Przewodnik po rozwiązaniach MediaPipe

MediaPipe Solutions udostępnia pakiet bibliotek i narzędzi, które umożliwiają szybkie stosowanie w swoich aplikacjach technik sztucznej inteligencji (AI) i systemów uczących się. Możesz od razu podłączyć te rozwiązania do swoich aplikacji, dostosować je do swoich potrzeb i używać na wielu platformach deweloperskich. MediaPipe Solutions jest częścią projektu open source MediaPipe, dzięki czemu możesz jeszcze bardziej dostosować kod rozwiązań do swoich potrzeb. Pakiet MediaPipe Solutions składa się z tych elementów:

Schemat rozwiązań MediaPipe, Studio i Kreatora modeli

Te biblioteki i zasoby zawierają podstawowe funkcje każdego rozwiązania MediaPipe:

  • Zadania MediaPipe: interfejsy API i biblioteki na wielu platformach do wdrażania rozwiązań. Więcej informacji
  • Modele MediaPipe: wytrenowane, gotowe do uruchomienia modele do użycia z każdym rozwiązaniem.

Te narzędzia umożliwiają dostosowywanie i ocenianie rozwiązań:

  • Kreator modeli MediaPipe: dostosuj modele do rozwiązań z użyciem własnych danych. Więcej informacji
  • MediaPipe Studio: wizualizuj, oceniaj i testuj rozwiązania w przeglądarce. Więcej informacji

Dostępne rozwiązania

Rozwiązania MediaPipe są dostępne na wielu platformach. Każde rozwiązanie zawiera 1 lub więcej modeli. Możesz też dostosować modele do niektórych rozwiązań. Na liście poniżej znajdziesz rozwiązania dostępne na poszczególnych obsługiwanych platformach i informacje, czy możesz dostosować model za pomocą Kreatora modeli:

Rozwiązanie Android Web Python iOS Dostosuj model
LLM Inference API wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Wykrywanie obiektów wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Klasyfikacja obrazów wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Segmentacja obrazu wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Interaktywny podział na segmenty wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Wykrywanie punktów orientacyjnych dłoni wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Rozpoznawanie gestów wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Umieszczanie obrazów wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Wykrywanie twarzy wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Wykrywanie punktów orientacyjnych twarzy wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Stylizacja twarzy wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Wykrywanie punktów orientacyjnych pozycji wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Generowanie obrazów wypełnione koło wypełnione koło
Klasyfikacja tekstu wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Umieszczanie tekstu wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Wykrywanie języka wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło
Klasyfikacja dźwięku wypełnione koło wypełnione koło wypełnione koło

Rozpocznij

Aby rozpocząć korzystanie z MediaPipe Solutions, wybierz dowolne zadania wymienione w drzewie nawigacyjnym po lewej stronie, w tym zadania związane z vision, tekstem i dźwiękiem. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu środowiska programistycznego do użytku z MediaPipe Tasks, zapoznaj się z przewodnikami po konfiguracji Androida, aplikacji internetowych i Pythona.

Starsze rozwiązania

1 marca 2023 r. zakończyliśmy obsługę starszych rozwiązań MediaPipe wymienionych poniżej. Wszystkie inne starsze rozwiązania MediaPipe będą uaktualnione do nowego rozwiązania MediaPipe. Szczegółowe informacje znajdziesz na liście poniżej. Repozytorium kodu i gotowe pliki binarne dla wszystkich starszych rozwiązań MediaPipe będą nadal udostępniane w ich stanie.

Starsze rozwiązanie Stan Nowe rozwiązanie MediaPipe
Wykrywanie twarzy (informacje) Uaktualniono Wykrywanie twarzy
Siatka twarzy (informacje) Uaktualniono Wykrywanie punktów orientacyjnych twarzy
Przesłona (informacje) Uaktualniono Wykrywanie punktów orientacyjnych twarzy
Ręce (informacje) Uaktualniono Wykrywanie dłoni w punkcie orientacyjnym
Pozycja (informacje) Uaktualniono Wykrywanie punktów orientacyjnych pozycji
Holistyczne (informacje) Uaktualnij Wykrywanie całościowych punktów orientacyjnych
Segmentacja selfie (informacje) Uaktualniono Podział obrazu na segmenty
Segmentacja włosów (informacje) Uaktualniono Podział obrazu na segmenty
Wykrywanie obiektów (informacje) Uaktualniono Wykrywanie obiektów
Śledzenie pól (informacje) Koniec wsparcia
Błyskawiczne śledzenie ruchu (informacje) Koniec wsparcia
Objectron (informacje) Koniec wsparcia
KNIFT (informacje) Koniec wsparcia
Automatyczne odwrócenie (informacje) Koniec wsparcia
MediaSequence (informacje) Koniec wsparcia
YouTube 8M (informacje) Koniec wsparcia