Wprowadzenie do projektowania promptów

Projektowanie promptów to proces tworzenia promptów, które wywołują pożądaną odpowiedź od modeli językowych. Tworzenie dobrze uporządkowanych promptów to klucz do zapewnienia dokładnych i wysokiej jakości odpowiedzi z modelu językowego. Na tej stronie przedstawiamy podstawowe pojęcia, strategie i sprawdzone metody, które ułatwiają rozpoczęcie tworzenia promptów.

Co to jest prompt

Prompt to żądanie w języku naturalnym przesłane do modelu językowego w celu otrzymania odpowiedzi. Prompty mogą zawierać pytania, instrukcje, informacje kontekstowe, przykłady i częściowe dane wejściowe modelu umożliwiające zakończenie lub kontynuację. Gdy model otrzyma prompt, w zależności od typu używanego modelu, może wygenerować tekst, wektory dystrybucyjne, kod, obrazy, filmy, muzykę i inne elementy.

Typy treści promptów

Prośby mogą obejmować co najmniej jeden z tych rodzajów treści:

Dane wejściowe

Dane wejściowe to tekst w prompcie, na który model ma odpowiedzieć. Jest to wymagany typ treści. Dane wejściowe mogą być pytaniem, na które model odpowiada (dane wejściowe), zadaniem, które model wykonuje (dane wejściowe), encja, na której działa model (dane wejściowe encji) lub częściowe dane wejściowe, które model wykonuje lub kontynuuje (dane wejściowe uzupełnienia).

Pole do wpisania pytania

Odpowiedź na pytanie to pytanie, na które model udziela odpowiedzi.

What's a good name for a flower shop that specializes in selling bouquets of
dried flowers?
 
1. Everlasting Blooms
2. Timeless Petals
3. Dried Flower Paradise
4. Eternal Flora
5. Vintage Floral Treasures
6. Rustic Bloom Gallery
7. Ardent Adornment
8. Potpourri Dreams
9. Dried Daisy Days
10. Forever Floral Art
 
Pole do wpisania zadania

Dane wejściowe zadania to zadanie, które ma wykonać model. Możesz na przykład poinformować, że model poda Ci pomysły lub sugestie.

Give me a simple list of things that I must bring on a camping trip.
 
1. Tent
2. Sleeping bag
3. Sleeping pad
4. Pillow
5. Lantern or flashlight
6. Headlamp
7. Camp stove
8. Fuel for camp stove
9. Cooking pot and utensils
10. Food and water
11. First aid kit
12. Sunscreen
13. Insect repellent
14. Toiletries
15. Toilet paper
16. Fire starter
17. Map
18. Compass
19. Whistle
20. Multi-tool
21. Tarpaulin
22. Rope
23. Garbage bags
24. Camera
25. Binoculars
 
Dane wejściowe elementu

Dane wejściowe encji to element, na którym model wykonuje działanie, na przykład sklasyfikuje lub podsumowuje. W przypadku tego typu danych wejściowych korzyści może być dodanie instrukcji.

Classify the following items as [large, small].
Elephant
Mouse
Snail
 
- Elephant: Large
- Mouse: Small
- Snail: Small
 
Zakończenie

Dane wejściowe uzupełnienia to tekst, który ma zakończyć lub kontynuować model.

Some simple strategies for overcoming writer's block include
 
1. **Take a Break:** Step away from your writing for a bit. Go for a walk, listen to music, or do something else that helps you relax and clear your mind. When you come back to your writing, you may find that your thoughts are more organized and your ideas are flowing more easily.

2. **Change Your Environment:** Sometimes, a change of scenery can help spark creativity. Try writing in a different location, such as a coffee shop, a library, or a park. Being in a new environment can help you see things from a different perspective and break out of your writer's block.

3. **Freewrite or Brainstorm:** Set a timer for 10-15 minutes and just write whatever comes to mind, without worrying about grammar or spelling. This can help you get started and generate new ideas. You can also try brainstorming by writing down a list of words or phrases that are related to your topic. This can help you to free associate and come up with new ideas.

4. **Read or Research:** Sometimes, the best way to overcome writer's block is to read or research your topic. Reading can help you to learn new things and get inspired. Research can help you to gather information and facts that you can use in your writing.

5. **Talk to Someone:** Talk to a friend, family member, or writing partner about what you're struggling with. Sometimes, just talking about your ideas can help you to clarify them and see them from a new perspective. You can also ask for feedback and suggestions, which can help you to move forward with your writing.

6. **Try a Different Writing Style:** If you're stuck in a rut, try experimenting with a different writing style. For example, if you're used to writing formal essays, try writing a poem or a short story. Changing your writing style can help you to break out of your comfort zone and come up with new ideas.

7. **Set a Deadline:** Sometimes, the best way to overcome writer's block is to set a deadline for yourself. This can help you to focus and motivate yourself to finish your writing. When you know that you have a deadline, you're more likely to start writing and keep going until you're finished.
 

Kontekst

Możliwe typy kontekstu to:

 • Instrukcje określające sposób działania modelu.
 • Informacje, których model używa lub do których odwołuje się do generowania odpowiedzi.

Dodaj w prompcie informacje kontekstowe, jeśli chcesz przekazać informacje modelowi, lub ogranicz odpowiedzi tylko do treści komunikatu.

Marbles:
Color: red
Number: 12
Color: blue
Number: 28
Color: yellow
Number: 15
Color: green
Number: 17

How many green marbles are there?
 
There are 17 green marbles.
 

Przykłady

Przykładem mogą być pary wejścia-wyjścia, które uwzględnisz w prompcie, aby zapewnić modelowi przykład idealnej odpowiedzi. Podawanie przykładów w prompcie to skuteczna strategia dostosowywania formatu odpowiedzi.

Classify the following.
Options:
- red wine
- white wine

Text: Chardonnay
The answer is: white wine
Text: Cabernet
The answer is: red wine
Text: Moscato
The answer is: white wine

Text: Riesling
The answer is:
 
white wine
 

Dalsze kroki