กลยุทธ์การออกแบบที่กระตุ้นผลลัพธ์

หน้านี้จะแนะนำกลยุทธ์การออกแบบพรอมต์ทั่วไปที่คุณนำไปใช้ได้เมื่อออกแบบข้อความแจ้ง แม้ว่าการออกแบบพรอมต์จะไม่มีถูกหรือผิด แต่ก็มีกลยุทธ์ทั่วไปที่คุณใช้เพื่อให้มีผลต่อคำตอบของโมเดลได้ การทดสอบและการประเมินที่เข้มงวดยังคงสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพโมเดล

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) จะได้รับการฝึกจากข้อมูลข้อความจำนวนมากเพื่อเรียนรู้รูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยภาษา เมื่อได้รับข้อความบางส่วน (พรอมต์) โมเดลภาษาจะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เช่น เครื่องมือเติมข้อความอัตโนมัติที่ซับซ้อน ดังนั้น เมื่อออกแบบพรอมต์ ให้ลองพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อสิ่งที่โมเดลจะคาดการณ์ต่อไป

ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

การให้คำสั่งโมเดลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปรับแต่งลักษณะการทำงานของโมเดล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการที่คุณระบุนั้นชัดเจนและเฉพาะเจาะจง วิธีการนั้นอาจเป็นวิธีการง่ายๆ อย่างรายการวิธีการทีละขั้นตอน หรือซับซ้อนพอๆ กับการวางแผนประสบการณ์และความคิดของผู้ใช้

กำหนดงานที่จะทำ

อธิบายงานที่คุณต้องการให้โมเดลทำโดยละเอียด งานนี้อาจทำได้ง่ายๆ ด้วยรายการวิธีการทีละขั้นตอน หรือซับซ้อนพอๆ กับการวางแผนประสบการณ์และแนวความคิดของผู้ใช้ ข้อความแจ้งต่อไปนี้จะบอกโมเดลให้สรุปบล็อกข้อความ

Summarize this text.
Text: A quantum computer exploits quantum mechanical phenomena to perform calculations exponentially
faster than any modern traditional computer. At very tiny scales, physical matter acts as both
particles and as waves, and quantum computing uses specialized hardware to leverage this behavior.
The operating principles of quantum devices is beyond the scope of classical physics. When deployed
at scale, quantum computers could be used in a wide variety of applications such as: in
cybersecurity to break existing encryption methods while helping researchers create new ones, in
meteorology to develop better weather forecasting etc. However, the current state of the art quantum
computers are still largely experimental and impractical.
 
Quantum computers utilize quantum mechanical phenomena to perform computations significantly faster
than traditional computers. By exploiting the particle-wave duality of matter at tiny scales,
quantum computers leverage specialized hardware to solve problems beyond classical physics.
Potential applications include breaking encryption, developing better weather forecasting, and more.
However, current quantum computers are still largely experimental and impractical.
 

ระบุข้อจำกัด

ระบุข้อจำกัดในการอ่านพรอมต์หรือสร้างคำตอบ คุณบอกโมเดลได้ว่าต้องทำอะไรบ้างและไม่ควรทำ จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ การสรุปสั้นกว่าข้อความต้นฉบับ แต่บางทีคุณอาจต้องการให้สรุปสั้นลง ในกรณีนี้ คุณสามารถระบุข้อจำกัดในข้อความแจ้งเพื่อกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการให้สรุปได้ ดังนี้

Summarize this text in two sentences.
Text: A quantum computer exploits quantum mechanical phenomena to perform calculations exponentially
faster than any modern traditional computer. At very tiny scales, physical matter acts as both
particles and as waves, and quantum computing uses specialized hardware to leverage this behavior.
The operating principles of quantum devices is beyond the scope of classical physics. When deployed
at scale, quantum computers could be used in a wide variety of applications such as: in
cybersecurity to break existing encryption methods while helping researchers create new ones, in
meteorology to develop better weather forecasting etc. However, the current state of the art quantum
computers are still largely experimental and impractical.
  

Quantum computers use quantum mechanical phenomena to perform calculations much faster than
traditional computers. They have the potential to revolutionize various fields, but current quantum
computers are still experimental and impractical.
  

กำหนดรูปแบบของคำตอบ

และยังให้วิธีการที่ระบุรูปแบบของคำตอบได้ด้วย เช่น คุณสามารถขอให้จัดรูปแบบคำตอบเป็นตาราง รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย การเสนอขายสั้นๆ คีย์เวิร์ด ประโยค หรือย่อหน้า พรอมต์ต่อไปนี้จะสั่งให้โมเดลระบุหัวข้อย่อยของข้อมูลสำคัญในข้อความ

Summarize this text as bullets points of key information.
Text: A quantum computer exploits quantum mechanical phenomena to perform calculations exponentially
faster than any modern traditional computer. At very tiny scales, physical matter acts as both
particles and as waves, and quantum computing uses specialized hardware to leverage this behavior.
The operating principles of quantum devices is beyond the scope of classical physics. When deployed
at scale, quantum computers could be used in a wide variety of applications such as: in
cybersecurity to break existing encryption methods while helping researchers create new ones, in
meteorology to develop better weather forecasting etc. However, the current state of the art quantum
computers are still largely experimental and impractical.
 
- Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena for exponentially faster calculations than
 traditional computers.
- Quantum devices utilize specialized hardware to exploit tiny-scale matter behavior as both
 particles and waves.
- Their operating principles transcend classical physics.
- Potential applications include cybersecurity, weather forecasting, and more.
- Current quantum computers are largely experimental and impractical.
 

สรุป

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโมเดลว่าต้องทำอย่างไร
 • ทำให้วิธีการชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
 • ระบุข้อจำกัดหรือข้อกำหนดการจัดรูปแบบใดๆ สำหรับเอาต์พุต

รวมตัวอย่างการถ่ายทำ

คุณสามารถใส่ตัวอย่างในพรอมต์ที่แสดงให้เห็นโมเดลที่ทำให้โมเดลถูกต้อง โมเดลจะพยายามระบุรูปแบบและความสัมพันธ์จากตัวอย่างและนำไปใช้เมื่อสร้างการตอบสนอง พรอมต์ที่มีตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างเรียกว่าพรอมต์แบบฟีเจอร์ช็อตพลาด ส่วนพรอมต์ที่ไม่มีตัวอย่างจะเรียกว่าพรอมต์แบบ Zero Shot พรอมต์สองสามช็อตมักจะใช้ในการควบคุมการจัดรูปแบบ วลี การกำหนดขอบเขต หรือรูปแบบทั่วไปของคำตอบของโมเดล ใช้ตัวอย่างที่เจาะจงและหลากหลายเพื่อช่วยให้โมเดลจำกัดโฟกัสให้แคบลงและสร้างผลลัพธ์ที่แม่นยํามากขึ้น

เราขอแนะนำให้ใส่ตัวอย่างภาพ 2-3 ช็อตทุกครั้งในพรอมต์ของคุณ พรอมต์ที่ไม่มีตัวอย่าง 2-3 ช็อตมักจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า เนื่องจากแสดงโมเดลวิธีการใช้วิธีการ จริงๆ แล้วคุณสามารถนำคำสั่งออกจากพรอมต์ได้หากตัวอย่างชัดเจนเพียงพอในการแสดงงานที่กำลังทำอยู่

ข้อความแจ้งแบบ Zero Shot กับแบบ Shoot หลายช็อต

ข้อความแจ้ง Zero-shot ต่อไปนี้จะขอให้โมเดลเลือกคำอธิบายที่ดีที่สุด

Please choose the best explanation to the question:

Question: How is snow formed?
Explanation1: Snow is formed when water vapor in the air freezes into ice crystals in the
atmosphere, which can combine and grow into snowflakes as they fall through the atmosphere and
accumulate on the ground.
Explanation2: Water vapor freezes into ice crystals forming snow.
Answer:
 
Explanation1
 

หากกรณีการใช้งานของคุณกำหนดให้โมเดลสร้างคำตอบที่สั้นกระชับ คุณสามารถใส่ตัวอย่างในข้อความแจ้งที่ให้ความสำคัญกับคำตอบแบบกระชับได้

พรอมต์ต่อไปนี้มี 2 ตัวอย่างที่แสดงถึงความต้องการสำหรับคำอธิบายแบบย่อ ในคำตอบ คุณจะเห็นว่าตัวอย่างได้แนะให้โมเดลเลือกคำอธิบายที่สั้นลง (Explanation2) แทนที่จะเป็นคำอธิบายที่ยาวขึ้น (Explanation1) อย่างที่เคย

Please choose the best explanation to the question:

Question: Why is sky blue?
Explanation1: The sky appears blue because of Rayleigh scattering, which causes shorter blue
wavelengths of light to be scattered more easily than longer red wavelengths, making the sky look
blue.
Explanation2: Due to Rayleigh scattering effect.
Answer: Explanation2

Question: What is the cause of earthquakes?
Explanation1: Sudden release of energy in the Earth's crust.
Explanation2: Earthquakes happen when tectonic plates suddenly slip or break apart, causing a
release of energy that creates seismic waves that can shake the ground and cause damage.
Answer: Explanation1

Question: How is snow formed?
Explanation1: Snow is formed when water vapor in the air freezes into ice crystals in the
atmosphere, which can combine and grow into snowflakes as they fall through the atmosphere and
accumulate on the ground.
Explanation2: Water vapor freezes into ice crystals forming snow.
Answer:
 
Explanation2
 

หาจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม

คุณอาจทดสอบกับจำนวนตัวอย่างที่จะใส่ในข้อความแจ้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุด โมเดลอย่าง PaLM และ Gemini มักจะจับรูปแบบได้โดยใช้ตัวอย่าง 2-3 อย่าง แต่คุณอาจต้องทดสอบจำนวนตัวอย่างที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ สำหรับโมเดลที่เข้าใจง่ายขึ้น เช่น BERT คุณอาจต้องการตัวอย่างเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน หากคุณใส่ตัวอย่างมากเกินไป โมเดลอาจเริ่มวางซ้อนการตอบกลับของตัวอย่าง

ใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงลวดลายแทนลายตา

การใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงลวดลายที่ต้องทำตามนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงรูปแบบเก่าที่ควรหลีกเลี่ยง

รูปแบบเชิงลบ:

Don't end haikus with a question:
Haiku are fun
A short and simple poem
Don't you enjoy them?
 

รูปแบบเชิงบวก:

Always end haikus with an assertion:
Haiku are fun
A short and simple poem
A joy to write
 

ใช้การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกันในทุกตัวอย่าง

ตรวจสอบว่าโครงสร้างและการจัดรูปแบบของตัวอย่างแบบ "ไม่กี่ช็อต" เหมือนกันเพื่อหลีกเลี่ยงคำตอบที่มีรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์ จุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการเพิ่มตัวอย่างภาพ 2-3 ช็อตในพรอมต์คือการแสดงรูปแบบคำตอบของโมเดล ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบที่สอดคล้องกันในตัวอย่างทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจต่อแท็ก XML, ช่องว่าง, การขึ้นบรรทัดใหม่ และตัวอย่างสปลิตเตอร์

สรุป

 • การใส่ตัวอย่างการตอบสนองอย่างรวดเร็วในพรอมต์จะช่วยให้โมเดลเรียนรู้วิธีการตอบสนองได้
 • ให้ตัวอย่างของรูปแบบที่จะปฏิบัติตามแทนตัวอย่างรูปแบบที่ควรหลีกเลี่ยง
 • ทดสอบจํานวนพรอมต์ที่จะรวม มีตัวอย่างน้อยเกินไปที่จะไม่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนลักษณะการทำงานของโมเดล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโมเดล ตัวอย่างมากเกินไปทำให้โมเดลมีขนาดมากเกินไป
 • ใช้การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกันในทุกตัวอย่าง

เพิ่มข้อมูลตามบริบท

คุณอาจรวมวิธีการแจ้งและข้อมูลที่โมเดลต้องใช้ในการแก้ปัญหา แทนที่จะถือว่าโมเดลมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูลตามบริบทนี้ช่วยให้โมเดลเข้าใจข้อจำกัดและรายละเอียดของสิ่งที่คุณขอให้โมเดลทำ

ตัวอย่างต่อไปนี้ขอให้โมเดลให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาสำหรับเราเตอร์

What should I do to fix my disconnected wifi? The light on my Google Wifi router is yellow and
blinking slowly.
 
1. **Check the Cables:**
- Make sure that all cables are securely connected to your Google Wifi router and modem.
- Try replacing the cables with new ones to ensure they are not faulty.


2. **Reboot the Router:**
- Unplug your Google Wifi router and modem from the power outlet.
- Wait for at least 30 seconds.
- Plug the modem and router back in and wait for them to start up.


3. **Factory Reset the Router:**
- Resetting the router will restore it to its default settings.
- Find the small reset button on the back of the router.
- Press and hold the reset button with a paper clip or similar object for 10 seconds.
- Release the button and wait for the router to restart.


4. **Check Your Internet Connection:**
- Use a wired connection to connect a device directly to your modem.
- If the internet works, the issue may be with your router.
- If the internet still doesn't work, contact your Internet Service Provider (ISP).


5. **Update Router's Firmware:**
- Check if there is a firmware update available for your Google Wifi router.
- Download and install the latest firmware update from the Google Wifi app.


6. **Interference and Obstacles:**
- Make sure the router is not near electronic devices that can cause interference, like microwaves or cordless phones.
- Remove any obstacles between the router and your devices, such as furniture or thick walls.


7. **Change Wi-Fi Channel:**
- In the Google Wifi app, go to Settings > Network & General > Advanced Networking.
- Try changing the Wi-Fi channel to a less congested one.


8. **Contact Google Support:**
- If you've tried the above steps and the issue persists, contact Google support for further assistance.
 

คำตอบจะเหมือนข้อมูลการแก้ปัญหาทั่วไปที่ไม่เจาะจงกับเราเตอร์หรือสถานะของไฟ LED บอกสถานะ

หากต้องการปรับแต่งการตอบสนองสำหรับเราเตอร์หนึ่งๆ คุณอาจเพิ่มข้อความแจ้งในคู่มือการแก้ปัญหาของเราเตอร์เพื่อใช้เป็นบริบทสำหรับอ้างอิงเมื่อให้คำตอบ

Answer the question using the text below. Respond with only the text provided.
Question: What should I do to fix my disconnected wifi? The light on my Google Wifi router is yellow and blinking slowly.

Text:
Color: Slowly pulsing yellow
What it means: There is a network error.
What to do:
Check that the Ethernet cable is connected to both your router and your modem and both devices are turned on. You might need to unplug and plug in each device again.

Color: Fast blinking yellow
What it means: You are holding down the reset button and are factory resetting this device.
What to do:
If you keep holding down the reset button, after about 12 seconds, the light will turn solid yellow. Once it is solid yellow, let go of the factory reset button.

Color: Solid yellow
What it means: Router is factory resetting.
What to do:
This can take up to 10 minutes. When it's done, the device will reset itself and start pulsing white, letting you know it's ready for setup.

Color: Solid red
What it means: Something is wrong.
What to do:
Critical failure. Factory reset the router. If the light stays red, contact Wifi customer support.
 
Check that the Ethernet cable is connected to both your router and your modem and both devices are turned on. You might need to unplug and plug in each device again.
 

สรุป

 • ใส่ข้อมูล (บริบท) ในพรอมต์ที่คุณต้องการให้โมเดลใช้เมื่อสร้างคำตอบ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโมเดลเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลตามบริบท

เพิ่มคำนำหน้า

คำนำหน้าคือคำหรือวลีที่คุณเพิ่มลงในเนื้อหาของข้อความแจ้งซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใส่คำนำหน้าต่อไปนี้

 • คำนำหน้าอินพุต: การเพิ่มคำนำหน้าให้กับส่วนสัญญาณอินพุตที่มีความหมายของอินพุตไปยังโมเดล เช่น คำนำหน้า "อังกฤษ:" และ "ฝรั่งเศส:" จะแบ่งภาษา 2 ภาษาออกเป็น 2 ภาษา
 • คำนำหน้าเอาต์พุต: แม้ว่าโมเดลจะสร้างเอาต์พุต แต่คุณสามารถเพิ่มคำนำหน้าสำหรับเอาต์พุตในพรอมต์ได้ คำนำหน้าเอาต์พุตจะให้ข้อมูลโมเดลเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นการตอบสนอง เช่น คำนำหน้าเอาต์พุต "JSON:" จะส่งสัญญาณไปยังโมเดลว่าเอาต์พุตควรอยู่ในรูปแบบ JSON
 • ตัวอย่างคำนำหน้า: การเพิ่มคำนำหน้าลงในตัวอย่างจะแสดงป้ายกำกับที่โมเดลจะใช้เมื่อสร้างเอาต์พุต ซึ่งช่วยให้แยกวิเคราะห์เนื้อหาเอาต์พุตได้ง่ายขึ้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ "Text:" เป็นคำนำหน้าอินพุต และ "The answer is:" คือคำนำหน้าเอาต์พุต

Classify the text as one of the following categories.
- large
- small
Text: Rhino
The answer is: large
Text: Mouse
The answer is: small
Text: Snail
The answer is: small
Text: Elephant
The answer is:
 
large
 

ให้โมเดลป้อนข้อมูลบางส่วนให้สมบูรณ์

โมเดลภาษาที่สร้างขึ้นทำงานเหมือนเครื่องมือเติมข้อความอัตโนมัติขั้นสูง เมื่อคุณให้เนื้อหาบางส่วน โมเดลจะสามารถให้เนื้อหาส่วนที่เหลือหรือสิ่งที่คิดว่าเป็นการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าว เมื่อดำเนินการนี้ หากคุณใส่ตัวอย่างหรือบริบทใดๆ โมเดลจะสามารถนำตัวอย่างหรือบริบทเหล่านั้นมาพิจารณาได้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงพรอมต์พร้อมวิธีการและอินพุตเอนทิตี

For the given order, return a JSON object that has the fields cheeseburger, hamburger, fries, or
drink, with the value being the quantity.

Order: A burger and a drink.
 
```
{
"cheeseburger": 0,
"hamburger": 1,
"fries": 0,
"drink": 1
}
```
 

แม้ว่าโมเดลจะทำตามที่มีข้อความแจ้ง แต่การเขียนคำสั่งในภาษาธรรมชาติก็อาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้งและทำให้การตีความของโมเดลมีอยู่มากมาย เช่น เมนูร้านอาหารอาจมีหลายรายการ หากต้องการลดขนาดการตอบกลับ JSON คุณอาจต้องการละเว้นรายการที่ไม่ได้เรียงลำดับ ในกรณีนี้ คุณจะยกตัวอย่างและคำนำหน้าคำตอบแล้วให้โมเดลทำให้เสร็จได้

Valid fields are cheeseburger, hamburger, fries, and drink.
Order: Give me a cheeseburger and fries
Output:
```
{
 "cheeseburger": 1,
 "fries": 1
}
```
Order: I want two burgers, a drink, and fries.
Output:
 
```
{
"hamburger": 2,
"drink": 1,
"fries": 1
}
```
 

สังเกตว่ามีการยกเว้น "ชีสเบอร์เกอร์" จากเอาต์พุตเนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อ

แจ้งให้โมเดลเพื่อจัดรูปแบบการตอบสนอง

กลยุทธ์การดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์อาจช่วยจัดรูปแบบการตอบกลับได้ด้วย ตัวอย่างต่อไปนี้จะแจ้งให้โมเดลสร้างโครงร่างเรียงความ

Create an outline for an essay about hummingbirds.
 
I. Introduction
A. Hook: Begin with an intriguing fact or description of hummingbirds.
B. Provide some background information on hummingbirds.
1. Mention their small size and long, thin beaks.
2. Highlight their unique ability to hover and fly backward.

II. Body
A. Anatomy and Physiology
1. Elaborate on their tiny size, making comparisons to other animals.
2. Describe their wings and how they enable hovering and swift flight.
3. Discuss their metabolism and energy requirements, emphasizing their caloric needs.

B. Feeding Habits and Diet
1. Explain their primary food source, nectar, and how they extract it from flowers.
2. Describe their ability to feed from a wide variety of flowers.
3. Mention their consumption of insects and the nutritional value they provide.

C. Migration Patterns
1. Discuss the incredible long-distance migrations of some hummingbird species.
2. Explain the phenomenon of seasonal migration and the environmental factors driving it.
3. Describe the routes taken by different species during migration.

D. Conservation and Threats
1. Highlight the importance of hummingbirds in ecosystems as pollinators.
2. Discuss the challenges and threats they face, such as habitat loss, nectar scarcity, and climate change.
3. Mention conservation efforts and ways to support hummingbird populations.

III. Conclusion
A. Summarize the main points covered in the essay.
B. Reinforce the importance of hummingbirds and their ecological role.
C. Provide a final thought or call to action to protect these fascinating creatures.
 

พรอมต์ไม่ได้ระบุรูปแบบสำหรับโครงร่างและโมเดลได้เลือกรูปแบบให้คุณ หากต้องการให้โมเดลแสดงโครงร่างในรูปแบบที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มข้อความที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของโครงร่าง และให้โมเดลทำให้สมบูรณ์ตามรูปแบบที่คุณได้เริ่มต้นไว้

Create an outline for an essay about hummingbirds.
I. Introduction
  *
 
I. Introduction
* Capture the reader's attention with an interesting anecdote or fact about hummingbirds.
* Provide a brief background on hummingbirds, including their unique characteristics.
* State the main points that will be covered in the essay.

II. The Unique Characteristics of Hummingbirds
* Discuss the hummingbird's exceptionally rapid wing-beat, allowing them to hover and fly backward.
* Highlight their tiny size, making them the smallest birds in the world.
* Describe their long, slender beaks and tongues, allowing them to reach deep into flowers to extract nectar.
* Explain their iridescent plumage, which creates brilliant and vibrant colors.

III. Hummingbird Migration and Distribution
* Discuss the extensive migration patterns of hummingbirds, covering vast distances across continents.
* Describe the different habitats where hummingbirds can be found, including tropical rainforests, deserts, and urban areas.
* Explain the seasonal changes that influence hummingbird migration and habitat selection.

IV. Hummingbird Diet and Feeding Habits
* Focus on the hummingbird's primary food source, which is nectar from flowers.
* Describe their ability to consume insects, spiders, and other small invertebrates for protein.
* Explain how hummingbirds use their long, slender tongues to extract nectar from flowers.
* Discuss the importance of flowering plants in providing sustenance for hummingbirds.

V. Reproduction and Nesting Behavior
* Describe the mating rituals and courtship behavior of hummingbirds.
* Explain the process of nest-building, including the materials used and the unique characteristics of hummingbird nests.
* Discuss the role of the female hummingbird in laying and incubating eggs.
* Describe the development of hummingbird chicks and the role of both parents in providing care.

VI. Threats to Hummingbirds and Conservation Efforts
* Highlight habitat loss, climate change, and deforestation as significant threats to hummingbird populations.
* Describe the role of habitat conservation initiatives in protecting hummingbird habitats.
* Explain the importance of creating hummingbird-friendly gardens and landscapes.
* Discuss the efforts of organizations and individuals working to conserve hummingbird populations.

VII. Conclusion
* Summarize the main points covered in the essay, emphasizing the unique characteristics, migration patterns, diet, reproduction, and conservation of hummingbirds.
* Provide a closing statement that leaves a lasting impression on the reader and reinforces the significance of these fascinating creatures.
 

สรุป

 • หากให้อินพุตบางส่วนแก่โมเดล โมเดลจะกรอกข้อมูลดังกล่าวตามตัวอย่างหรือบริบทที่มีในพรอมต์
 • บางครั้งการให้โมเดลกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์อาจง่ายกว่าการอธิบายงานด้วยภาษาง่ายๆ
 • การเพิ่มคำตอบบางส่วนลงในพรอมต์จะช่วยนำทางโมเดลให้ทำตามรูปแบบหรือรูปแบบที่ต้องการได้

แบ่งข้อความแจ้งออกเป็นองค์ประกอบง่ายๆ

สำหรับกรณีการใช้งานที่ต้องใช้พรอมต์ที่ซับซ้อน คุณช่วยให้โมเดลจัดการความซับซ้อนนี้ได้โดยแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็นคอมโพเนนต์ที่ง่ายขึ้น

วิธีการแสดงรายละเอียด

สร้าง 1 พรอมต์ต่อ 1 วิธีการ แทนการมีคำสั่งหลายอย่างในพรอมต์เดียว คุณสามารถเลือกพรอมต์ที่จะประมวลผลตามข้อมูลของผู้ใช้ได้

ข้อความแจ้งเกี่ยวกับเชน

สำหรับงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในลำดับหลายขั้นตอน ให้ตั้งค่าแต่ละขั้นตอนเป็นพรอมต์และเชื่อมโยงข้อความแจ้งเข้าด้วยกันตามลำดับ ในพรอมต์ตามลำดับนี้ เอาต์พุตของพรอมต์ 1 รายการในลำดับจะกลายเป็นอินพุตของพรอมต์ถัดไป เอาต์พุตจากข้อความแจ้งสุดท้ายในลำดับคือเอาต์พุตสุดท้าย

คำตอบโดยรวม

การรวมคือเมื่อคุณต้องการทำงานต่างๆ พร้อมกันในส่วนต่างๆ ของข้อมูล และรวมผลลัพธ์เพื่อสร้างผลลัพธ์สุดท้าย เช่น คุณสามารถบอกให้โมเดลดำเนินการ 1 รายการในส่วนแรกของข้อมูล แล้วดำเนินการกับข้อมูลที่เหลือ และรวมผลลัพธ์

สรุป

 • แบ่งวิธีการที่ซับซ้อนออกเป็นพรอมต์สำหรับแต่ละวิธีการ และตัดสินใจว่าจะใช้ข้อความแจ้งใดตามข้อมูลของผู้ใช้
 • แบ่งขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับออกเป็นพรอมต์ที่แยกจากกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้เอาต์พุตในพรอมต์ก่อนหน้ากลายเป็นอินพุตของพรอมต์ต่อไปนี้
 • แบ่งงานย่อยๆ และรวบรวมคำตอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย

การทดสอบด้วยค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน

การเรียกแต่ละรายการที่คุณส่งไปยังโมเดลจะมีค่าพารามิเตอร์ที่ควบคุมวิธีที่โมเดลสร้างการตอบสนอง โมเดลนี้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสำหรับค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกัน ให้ทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดสำหรับงาน พารามิเตอร์ที่ใช้ได้ สำหรับโมเดลต่างๆ อาจแตกต่างกัน พารามิเตอร์ที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้

 • โทเค็นเอาต์พุตสูงสุด
 • อุณหภูมิ
 • ท็อป-K
 • อันดับสูงสุด

โทเค็นเอาต์พุตสูงสุด

จำนวนโทเค็นสูงสุดที่สามารถสร้างในการตอบกลับ โทเค็นยาวประมาณ 4 อักขระ โทเค็น 100 รายการจะสัมพันธ์กับคำประมาณ 20 คำ

ระบุค่าที่ต่ำกว่าสำหรับคำตอบที่สั้นกว่า และระบุค่าที่สูงขึ้นสำหรับคำตอบที่ยาวกว่า

อุณหภูมิ

อุณหภูมิจะใช้ในการสุ่มตัวอย่างระหว่างการสร้างคำตอบ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อใช้ topP และ topK อุณหภูมิจะควบคุมระดับของการสุ่มในการเลือกโทเค็น อุณหภูมิที่ต่ำลงเหมาะสำหรับข้อความแจ้งที่ต้องการคำตอบแบบปลายเปิดหรือเชิงสร้างสรรค์น้อยกว่า ขณะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายหรือสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ระบบจะกำหนดอุณหภูมิ 0 ตามกำหนด ซึ่งหมายความว่าระบบจะเลือกคำตอบความน่าจะเป็นสูงสุดเสมอ

สําหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ ลองเริ่มที่อุณหภูมิ 0.2 หากโมเดลแสดงคำตอบที่กว้างเกินไป สั้นเกินไป หรือโมเดลมีการตอบสนองสำรอง ให้ลองเพิ่มอุณหภูมิ

ท็อป-K

Top-K เปลี่ยนวิธีการเลือกโทเค็นของโมเดลสำหรับเอาต์พุต Top-K ของ 1 หมายความว่าโทเค็นที่เลือกถัดไปน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดาโทเค็นทั้งหมดในคำศัพท์ของโมเดล (หรือที่เรียกว่าการถอดรหัสอย่างละโมบ) ขณะที่เครื่องหมายบนสุดของ 3 หมายความว่าโทเค็นถัดไปจะเลือกจากโทเค็นที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด 3 รายการจากการใช้อุณหภูมิ

สำหรับขั้นตอนการเลือกโทเค็นแต่ละขั้นตอน ระบบจะสุ่มตัวอย่างโทเค็นระดับบนสุดที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด จากนั้นระบบจะกรองโทเค็นเพิ่มเติมตาม Top-P ด้วยโทเค็นสุดท้ายที่เลือกโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอุณหภูมิ

ระบุค่าที่ต่ำกว่าสำหรับคำตอบแบบสุ่มจำนวนน้อย และระบุค่าที่สูงขึ้นสำหรับคำตอบแบบสุ่มที่มากขึ้น Top-K เริ่มต้นคือ 40

อันดับสูงสุด

Top-P เปลี่ยนวิธีการเลือกโทเค็นของโมเดลสำหรับเอาต์พุต โดยจะเลือกโทเค็นจากมากที่สุด (ดูบนสุด (ดูบนสุด) ไปจนถึงความน่าจะเป็นน้อยที่สุด จนกว่าผลรวมของความน่าจะเป็นจะเท่ากับค่า P-S สูงสุด เช่น หากโทเค็น A, B และ C มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.3, 0.2 และ 0.1 และค่า Top-P คือ 0.5 โมเดลจะเลือก A หรือ B เป็นโทเค็นถัดไปโดยใช้อุณหภูมิและไม่รวม C เป็นตัวเลือก

ระบุค่าที่ต่ำกว่าสำหรับคำตอบแบบสุ่มจำนวนน้อย และระบุค่าที่สูงขึ้นสำหรับคำตอบแบบสุ่มที่มากขึ้น Top-P เริ่มต้นคือ 0.95

กลยุทธ์การทำซ้ำอย่างรวดเร็ว

การออกแบบอย่างรวดเร็วเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำ ซึ่งมักจะต้องมีการทำซ้ำ 2-3 อย่างก่อนที่คุณจะได้รับการตอบสนองที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอ ส่วนนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณลองทำเมื่อปรับปรุงพรอมต์ได้

ใช้วลีที่ต่างกัน

การใช้คำหรือวลีที่แตกต่างกันในพรอมต์มักจะให้คำตอบต่างจากโมเดล แม้ว่าทั้งหมดจะมีความหมายเหมือนกัน หากไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดไว้จากข้อความแจ้ง ให้ลองปรับเปลี่ยนข้อความดังกล่าว

Version 1:
How do I bake a pie?

Version 2:
Suggest a recipe for a pie.

Version 3:
What's a good pie recipe?
 

เปลี่ยนไปใช้งานที่คล้ายกัน

หากคุณไม่สามารถให้โมเดลทำตามวิธีการสำหรับงานใดงานหนึ่ง ให้ลองบอกคำสั่งสำหรับงานที่คล้ายกันซึ่งให้ผลลัพธ์เดียวกัน

คำสั่งนี้จะบอกให้โมเดลจัดหมวดหมู่หนังสือโดยใช้หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Which category does The Odyssey belong to:
thriller
sci-fi
mythology
biography
 
The answer: mythology

Explanations:

The Odyssey is an epic poem in ancient Greek literature. It is one of two major ancient Greek epic
poems attributed to Homer. The Odyssey is an epic poem that tells the story of Odysseus, a Greek
hero who fought in the Trojan War and then spent ten years trying to return home to Ithaca. The
Odyssey is a work of mythology.
 

การตอบกลับถูกต้อง แต่โมเดลไม่อยู่ภายในขอบเขตของตัวเลือก นอกจากนี้ คุณยังต้อง สร้างรูปแบบเพื่อตอบกลับด้วยตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งแทนการใช้ทั้งประโยค ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นคำถามแบบหลายตัวเลือก และขอให้โมเดลเลือกตัวเลือก

Multiple choice problem: Which of the following options describes the book The Odyssey?
Options:
- thriller
- sci-fi
- mythology
- biography
 
The answer is: mythology
 

เปลี่ยนลำดับของเนื้อหาข้อความแจ้ง

บางครั้งลำดับของเนื้อหาในพรอมต์อาจส่งผลต่อคำตอบได้ ลองเปลี่ยนลำดับเนื้อหา แล้วดูว่าส่งผลต่อคำตอบอย่างไร

Version 1:
[examples]
[context]
[input]

Version 2:
[input]
[examples]
[context]

Version 3:
[examples]
[input]
[context]

คำตอบสำรอง

การตอบกลับสำรองเป็นการตอบกลับที่โมเดลแสดงผลเมื่อพรอมต์หรือการตอบกลับทริกเกอร์ตัวกรองความปลอดภัย ตัวอย่างคำตอบสำรองคือ "ฉันช่วยคุณเรื่องนั้นไม่ได้เพราะ ฉันทำได้แค่โมเดลภาษา"

หากโมเดลตอบสนองด้วยการตอบสนองแบบสำรอง ให้ลองเพิ่มอุณหภูมิ

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • หลีกเลี่ยงการใช้โมเดลในการสร้างข้อมูลข้อเท็จจริง
 • โปรดใช้ความระมัดระวังในโจทย์คณิตศาสตร์และตรรกะ

ขั้นตอนถัดไป

 • ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบพรอมต์ได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ลองเขียนพรอมต์ของคุณเองโดยใช้ Google AI Studio
 • ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแจ้งแบบหลายโมดัลได้ที่ข้อความแจ้งด้วยไฟล์สื่อ