İstem tasarımına giriş

İstem tasarımı, dil modellerinden istenen yanıtı alan istemler oluşturma sürecidir. İyi yapılandırılmış istemler yazmak, bir dil modelinden doğru, yüksek kaliteli yanıtlar almanın önemli bir parçasıdır. Bu sayfada, istem tasarlamaya başlamanıza yardımcı olacak bazı temel kavramlar, stratejiler ve en iyi uygulamalar tanıtılmaktadır.

İstem nedir?

İstem, yanıt almak için dil modeline gönderilen doğal dil isteğidir. İstemler; sorular, talimatlar, bağlamsal bilgiler, örnekler ve modelin tamamlaması veya devam etmesi için kısmi girişler içerebilir. Model, bir istem aldıktan sonra kullanılan modelin türüne bağlı olarak metin, yerleştirme, kod, resim, video, müzik ve daha fazlasını oluşturabilir.

İstem içerik türleri

İstemler, aşağıdaki içerik türlerinden birini veya daha fazlasını içerebilir:

Giriş

Giriş, modelin yanıt vermesini istediğiniz istemdeki metindir ve gerekli bir içerik türüdür. Girişler; modelin yanıtladığı bir soru (soru girişi), modelin gerçekleştirdiği bir görev (görev girişi), modelin üzerinde çalıştığı bir varlık (varlık girişi) veya modelin tamamladığı ya da devam ettiği kısmi giriş (tamamlama girişi) olabilir.

Soru girişi

Soru girişi, modelin yanıt verdiği modele sorduğunuz sorudur.

What's a good name for a flower shop that specializes in selling bouquets of
dried flowers?
 
1. Everlasting Blooms
2. Timeless Petals
3. Dried Flower Paradise
4. Eternal Flora
5. Vintage Floral Treasures
6. Rustic Bloom Gallery
7. Ardent Adornment
8. Potpourri Dreams
9. Dried Daisy Days
10. Forever Floral Art
 
Görev girişi

Görev girişi, modelin gerçekleştirmesini istediğiniz bir görevdir. Örneğin, modelden size bir şeyle ilgili fikir veya öneriler vermesini söyleyebilirsiniz.

Give me a simple list of things that I must bring on a camping trip.
 
1. Tent
2. Sleeping bag
3. Sleeping pad
4. Pillow
5. Lantern or flashlight
6. Headlamp
7. Camp stove
8. Fuel for camp stove
9. Cooking pot and utensils
10. Food and water
11. First aid kit
12. Sunscreen
13. Insect repellent
14. Toiletries
15. Toilet paper
16. Fire starter
17. Map
18. Compass
19. Whistle
20. Multi-tool
21. Tarpaulin
22. Rope
23. Garbage bags
24. Camera
25. Binoculars
 
Varlık girişi

Varlık girişi, modelin sınıflandırma veya özetleme gibi bir işlem gerçekleştirdiği öğedir. Bu tür girişler için talimatların eklenmesi yararlı olabilir.

Classify the following items as [large, small].
Elephant
Mouse
Snail
 
- Elephant: Large
- Mouse: Small
- Snail: Small
 
Tamamlama girişi

Tamamlama girişi, modelin tamamlaması veya devam etmesi beklenen metindir.

Some simple strategies for overcoming writer's block include
 
1. **Take a Break:** Step away from your writing for a bit. Go for a walk, listen to music, or do something else that helps you relax and clear your mind. When you come back to your writing, you may find that your thoughts are more organized and your ideas are flowing more easily.

2. **Change Your Environment:** Sometimes, a change of scenery can help spark creativity. Try writing in a different location, such as a coffee shop, a library, or a park. Being in a new environment can help you see things from a different perspective and break out of your writer's block.

3. **Freewrite or Brainstorm:** Set a timer for 10-15 minutes and just write whatever comes to mind, without worrying about grammar or spelling. This can help you get started and generate new ideas. You can also try brainstorming by writing down a list of words or phrases that are related to your topic. This can help you to free associate and come up with new ideas.

4. **Read or Research:** Sometimes, the best way to overcome writer's block is to read or research your topic. Reading can help you to learn new things and get inspired. Research can help you to gather information and facts that you can use in your writing.

5. **Talk to Someone:** Talk to a friend, family member, or writing partner about what you're struggling with. Sometimes, just talking about your ideas can help you to clarify them and see them from a new perspective. You can also ask for feedback and suggestions, which can help you to move forward with your writing.

6. **Try a Different Writing Style:** If you're stuck in a rut, try experimenting with a different writing style. For example, if you're used to writing formal essays, try writing a poem or a short story. Changing your writing style can help you to break out of your comfort zone and come up with new ideas.

7. **Set a Deadline:** Sometimes, the best way to overcome writer's block is to set a deadline for yourself. This can help you to focus and motivate yourself to finish your writing. When you know that you have a deadline, you're more likely to start writing and keep going until you're finished.
 

Bağlam

Bağlam aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Modelin nasıl davranması gerektiğini belirten talimatlar.
 • Modelin bir yanıt oluşturmak için kullandığı veya başvurduğu bilgiler.

Modele bilgi vermeniz veya yanıtların sınırlarını yalnızca istem dahilindeki bilgilerle sınırlamanız gerektiğinde isteminize bağlamsal bilgiler ekleyin.

Marbles:
Color: red
Number: 12
Color: blue
Number: 28
Color: yellow
Number: 15
Color: green
Number: 17

How many green marbles are there?
 
There are 17 green marbles.
 

Örnekler

Modele ideal bir yanıt örneği vermek için isteme dahil ettiğiniz giriş-çıkış çiftleri buna örnek olarak gösterilebilir. İsteme örnekler eklemek, yanıt biçimini özelleştirmek için etkili bir stratejidir.

Classify the following.
Options:
- red wine
- white wine

Text: Chardonnay
The answer is: white wine
Text: Cabernet
The answer is: red wine
Text: Moscato
The answer is: white wine

Text: Riesling
The answer is:
 
white wine
 

Sonraki adımlar