Pierwsze kroki z interfejsem Gemini API

Gemini API i Google AI Studio pomogą Ci rozpocząć pracę z najnowszymi modelami od Google. Uzyskaj dostęp do całej rodziny modeli Gemini i przekształcaj pomysły w prawdziwe aplikacje, które się skalują.
Rozwiąż złożone problemy rozumowania za pomocą modelu opracowanego z myślą o równoważeniu elastyczności, szybkości i opłacalności.
Ogranicz big data do skali ludzkiej. Analizuj i analizuj dane, korzystając z dużych okien kontekstu tokenów.

Wypróbuj Gemini 1.5 w AI Studio
Połącz tekst, obrazy, filmy i dźwięk, aby uzyskać bogate konteksty danych i rozwiązywać złożone problemy rozumowania.

Poznaj możliwości interfejsu Gemini API

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe modele AI, łączyć je z istniejącymi systemami i rozumować swoje treści za pomocą najnowocześniejszych wektorów dystrybucyjnych z Gemini API.
Modyfikuj zachowanie modeli Gemini, aby dostosowywać się do konkretnych zadań, rozpoznawać dane i rozwiązywać problemy. Dostrój modele za pomocą własnych danych, aby zwiększyć niezawodność i niezawodność wdrożeń produkcyjnych.
Uzyskuj aktualne informacje z systemów firmowych i podejmuj działania na podstawie próśb użytkowników. Wywołanie funkcji umożliwia używanie interfejsu Gemini API do przyjmowania żądań w prostym języku i mapowania ich na interfejsy programistyczne.
Możesz wyszukiwać treści, odpowiadać na pytania, generować konkretne treści, klasyfikować dane i mapować losowe żądania na konkretne działania. Wektory dystrybucyjne tekstu pomagają rozumieć treści i firmowe bazy danych, poruszać się po nich oraz wykonywać na nich działania.

Tworzenie aplikacji przy użyciu interfejsu Gemini API

Zacznij tworzyć interfejs Gemini API, korzystając z samouczków, szablonów aplikacji i przykładowego kodu.
Stworzenie asystenta do kodowania i generowania kodu, komentarzy do kodu lub wykonywania innych działań w zakresie kodowania.
Korzystając z własnych firmowych baz danych, możesz znajdować problemy, odkrywać trendy i analizować wyniki. Wykorzystaj Gemini API, aby utworzyć agenta, który będzie odpowiadać na pytania i pomagać Ci w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.
Stworzenie konwersacyjnego interfejsu wyszukiwania treści z wykorzystaniem AI pozwoli użytkownikom zadawać konkretne pytania i uzyskiwać bezpośrednie odpowiedzi.
Wypróbuj Gemini API i nasze najnowocześniejsze modele: Gemini 1.5 Flash i 1.5 Pro.