เริ่มต้นใช้งาน Gemini API

Gemini เป็นโมเดล AI ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดของ Google เว็บไซต์นี้มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Gemini

Google AI Studio

วิธีที่เร็วที่สุดในการเริ่มใช้ Gemini คือ Google AI Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือบนเว็บที่ให้คุณสร้างต้นแบบและเรียกใช้พรอมต์ในเบราว์เซอร์ได้โดยตรง

หากต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Gemini API อย่างรวดเร็ว ให้ลองใช้สมุดบันทึกการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วหรือการเริ่มต้นใช้งาน Gemini API อย่างรวดเร็ว

ดูบทแนะนำด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีเริ่มต้นพัฒนาด้วย Gemini API ในภาษาโปรแกรมที่คุณต้องการ

หากต้องการดูวิธีใช้ LLM อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ โปรดอ่านเอกสารการตั้งค่าความปลอดภัยและคำแนะนำด้านความปลอดภัย

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลที่ขับเคลื่อน Gemini API ได้ที่หน้ารุ่น
  • ขณะนี้ Gemini API และ Google AI Studio มีให้บริการในกว่า 180 ประเทศ โปรดอ่านเอกสารประกอบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม