Tổng quan về các mô hình Gemma

Gemma là một loạt các mô hình mở, gọn nhẹ, tiên tiến nhất được xây dựng từ cùng một nghiên cứu và công nghệ dùng để tạo ra các mô hình Gemini. Do Google DeepMind và các nhóm khác trên Google phát triển, Gemma được đặt tên theo tiếng Latinh gemma, nghĩa là đá quý. Các trọng số mô hình Gemma được hỗ trợ bởi các công cụ cho nhà phát triển giúp thúc đẩy sự đổi mới, cộng tác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm.

Các mô hình Gemma có thể chạy trong các ứng dụng và trên phần cứng, thiết bị di động hoặc dịch vụ được lưu trữ của bạn. Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh các mô hình này bằng kỹ thuật điều chỉnh để chúng thực hiện hiệu quả các tác vụ cụ thể quan trọng đối với bạn và người dùng. Các mô hình Gemma là nguồn cảm hứng và công nghệ của dòng mô hình Gemini, được thiết kế để cộng đồng phát triển AI có thể mở rộng và phát triển hơn nữa.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu sử dụng các mô hình Gemma!

Mô hình được điều chỉnh theo hướng dẫn và huấn luyện trước

Bạn có thể sửa đổi hành vi của các mô hình Gemma qua quy trình huấn luyện bổ sung để mô hình đó hoạt động hiệu quả hơn đối với các tác vụ cụ thể. Quá trình này gọi là điều chỉnh mô hình. Mặc dù kỹ thuật này giúp cải thiện khả năng mô hình thực hiện các tác vụ được nhắm mục tiêu, nhưng cũng có thể khiến mô hình trở nên kém hiệu quả hơn ở các tác vụ khác. Vì lý do này, các mô hình Gemma có sẵn ở cả phiên bản được điều chỉnh theo hướng dẫn và phiên bản huấn luyện trước:

  • Điều chỉnh hướng dẫn (IT) – Các phiên bản mô hình này được huấn luyện bằng các hoạt động tương tác bằng ngôn ngữ của con người và có thể phản hồi với nội dung trò chuyện đầu vào, tương tự như bot trò chuyện.
  • Được huấn luyện trước (PT) – Các phiên bản này của mô hình không được huấn luyện về bất kỳ nhiệm vụ hoặc hướng dẫn cụ thể nào ngoài tập huấn luyện dữ liệu cốt lõi Gemma. Bạn không nên triển khai các mô hình này trong các ứng dụng khi chưa điều chỉnh.

Các bước tiếp theo

Bắt đầu hành trình tạo ứng dụng với Gemma theo hướng dẫn Bắt đầu sử dụng Gemma.