เริ่มต้นใช้งาน Gemini API

Gemini เป็นกลุ่มโมเดล AI ที่มีความสามารถมากที่สุดของ Google เว็บไซต์นี้มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Gemini API

Google AI Studio

วิธีที่เร็วที่สุดในการเริ่มใช้ Gemini คือ Google AI Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้คุณสร้างต้นแบบ เรียกใช้พรอมต์ในเบราว์เซอร์ได้โดยตรง และเริ่มต้นใช้งาน Gemini API

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Gemini API

หากต้องการดูวิธีใช้ LLM อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ โปรดอ่านเอกสารการตั้งค่าความปลอดภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัย

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลที่มาจาก Gemini API ได้ที่หน้าโมเดล
  • ขณะนี้ Gemini API และ Google AI Studio มีให้บริการในกว่า 180 ประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ