Krótkie wprowadzenie do interfejsu Gemini API

Z tego krótkiego wprowadzenia dowiesz się, jak rozpocząć korzystanie z interfejsu Gemini API przy użyciu wybranego pakietu SDK.


Wymagania wstępne

Konfigurowanie klucza interfejsu API

Aby korzystać z interfejsu Gemini API, potrzebujesz klucza interfejsu API. Jeśli nie masz jeszcze klucza, utwórz go w Google AI Studio.

Uzyskiwanie klucza interfejsu API

Następnie skonfiguruj klucz.

Zainstaluj pakiet SDK

Inicjowanie modelu

Zanim zaczniesz wywoływać interfejs API, musisz zaimportować i zainicjować model. Modele Gemini 1.5 są uniwersalne i obsługują zarówno prompty tekstowe, jak i multimodalne.

Generowanie tekstu

Co dalej

Więcej informacji o korzystaniu z interfejsu Gemini API znajdziesz w samouczku dla początkujących w wybranym języku. Możesz też przeczytać różne przewodniki i poznać możliwości interfejsu Gemini API.