı olarak değerlendirilebilecek yanıtlar alma olasılığını ayarlamak için güvenlik ayarlarını kullanabilirsiniz. Güvenlik ayarları, varsayılan olarak güvenli olmayan içerik olması orta ve/veya yüksek olasılıklı tüm içerikleri tüm boyutlarda engeller. Güvenlik ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıda, bir güvenlik ayarını nasıl belirleyeceğiniz açıklanmıştır:

// ...

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

model.SafetySettings = []*genai.SafetySetting{
 {
  Category: genai.HarmCategoryHarassment,
  Threshold: genai.HarmBlockOnlyHigh,
 },
}

// ...

Birden fazla güvenlik ayarı da belirleyebilirsiniz:

// ...

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
model := client.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")

model.SafetySettings = []*genai.SafetySetting{
 {
  Category: genai.HarmCategoryHarassment,
  Threshold: genai.HarmBlockOnlyHigh,
 },
 {
  Category: genai.HarmCategoryHateSpeech,
  Threshold: genai.HarmBlockMediumAndAbove,
 },
}

// ...

Sırada ne var?

 • İstem tasarımı, dil modellerinden istenen yanıtı alan istemler oluşturma sürecidir. İyi yapılandırılmış istemler yazmak, bir dil modelinden doğru, yüksek kaliteli yanıtlar almanın önemli bir parçasıdır. İstem yazmayla ilgili en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinin.

 • Gemini, giriş türleri ve karmaşıklık, sohbet veya diğer iletişim dili görevlerine yönelik uygulamalar ve boyut kısıtlamaları gibi farklı kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli model varyasyonları sunuyor. Kullanılabilir Gemini modelleri hakkında bilgi edinin.

 • Gemini, hız sınırının artırılmasını isteme seçeneği sunar. Gemini Pro modelleri için hız sınırı dakikada 60 istektir (BGBG).