Krótkie wprowadzenie do Google AI Studio

Google AI Studio to środowisko IDE dostępne w przeglądarce do tworzenia prototypów z modelami generatywnymi. Google AI Studio pozwala szybko testować modele i eksperymentować z różnymi promptami. Gdy wszystko będzie Ci odpowiadać, możesz wyeksportować je do kodu w preferowanym języku programowania i użyć w nim interfejsu API Gemini.

Prompty i dostrajanie modelu

Google AI Studio udostępnia kilka interfejsów promptów przeznaczonych do różnych przypadków użycia:

 • Komunikaty na czacie: korzystaj z promptów na czacie, aby prowadzić rozmowy. Ta technika promptów umożliwia generowanie danych wyjściowych z wieloma skrętami danych wejściowych i odpowiedzi. Więcej informacji znajdziesz w przykładzie promptu na czacie poniżej.
 • Uporządkowane prompty: ta metoda promptów pozwala nakierować danymi wyjściowymi modelu przez udostępnienie zestawu przykładowych żądań i odpowiedzi. Skorzystaj z tego podejścia, jeśli potrzebujesz większej kontroli nad strukturą danych wyjściowych modelu. Więcej informacji znajdziesz w przykładzie uporządkowanych promptów poniżej.

Google AI Studio umożliwia też zmianę działania modelu z użyciem metody nazywanej dostrajaniem:

 • Model dostrojony: użyj tej zaawansowanej metody, aby poprawić odpowiedzi modelu w przypadku określonego zadania przez podanie większej liczby przykładów. Więcej informacji

Przykład promptu na czacie: tworzenie niestandardowej aplikacji czatu

Jeśli korzystasz z czatbota ogólnego przeznaczenia, takiego jak Gemini, przekonasz się, jak potężne mogą być modele generatywnej AI w przypadku otwartego dialogu. Czatboty te są przydatne, ale często trzeba dostosować je do konkretnych przypadków użycia. Możesz np. utworzyć czatbota do obsługi klienta, który będzie obsługiwać tylko rozmowy o produkcie firmy. Może to być na przykład czatbot, który mówi z określonym tonem lub stylem, np. niszczy dowcipy, opowiada o rymach, lub używa w odpowiedziach wielu emotikonów.

Ten przykład pokazuje, jak za pomocą Google AI Studio zbudować przyjazny czatbot, który komunikuje się tak, jakby to kosmita żyjący na jednym z księżyców Jowisza – Europy.

Krok 1. Utwórz prompt na czacie

Aby utworzyć czatbota, musisz podać przykłady interakcji między użytkownikiem a czatbotem, aby model mógł dostarczać odpowiedzi, których szukasz.

Aby utworzyć prompt na czacie:

 1. Otwórz Google AI Studio.

 2. W menu Utwórz nowy prompt kliknij Prompt na czacie.

 3. Kliknij strzałkę rozwijania , aby rozwinąć sekcję Instrukcje systemowe. W polu tekstowym wklej ten kod:

  You are an alien that lives on Europa, one of Jupiter's moons.
  

Po dodaniu instrukcji systemowych rozpocznij testowanie aplikacji, rozmawiając z modelem.

Aby przetestować działanie czatbota:

 1. W polu Wpisz coś wpisz pytanie lub obserwację, które może wykonać użytkownik. Na przykład:

  Użytkownik:

  What's the weather like?
  
 2. Kliknij przycisk Uruchom lub naciśnij Enter, aby uzyskać odpowiedź od czatbota. Odpowiedź może wyglądać mniej więcej tak:

  Model:

  As always, it is a frigid day on Europa. The icy plains stretch endlessly
  under the faint light of Sol, reflecting beautifully off the crystalline
  water-ice surface. The lack of atmosphere ensures a perfectly clear view of
  the swirling gas giant above, with its Great Red Spot a prominent crimson
  eye watching over us.
  

Krok 2. Naucz swojego bota, jak lepiej czatować

Wystarczyło jedno instrukcje, by zbudować prostego czatbota kosmitów Europa. Jednak jedna instrukcja zazwyczaj nie wystarczy, aby zapewnić spójność i jakość odpowiedzi modelu. Bez bardziej konkretnych instrukcji odpowiedź modelu na pytanie o pogodę jest zwykle bardzo długa i wydaje się, że pochodzi z podręcznika, a nie od przyjaznego kosmity.

Aby dostosować ton czatbota, dodaj te instrukcje systemowe:

 1. Utwórz nowy prompt na czacie. Po rozpoczęciu sesji czatu nie można zmienić instrukcji systemowych.

 2. W sekcji Instrukcje systemowe zmień dotychczasowe instrukcje na te:

  You are Tim, an alien that lives on Europa, one of Jupiter's moons.
  
  Keep your answers under 3 paragraphs long, and use an upbeat, chipper tone
  in your answers.
  
 3. Wpisz ponownie pytanie (What's the weather like?) i kliknij przycisk Wykonaj lub naciśnij Enter. Teraz Twoja odpowiedź powinna wyglądać mniej więcej tak:

  Model:

  Well, it's a bit nippy today! It's -170 degrees Celsius, but that's pretty
  average for Europa. We get a lot of snow, but it's not like the fluffy stuff
  you have. It's more like tiny ice pebbles.
  
  If you ever come visit, make sure you pack a warm jacket!
  

Dzięki dodaniu dodatkowych instrukcji diametralnie zmieniono ton czatbota. Zwykle jakość odpowiedzi czatbota wzrośnie, gdy przekażesz mu konkretne i zdefiniowane instrukcje, które należy wykonać.

Dzięki temu czatbotowi może dowiedzieć się więcej. Zadawaj więcej pytań, edytuj odpowiedzi i poprawiaj jakość czatbota. Kontynuuj dodawanie lub modyfikowanie instrukcji i przetestuj, jak wpływają one na działanie czatbota.

Krok 3 - Dalsze kroki

Podobnie jak w przypadku innych typów promptów, gdy już otrzymasz satysfakcjonujący prototyp, możesz użyć przycisku Pobierz kod, aby zacząć kodować, lub zapisać prompt, by później nad nim pracować i udostępnić go innym.

Przykład uporządkowanych promptów: tworzenie generatora tekstów produktów

Uporządkowane prompty w Google AI Studio pomagają połączyć instrukcje z przykładami, aby pokazać modelowi odpowiednie dane wyjściowe, a nie tylko informować, co ma zrobić. Takie prompty, zwane promptami typufew-shot, przydają się, gdy model ma trzymać się stałego formatu wyjściowego (czyli uporządkowanego JSON) lub gdy trudno jest opisać słowami, co chcesz w modelu (czyli napisać określony styl). W tej sekcji dowiesz się, jak tworzyć uporządkowane prompty w Google AI Studio.

Krok 1. Utwórz ustrukturyzowany prompt

W tym przykładzie utworzysz ustrukturyzowany prompt generujący tekst reklamowy produktów. Najpierw zdefiniuj strukturę promptu, tworząc 2 kolumny: kolumnę wejściową Produkt i kolumnę wyjściową Kopia produktu.

Aby utworzyć uporządkowany prompt:

 1. Otwórz Google AI Studio.

 2. W menu Utwórz nowy prompt kliknij Uporządkowany prompt.

 3. W polu do wprowadzania tekstu Opcjonalne instrukcje dotyczące tonu i stylu modelu wklej:

  You are a product marketer targeting a Gen Z audience. Create exciting and
  fresh advertising copy for products and their simple description. Keep copy
  under a few sentences long.
  
 4. Zastąp domyślny tekst nagłówka Dane wejściowe (input:) wartością Product:.

 5. Zastąp domyślny tekst nagłówka Dane wyjściowe (output:) wartością Product copy:.

Krok 2. Dodaj przykłady

Po nazwaniu kolumn sprawdź przykładowe wiersze. Te wiersze powinny zawierać przykładowe dane wejściowe (nazwy produktów w tym przykładzie) i przykładowe dane wyjściowe (odpowiadające im opisy produktów). Podając modelowi kilka przykładowych opisów produktów, możesz ukierunkować go na skopiowanie podobnego stylu podczas generowania własnych danych wyjściowych. Można wpisać przykłady ręcznie lub zaimportować je z pliku za pomocą menu importu danych.

Aby ręcznie wpisać przykłady:

 1. W tabeli danych z najlepszymi przykładami wybierz pole pod nagłówkiem Produkt: i wpisz opis produktu.

 2. Wybierz pole pod nagłówkiem Tekst produktu: i wpisz tekst marketingowy tej usługi.

Oto przykład wartości wejściowych i wyjściowych dla tego promptu:

Usługa: Opis produktu:
Trampki w stylu retro Czas na sznurowanie! Te buty dają kultowy wygląd i wyjątkową paletę kolorów, jednocześnie dbając o Twój styl i funkcjonalność.
Supermiękka bluza z kapturem Ciesz się przytulnym i stylowym wyglądem naszej nowej bluzy uniseks z kapturem. Ta bluza z kapturem jest wykonana w 100% z bawełny, jest miękka i wygodna. Można ją nosić przez cały dzień. Częściowo szczotkowane wnętrze zapewni Ci ciepło nawet w najchłodniejsze dni.

(Opcjonalnie) Aby zaimportować przykłady z pliku:

 1. W prawym górnym rogu tabeli przykładów kliknij Działania > Importuj przykłady.

 2. W oknie dialogowym wybierz plik CSV lub Arkuszy Google na Dysku Google albo prześlij go z komputera.

 3. W oknie z przykładami importu wybierz kolumny, które chcesz zaimportować, a które pominąć. Okno pozwala też określić, która kolumna danych ma być importowana do której kolumny tabeli w uporządkowanym promptie.

Krok 3. Przetestuj prompt

Gdy uzyskasz przykłady, które pokazują odpowiedni model, sprawdź prompt z użyciem nowych danych wejściowych w tabeli Przetestuj prompt u dołu.

Możesz na przykład wpisać w kolumnie z danymi wejściowymi Vintage baseball cap, kliknąć przycisk Uruchom lub Enter i zobaczyć wyniki modelu.

Sprawdzanie sposobu przesyłania przykładów do modelu

Najpierw Google AI Studio tworzy prompt, łącząc instrukcje z przesłanymi przez Ciebie przykładami. W miarę dodawania kolejnych przykładów będą one dodawane do tekstu wysyłanego do modelu. W zależności od tego, jak długie są przykłady, możesz zacząć zbliżać się do limitu tokenów modelu. Wszystkie modele generatywnej AI mają limit tokenów, czyli maksymalną długość tekstu, które mogą zaakceptować jako dane wejściowe.

Krok 4 – Dalsze kroki

Jeśli wszystko jest w porządku, możesz zapisać projekt na Dysku Google, klikając przycisk Zapisz, lub wyeksportować go do kodu, klikając przycisk Pobierz kod.

Możesz też wyeksportować poszczególne przykłady kilku zdjęć do pliku CSV lub Arkuszy Google. Aby wyeksportować przykłady, w menu Działanie kliknij Eksportuj przykłady.

Więcej informacji