Làm quen với API Gemini

Gemini là một dòng mô hình AI có hiệu suất cao nhất của Google. Trang web này chứa tất cả thông tin bạn cần để bắt đầu xây dựng ứng dụng bằng API Gemini.

Google AI Studio

Cách nhanh nhất để bắt đầu sử dụng Gemini là sử dụng Google AI Studio, một công cụ dựa trên nền tảng web, cho phép bạn tạo nguyên mẫu, chạy câu lệnh ngay trong trình duyệt và bắt đầu sử dụng API Gemini.

Để bắt đầu, hãy chuyển đến phần hướng dẫn bắt đầu nhanh về API Gemini.

Để tìm hiểu cách sử dụng các LLM một cách an toàn và có trách nhiệm, hãy tham khảo chế độ cài đặt an toànhướng dẫn về an toàn.

  • Để tìm hiểu thêm về các mô hình do API Gemini cung cấp, hãy truy cập vào trang mô hình.
  • API Gemini và Google AI Studio hiện đã có mặt ở hơn 180 quốc gia. Hãy xem tài liệu để tìm hiểu thêm.