Làm quen với API Gemini

Gemini là mô hình AI lớn nhất và hiệu quả nhất của Google. Trang web này chứa tất cả thông tin bạn cần để bắt đầu xây dựng ứng dụng bằng Gemini.

Google AI Studio

Cách nhanh nhất để bắt đầu sử dụng Gemini là sử dụng Google AI Studio, một công cụ dựa trên nền tảng web cho phép bạn tạo nguyên mẫu và chạy các câu lệnh ngay trong trình duyệt.

Để tìm hiểu nhanh về API Gemini, hãy thử sổ tay bắt đầu nhanh hoặc hướng dẫn bắt đầu nhanh về API Gemini.

Hãy tham khảo các hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu cách bắt đầu phát triển bằng API Gemini bằng ngôn ngữ lập trình mà bạn ưa thích.

Để tìm hiểu cách sử dụng các LLM một cách an toàn và có trách nhiệm, hãy tham khảo chế độ cài đặt an toànhướng dẫn về an toàn.

  • Để tìm hiểu thêm về các mô hình hỗ trợ API Gemini, hãy tham khảo trang mô hình.
  • API Gemini và Google AI Studio hiện có tại hơn 180 quốc gia, hãy xem tài liệu để tìm hiểu thêm.