Hızlı tasarım stratejileri

Bu sayfada, istemleri tasarlarken kullanabileceğiniz bazı genel istem tasarımı stratejileri tanıtılmaktadır. İstem tasarlamanın doğru veya yanlış bir yolu olmasa da modelin yanıtlarını etkilemek için kullanabileceğiniz yaygın stratejiler vardır. Zorlu testler ve değerlendirmeler, model performansını optimize etmek açısından kritik öneme sahiptir.

Büyük dil modelleri (LLM), dil birimleri arasındaki kalıpları ve ilişkileri öğrenmek için çok büyük miktarlarda metin verisi kullanılarak eğitilir. Biraz metin (istem) verildiğinde dil modelleri, gelişmiş bir otomatik tamamlama aracı gibi bir sonraki adımın ne olabileceğini tahmin edebilir. Bu nedenle, istemleri tasarlarken modelin bundan sonra ne tahmin edeceğini etkileyebilecek farklı faktörleri göz önünde bulundurun.

Açık ve net talimatlar verme

Modele ne yapacağıyla ilgili talimatlar vermek, model davranışını özelleştirmenin etkili ve etkili bir yoludur. Verdiğiniz talimatların açık ve net olduğundan emin olun. Talimatlar, adım adım talimatlardan oluşan bir liste kadar basit ya da kullanıcının deneyimini ve düşünce yapısını ortaya koymak kadar karmaşık olabilir.

Gerçekleştirilecek görevi tanımlama

Modelin gerçekleştirmesini istediğiniz görevi ayrıntılı olarak açıklayın. Bu görev, adım adım talimatlar içeren bir liste gibi basit olabileceği gibi, bir kullanıcının deneyimini ve düşünce yapısını ayrıntılarıyla ortaya koymak kadar da karmaşık olabilir. Aşağıdaki istem, modele bir metin bloğunu özetlemesini bildirir:

Summarize this text.
Text: A quantum computer exploits quantum mechanical phenomena to perform calculations exponentially
faster than any modern traditional computer. At very tiny scales, physical matter acts as both
particles and as waves, and quantum computing uses specialized hardware to leverage this behavior.
The operating principles of quantum devices is beyond the scope of classical physics. When deployed
at scale, quantum computers could be used in a wide variety of applications such as: in
cybersecurity to break existing encryption methods while helping researchers create new ones, in
meteorology to develop better weather forecasting etc. However, the current state of the art quantum
computers are still largely experimental and impractical.
 
Quantum computers utilize quantum mechanical phenomena to perform computations significantly faster
than traditional computers. By exploiting the particle-wave duality of matter at tiny scales,
quantum computers leverage specialized hardware to solve problems beyond classical physics.
Potential applications include breaking encryption, developing better weather forecasting, and more.
However, current quantum computers are still largely experimental and impractical.
 

Kısıtlamaları belirtme

İstemi okuma veya yanıt oluşturma ile ilgili kısıtlamaları belirtin. Modele ne yapıp yapmayacağını söyleyebilirsiniz. Önceki örnekte, özet orijinal metinden daha kısadır, ancak belki de özetin daha kısa olmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda, istemde özetin ne kadar sürmesini istediğinize dair bir kısıtlama belirtebilirsiniz:

Summarize this text in two sentences.
Text: A quantum computer exploits quantum mechanical phenomena to perform calculations exponentially
faster than any modern traditional computer. At very tiny scales, physical matter acts as both
particles and as waves, and quantum computing uses specialized hardware to leverage this behavior.
The operating principles of quantum devices is beyond the scope of classical physics. When deployed
at scale, quantum computers could be used in a wide variety of applications such as: in
cybersecurity to break existing encryption methods while helping researchers create new ones, in
meteorology to develop better weather forecasting etc. However, the current state of the art quantum
computers are still largely experimental and impractical.
  

Quantum computers use quantum mechanical phenomena to perform calculations much faster than
traditional computers. They have the potential to revolutionize various fields, but current quantum
computers are still experimental and impractical.
  

Yanıtın biçimini tanımlama

Yanıtın biçimini belirten talimatlar da verebilirsiniz. Örneğin, yanıtın tablo, madde işaretli liste, asansör konuşması, anahtar kelime, cümle veya paragraf olarak biçimlendirilmesini isteyebilirsiniz. Aşağıdaki istem, modele metindeki önemli bilgileri maddeler halinde bildirmesini söyler:

Summarize this text as bullets points of key information.
Text: A quantum computer exploits quantum mechanical phenomena to perform calculations exponentially
faster than any modern traditional computer. At very tiny scales, physical matter acts as both
particles and as waves, and quantum computing uses specialized hardware to leverage this behavior.
The operating principles of quantum devices is beyond the scope of classical physics. When deployed
at scale, quantum computers could be used in a wide variety of applications such as: in
cybersecurity to break existing encryption methods while helping researchers create new ones, in
meteorology to develop better weather forecasting etc. However, the current state of the art quantum
computers are still largely experimental and impractical.
 
- Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena for exponentially faster calculations than
 traditional computers.
- Quantum devices utilize specialized hardware to exploit tiny-scale matter behavior as both
 particles and waves.
- Their operating principles transcend classical physics.
- Potential applications include cybersecurity, weather forecasting, and more.
- Current quantum computers are largely experimental and impractical.
 

Özet

 • Modellere yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar verin.
 • Talimatların net ve belirgin olmasını sağlayın.
 • Çıkışla ilgili kısıtlamaları veya biçimlendirme gereksinimlerini belirtin.

Birkaç çekim örnekleri ekleyin

İsteme, modelin doğru çalışmasını gösteren örnekler ekleyebilirsiniz. Model, örneklerden gelen kalıpları ve ilişkileri tanımlamaya çalışır ve bunları yanıt oluştururken uygular. Birkaç örnek içeren istemler birkaç çekimli istemler, örnek içermeyen istemler ise sıfır çekim istemleri olarak adlandırılır. Model yanıtlarının biçimlendirmesini, ifade edilmesini, kapsamını veya genel kalıbını düzenlemek için genellikle birkaç çekim istemi kullanılır. Modelin odağını daraltmasına ve daha doğru sonuçlar üretmesine yardımcı olmak için spesifik ve çeşitli örnekler kullanın.

İstemlerinize her zaman birkaç çekimden örnek eklemenizi öneririz. Birkaç çekim örnekleri içermeyen istemler, modele talimatların nasıl uygulanacağını gösterdiği için muhtemelen daha az etkilidir. Öyle ki, örnekleriniz elinizdeki görevi gösterecek kadar netse talimatları isteminizden kaldırabilirsiniz.

Sıfır çekim ve birkaç çekim istemleri

Aşağıdaki sıfır çekim isteminde modelden en iyi açıklamayı seçmesi istenir.

Please choose the best explanation to the question:

Question: How is snow formed?
Explanation1: Snow is formed when water vapor in the air freezes into ice crystals in the
atmosphere, which can combine and grow into snowflakes as they fall through the atmosphere and
accumulate on the ground.
Explanation2: Water vapor freezes into ice crystals forming snow.
Answer:
 
Explanation1
 

Kullanım alanınız modelin kısa yanıtlar üretmesini gerektiriyorsa isteme kısa yanıtları tercih eden örnekler ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki istem, daha kısa açıklamalara öncelik veren iki örnek sunar. Yanıtta, örneklerin önceden olduğu gibi uzun açıklama (Açıklama1) yerine daha kısa açıklamayı (Açıklama2) seçmesi için modele yol açtığını görebilirsiniz.

Please choose the best explanation to the question:

Question: Why is sky blue?
Explanation1: The sky appears blue because of Rayleigh scattering, which causes shorter blue
wavelengths of light to be scattered more easily than longer red wavelengths, making the sky look
blue.
Explanation2: Due to Rayleigh scattering effect.
Answer: Explanation2

Question: What is the cause of earthquakes?
Explanation1: Sudden release of energy in the Earth's crust.
Explanation2: Earthquakes happen when tectonic plates suddenly slip or break apart, causing a
release of energy that creates seismic waves that can shake the ground and cause damage.
Answer: Explanation1

Question: How is snow formed?
Explanation1: Snow is formed when water vapor in the air freezes into ice crystals in the
atmosphere, which can combine and grow into snowflakes as they fall through the atmosphere and
accumulate on the ground.
Explanation2: Water vapor freezes into ice crystals forming snow.
Answer:
 
Explanation2
 

İdeal sayıda örneği bulma

En çok istenen sonuçları almak için istemde gösterilecek örnek sayısını deneyebilirsiniz. PaLM ve Gemini gibi modeller genellikle birkaç örnek kullanarak kalıpları anlayabilir. Ancak istenen sonuçları sağlayan örneklerin sayısıyla denemeler yapmanız gerekebilir. BERT gibi daha basit modeller için daha fazla örneğe ihtiyacınız olabilir. Aynı zamanda, çok fazla örnek eklerseniz model, örneklere verilen yanıtı fazla sığdırmaya başlayabilir.

Anti kalıplar yerine kalıpları göstermek için örnekler kullanın

Bir modele izlenecek bir kalıp göstermek için örnekler kullanmak, modeli kaçınılması gereken bir antipattern için göstermekten daha etkilidir.

Negatif kalıp:

Don't end haikus with a question:
Haiku are fun
A short and simple poem
Don't you enjoy them?
 

Olumlu kalıp:

Always end haikus with an assertion:
Haiku are fun
A short and simple poem
A joy to write
 

Örnekler arasında tutarlı biçimlendirme kullanın

İstenmeyen biçimlerde yanıtlardan kaçınmak için, birkaç çekim örneklerinin yapısının ve biçimlendirmesinin aynı olduğundan emin olun. İstemlere birkaç çekimli örnekler eklemenin birincil hedeflerinden biri, modele yanıt biçimini göstermektir. Bu nedenle, tüm örneklerde tutarlı bir biçim sağlamak, özellikle de XML etiketlerine, boşluklara, yeni satırlara ve örnek ayırıcılara dikkat etmek önemlidir.

Özet

 • İsteme istem yanıtı örnekleri eklemek, modelin nasıl yanıt vereceğini öğrenmesine yardımcı olur.
 • Kaçınılması gereken kalıp örnekleri yerine, modele izlenecek kalıplarla ilgili örnekler verin.
 • Eklenecek istemlerin sayısıyla denemeler yapın. Modele bağlı olarak, çok az sayıda örnek model davranışını değiştirmede etkili değildir. Çok fazla örnek olması modelin fazla eşleşmesine neden olur.
 • Örnekler arasında tutarlı biçimlendirme kullanın

Bağlamsal bilgiler ekleyin

Modelin gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu varsaymak yerine, modelin bir sorunu çözmesi için gereken bilgileri istem talimatlarına ve bilgilere ekleyebilirsiniz. Bu bağlamsal bilgiler, modelin yapmasını istediğiniz şeylerin kısıtlamalarını ve ayrıntılarını anlamasına yardımcı olur.

Aşağıdaki örnekte modelden bir yönlendirici için sorun giderme rehberliği istenir:

What should I do to fix my disconnected wifi? The light on my Google Wifi router is yellow and
blinking slowly.
 
1. **Check the Cables:**
- Make sure that all cables are securely connected to your Google Wifi router and modem.
- Try replacing the cables with new ones to ensure they are not faulty.


2. **Reboot the Router:**
- Unplug your Google Wifi router and modem from the power outlet.
- Wait for at least 30 seconds.
- Plug the modem and router back in and wait for them to start up.


3. **Factory Reset the Router:**
- Resetting the router will restore it to its default settings.
- Find the small reset button on the back of the router.
- Press and hold the reset button with a paper clip or similar object for 10 seconds.
- Release the button and wait for the router to restart.


4. **Check Your Internet Connection:**
- Use a wired connection to connect a device directly to your modem.
- If the internet works, the issue may be with your router.
- If the internet still doesn't work, contact your Internet Service Provider (ISP).


5. **Update Router's Firmware:**
- Check if there is a firmware update available for your Google Wifi router.
- Download and install the latest firmware update from the Google Wifi app.


6. **Interference and Obstacles:**
- Make sure the router is not near electronic devices that can cause interference, like microwaves or cordless phones.
- Remove any obstacles between the router and your devices, such as furniture or thick walls.


7. **Change Wi-Fi Channel:**
- In the Google Wifi app, go to Settings > Network & General > Advanced Networking.
- Try changing the Wi-Fi channel to a less congested one.


8. **Contact Google Support:**
- If you've tried the above steps and the issue persists, contact Google support for further assistance.
 

Yanıt, yönlendiriciye veya LED gösterge ışıklarının durumuna özel olmayan genel sorun giderme bilgilerine benzemektedir.

Belirli bir yönlendiricinin yanıtını özelleştirmek için yönlendiricinin sorun giderme kılavuzundaki isteme, yanıt sağlarken başvuracağı bağlam olarak ekleyebilirsiniz.

Answer the question using the text below. Respond with only the text provided.
Question: What should I do to fix my disconnected wifi? The light on my Google Wifi router is yellow and blinking slowly.

Text:
Color: Slowly pulsing yellow
What it means: There is a network error.
What to do:
Check that the Ethernet cable is connected to both your router and your modem and both devices are turned on. You might need to unplug and plug in each device again.

Color: Fast blinking yellow
What it means: You are holding down the reset button and are factory resetting this device.
What to do:
If you keep holding down the reset button, after about 12 seconds, the light will turn solid yellow. Once it is solid yellow, let go of the factory reset button.

Color: Solid yellow
What it means: Router is factory resetting.
What to do:
This can take up to 10 minutes. When it's done, the device will reset itself and start pulsing white, letting you know it's ready for setup.

Color: Solid red
What it means: Something is wrong.
What to do:
Critical failure. Factory reset the router. If the light stays red, contact Wifi customer support.
 
Check that the Ethernet cable is connected to both your router and your modem and both devices are turned on. You might need to unplug and plug in each device again.
 

Özet

 • Yanıt oluştururken modelin kullanmasını istediğiniz bilgileri (bağlam) isteme ekleyin.
 • Bağlamsal bilgilerin nasıl kullanılacağıyla ilgili modele talimatlar verin.

Önek ekle

Önek, istem içeriğine eklediğiniz, öneki nereye koyduğunuza bağlı olarak çeşitli amaçlara hizmet edebilecek kelime veya kelime öbeğidir:

 • Giriş ön eki: Girişin semantik olarak anlamlı kısımlarını modele sinyalleri için ön ek olarak ekleme. Örneğin, "İngilizce:" ve "Fransızca:" ön ekleri iki farklı dili tanımlar.
 • Çıkış ön eki: Çıkış, model tarafından oluşturulmuş olsa da, istemdeki çıkış için bir önek ekleyebilirsiniz. Çıkış öneki, modele yanıt olarak nelerin beklendiği hakkında bilgi verir. Örneğin, "JSON:" çıkış ön eki, modele çıkışın JSON biçiminde olması gerektiğini bildirir.
 • Örnek ön ek: Az çekim istemlerinde örneklere ön ek eklemek, modelin çıktıyı oluştururken kullanabileceği etiketler sağlayarak çıkış içeriğinin ayrıştırılmasını kolaylaştırır.

Aşağıdaki örnekte, "Text:" giriş öneki, "The answer is:" ise çıkış önekidir.

Classify the text as one of the following categories.
- large
- small
Text: Rhino
The answer is: large
Text: Mouse
The answer is: small
Text: Snail
The answer is: small
Text: Elephant
The answer is:
 
large
 

Modelin kısmi girişi tamamlamasına izin verin

Üretken dil modelleri, gelişmiş bir otomatik tamamlama aracı gibi çalışır. Kısmi içerik sağladığınızda model, içeriğin geri kalanını veya yanıt olarak içeriğin devamı olduğunu düşündüğü sonucu sağlayabilir. Bunu yaparken herhangi bir örnek veya bağlam eklerseniz model bu örnekleri veya bağlamı dikkate alabilir.

Aşağıdaki örnekte, talimat ve varlık girişi içeren bir istem sağlanmaktadır:

For the given order, return a JSON object that has the fields cheeseburger, hamburger, fries, or
drink, with the value being the quantity.

Order: A burger and a drink.
 
```
{
"cheeseburger": 0,
"hamburger": 1,
"fries": 0,
"drink": 1
}
```
 

Model, istendiği gibi yapsa da talimatları doğal dilde yazmak bazen zorlayıcı olabilir ve modelin yorumlanmasına çok şey bırakır. Örneğin, bir restoran menüsünde birçok öğe bulunabilir. JSON yanıtının boyutunu küçültmek için muhtemelen sıralanmayan öğeleri atlamak isteyebilirsiniz. Bu durumda, bir örnek ve yanıt öneki sağlayıp modelin bunu tamamlamasına izin verebilirsiniz:

Valid fields are cheeseburger, hamburger, fries, and drink.
Order: Give me a cheeseburger and fries
Output:
```
{
 "cheeseburger": 1,
 "fries": 1
}
```
Order: I want two burgers, a drink, and fries.
Output:
 
```
{
"hamburger": 2,
"drink": 1,
"fries": 1
}
```
 

"Çizburger" siparişin bir parçası olmadığı için çıkıştan nasıl hariç tutulduğuna dikkat edin.

Modelden yanıtını biçimlendirmesini iste

Tamamlama stratejisi, yanıtı biçimlendirmeye de yardımcı olabilir. Aşağıdaki örnekte, modelden bir kompozisyon özeti oluşturması istenir:

Create an outline for an essay about hummingbirds.
 
I. Introduction
A. Hook: Begin with an intriguing fact or description of hummingbirds.
B. Provide some background information on hummingbirds.
1. Mention their small size and long, thin beaks.
2. Highlight their unique ability to hover and fly backward.

II. Body
A. Anatomy and Physiology
1. Elaborate on their tiny size, making comparisons to other animals.
2. Describe their wings and how they enable hovering and swift flight.
3. Discuss their metabolism and energy requirements, emphasizing their caloric needs.

B. Feeding Habits and Diet
1. Explain their primary food source, nectar, and how they extract it from flowers.
2. Describe their ability to feed from a wide variety of flowers.
3. Mention their consumption of insects and the nutritional value they provide.

C. Migration Patterns
1. Discuss the incredible long-distance migrations of some hummingbird species.
2. Explain the phenomenon of seasonal migration and the environmental factors driving it.
3. Describe the routes taken by different species during migration.

D. Conservation and Threats
1. Highlight the importance of hummingbirds in ecosystems as pollinators.
2. Discuss the challenges and threats they face, such as habitat loss, nectar scarcity, and climate change.
3. Mention conservation efforts and ways to support hummingbird populations.

III. Conclusion
A. Summarize the main points covered in the essay.
B. Reinforce the importance of hummingbirds and their ecological role.
C. Provide a final thought or call to action to protect these fascinating creatures.
 

İstem, dış çizginin biçimini belirtmedi ve model sizin için bir biçim seçti. Modelin, belirli bir biçimdeki bir dış çizgiyi döndürmesini sağlamak için, anahat başlangıcını temsil eden bir metin ekleyebilir ve modelin, başlattığınız kalıba göre bunu tamamlamasını bekleyebilirsiniz.

Create an outline for an essay about hummingbirds.
I. Introduction
  *
 
I. Introduction
* Capture the reader's attention with an interesting anecdote or fact about hummingbirds.
* Provide a brief background on hummingbirds, including their unique characteristics.
* State the main points that will be covered in the essay.

II. The Unique Characteristics of Hummingbirds
* Discuss the hummingbird's exceptionally rapid wing-beat, allowing them to hover and fly backward.
* Highlight their tiny size, making them the smallest birds in the world.
* Describe their long, slender beaks and tongues, allowing them to reach deep into flowers to extract nectar.
* Explain their iridescent plumage, which creates brilliant and vibrant colors.

III. Hummingbird Migration and Distribution
* Discuss the extensive migration patterns of hummingbirds, covering vast distances across continents.
* Describe the different habitats where hummingbirds can be found, including tropical rainforests, deserts, and urban areas.
* Explain the seasonal changes that influence hummingbird migration and habitat selection.

IV. Hummingbird Diet and Feeding Habits
* Focus on the hummingbird's primary food source, which is nectar from flowers.
* Describe their ability to consume insects, spiders, and other small invertebrates for protein.
* Explain how hummingbirds use their long, slender tongues to extract nectar from flowers.
* Discuss the importance of flowering plants in providing sustenance for hummingbirds.

V. Reproduction and Nesting Behavior
* Describe the mating rituals and courtship behavior of hummingbirds.
* Explain the process of nest-building, including the materials used and the unique characteristics of hummingbird nests.
* Discuss the role of the female hummingbird in laying and incubating eggs.
* Describe the development of hummingbird chicks and the role of both parents in providing care.

VI. Threats to Hummingbirds and Conservation Efforts
* Highlight habitat loss, climate change, and deforestation as significant threats to hummingbird populations.
* Describe the role of habitat conservation initiatives in protecting hummingbird habitats.
* Explain the importance of creating hummingbird-friendly gardens and landscapes.
* Discuss the efforts of organizations and individuals working to conserve hummingbird populations.

VII. Conclusion
* Summarize the main points covered in the essay, emphasizing the unique characteristics, migration patterns, diet, reproduction, and conservation of hummingbirds.
* Provide a closing statement that leaves a lasting impression on the reader and reinforces the significance of these fascinating creatures.
 

Özet

 • Modele kısmi bir giriş verirseniz model, bu girişi istemdeki mevcut örneklere veya bağlama göre tamamlar.
 • Modelin bir girişi tamamlamasını sağlamak, bazen görevi doğal bir dilde açıklamaktan daha kolay olabilir.
 • Bir isteme kısmi yanıt eklemek, modeli istenen kalıbı veya biçimi izlemeye yönlendirebilir.

İstemleri basit bileşenlere ayırın

Karmaşık istemler gerektiren kullanım alanlarında, öğeleri daha basit bileşenlere ayırarak modelin bu karmaşıklığı yönetmesine yardımcı olabilirsiniz.

Parçalama talimatları

Tek bir istemde birden fazla talimat bulundurmak yerine her talimat için bir istem oluşturun. Kullanıcı girişine göre hangi istemin işleneceğini seçebilirsiniz.

Zincir istemleri

Ardışık birden fazla adım içeren karmaşık görevler için her adımı bir istem haline getirin ve istemleri bir sırayla birbirine bağlayın. Bu sıralı istem zincirinde, sıradaki bir istemin çıkışı bir sonraki istemin girişi olur. Sıradaki son istemin çıktısı, nihai çıkış olur.

Toplu yanıtlar

Toplama, verilerin farklı bölümlerinde farklı paralel görevler gerçekleştirmek ve nihai çıktıyı oluşturmak için sonuçları toplamak istediğiniz durumdur. Örneğin, modele verilerin ilk kısmı üzerinde bir işlem gerçekleştirmesini, verilerin geri kalanı üzerinde başka bir işlem gerçekleştirmesini ve sonuçları toplamasını sağlayabilirsiniz.

Özet

 • Karmaşık talimatları her talimat için istemlere bölün ve kullanıcının girişine göre hangi istemin uygulanacağına karar verin.
 • Birden fazla ardışık adımı ayrı istemlere bölün ve bunları, önceki istemdeki çıkışın sonraki istemin girişi haline gelecek şekilde zincirleyin.
 • Paralel görevleri bölün ve nihai çıktıyı elde etmek için yanıtları toplayın.

Farklı parametre değerleriyle deneme yapın

Bir modele gönderdiğiniz her çağrı, modelin nasıl yanıt oluşturduğunu kontrol eden parametre değerleri içerir. Model, farklı parametre değerleri için farklı sonuçlar oluşturabilir. Görev için en iyi değerleri elde etmek üzere farklı parametre değerleriyle denemeler yapın. Farklı modeller için kullanılabilen parametreler farklılık gösterebilir. En yaygın parametreler şunlardır:

 • Maksimum çıkış jetonu
 • Sıcaklık
 • İlk K
 • Üst-P

Maksimum çıkış jetonu

Yanıtta oluşturulabilecek maksimum jeton sayısı. Jeton, yaklaşık dört karakterden oluşur. 100 jeton, yaklaşık 20 kelimeye karşılık gelir.

Kısa yanıtlar için daha düşük, uzun yanıtlar için daha yüksek bir değer belirtin.

Sıcaklık

Sıcaklık, topP ve topK uygulandığında gerçekleşen yanıt oluşturma sırasında örnekleme için kullanılır. Sıcaklık, jeton seçimindeki rastgelelik derecesini kontrol eder. Daha düşük sıcaklıklar daha belirleyici ve daha az açık uçlu veya yaratıcı yanıt gerektiren istemler için uygunken, yüksek sıcaklıklar daha çeşitli veya yaratıcı sonuçlar sunabilir. 0 sıcaklığı deterministiktir. Diğer bir deyişle her zaman en yüksek olasılık yanıtı seçilir.

Çoğu kullanım alanında 0.2 bir sıcaklık ile başlamayı deneyin. Model çok genel veya çok kısa bir yanıt döndürürse veya yedek yanıt verirse sıcaklığı artırmayı deneyin.

İlk K

Top-K, modelin çıkış için jetonları seçme şeklini değiştirir. 1 değerinin en yüksek K değeri, bir sonraki seçilen jetonun, modelin sözlüğündeki tüm jetonlar arasında en olası olduğu anlamına gelir (açılmasız kod çözme olarak da adlandırılır). 3 değerinin en yüksek K'sı ise bir sonraki jetonun sıcaklık kullanılarak en olası üç jeton arasından seçildiği anlamına gelir.

Her jeton seçme adımı için en yüksek olasılıklar olan ilk 10 jeton örneklenir. Ardından jetonlar, sıcaklık örnekleme kullanılarak seçilen son jeton ve üst-P değerine göre daha ayrıntılı bir şekilde filtrelenir.

Daha az rastgele yanıtlar için daha düşük, daha fazla rastgele yanıtlar için daha yüksek bir değer belirtin. Varsayılan üst sıra 40'dir.

Üst-P

Üst-P, modelin çıkış için jetonları seçme şeklini değiştirir. Jetonlar, olasılıklar toplamı en yüksek P değerine eşit olana kadar en olasıdan (üst-K) en az olası olana doğru seçilir. Örneğin, A, B ve C jetonlarının olasılığı 0, 3, 0, 2 ve 0, 1 ise ve en yüksek P değeri 0.5 ise model sıcaklığı kullanarak sonraki jeton olarak A veya B'yi seçer ve C'yi aday olarak hariç tutar.

Daha az rastgele yanıtlar için daha düşük, daha fazla rastgele yanıtlar için daha yüksek bir değer belirtin. Varsayılan üst değer 0.95 şeklindedir.

İstem yineleme stratejileri

İstem tasarımı, istediğiniz yanıtı tutarlı bir şekilde alabilmeniz için genellikle birkaç yineleme gerektiren yinelemeli bir süreçtir. Bu bölümde, istemlerinizi yinelerken deneyebileceğiniz bazı yollar açıklanmaktadır.

Farklı bir ifade kullanın

İstemlerinizde farklı kelimeler veya ifadeler kullanırsanız hepsi aynı anlama geliyor olsa da genellikle modelden farklı yanıtlar alırsınız. İsteminizden beklenen sonuçları alamıyorsanız başka bir şekilde ifade etmeyi deneyin.

Version 1:
How do I bake a pie?

Version 2:
Suggest a recipe for a pie.

Version 3:
What's a good pie recipe?
 

Analog bir göreve geçin

Modelin bir görev için verdiğiniz talimatları uygulamasını sağlayamazsanız modele aynı sonucu sağlayan benzer bir görev için talimatlar vermeyi deneyin.

Bu istem, modele bir kitabı önceden tanımlanmış kategorileri kullanarak kategorize etmesini bildirir.

Which category does The Odyssey belong to:
thriller
sci-fi
mythology
biography
 
The answer: mythology

Explanations:

The Odyssey is an epic poem in ancient Greek literature. It is one of two major ancient Greek epic
poems attributed to Homer. The Odyssey is an epic poem that tells the story of Odysseus, a Greek
hero who fought in the Trojan War and then spent ten years trying to return home to Ithaca. The
Odyssey is a work of mythology.
 

Yanıt doğru ancak model, seçeneklerin sınırları içinde kalmadı. Ayrıca tam cümle yerine seçeneklerden birini kullanarak yanıt vermeyi de modelleyebilirsiniz. Bu durumda, talimatları çoktan seçmeli bir soru olarak başka şekilde ifade edebilir ve modelden bir seçenek belirlemesini isteyebilirsiniz.

Multiple choice problem: Which of the following options describes the book The Odyssey?
Options:
- thriller
- sci-fi
- mythology
- biography
 
The answer is: mythology
 

İstem içeriğinin sırasını değiştirme

İstemdeki içeriğin sırası bazen yanıtı etkileyebilir. İçerik sırasını değiştirmeyi deneyin ve bunun yanıtı nasıl etkilediğine bakın.

Version 1:
[examples]
[context]
[input]

Version 2:
[input]
[examples]
[context]

Version 3:
[examples]
[input]
[context]

Yedek yanıtlar

Yedek yanıt, istem veya yanıt bir güvenlik filtresini tetiklediğinde model tarafından döndürülen bir yanıttır. Yedek yanıta örnek olarak "Yalnızca bir dil modeli olduğum için bu konuda yardımcı olamıyorum" verilebilir.

Model, yedek yanıtı ile yanıt verirse sıcaklığı artırmayı deneyin.

Kaçınılması gerekenler

 • Gerçeklere dayalı bilgiler oluşturmak için modellerden kaçının.
 • Matematik ve mantık problemlerini dikkatli kullanın.

Sonraki adımlar

 • Artık istem tasarımını daha ayrıntılı şekilde anladığınıza göre Google AI Studio'yu kullanarak kendi istemlerinizi yazmayı deneyin.
 • Çok modlu istem hakkında bilgi edinmek için Medya dosyalarıyla isteme bölümüne bakın.