Gemini APIn Lisäkäyttöehdot

Voimassa 14.5.2024 alkaen

Gemini APIn, Google AI Studion ja muiden Googlen kehittäjäpalveluiden, joissa viitataan näihin ehtoihin (yhdessä "APIt" tai "Palvelut"), käyttö edellyttää, että hyväksyt (1) Google APIen käyttöehdot ("APIen ehdot") ja (2) nämä Gemini APIn Lisäkäyttöehdot ("Lisäkäyttöehdot"). Termien, joita ei ole määritelty näissä Lisäkäyttöehdoissa, merkitys on sama kuin APIen ehdoissa.

Ikärajat

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias, jotta voit käyttää rajapintoja (API). Et myöskään käytä Palveluita osana verkkosivustoa, sovellusta tai muuta palvelua (yhdessä "API-asiakassovellukset"), joka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille tai jota alle 18-vuotiaat yksityishenkilöt todennäköisesti käyttävät.

Käyttörajoitukset

Voit käyttää API-asiakassovelluksia tuotannossa, mutta Google voi soveltaa määrärajoja. Et voi käyttää tuotannossa Palveluita, jotka on merkitty "ennakkoversioksi".

Voit käyttää Palveluita vain (tai antaa käyttäjille pääsyn API-asiakassovelluksiin) alueella, jolla ne ovat saatavilla. Voit käyttää Maksullisia palveluita vain, kun tarjoat pääsyn API-asiakassovelluksiin käyttäjille, jotka ovat Euroopan talousalueella, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Et voi käyttää Palveluita kehittääksesi malleja, jotka kilpailevat Palveluiden kanssa (esim. Gemini APIn tai Google AI Studion kanssa). Et myöskään voi yrittää poimia tai replikoida malleja, joihin Palvelut perustuvat (esim. parametrien painoja).

API-ehtojen "API-kiellot" ‑osion lisäksi sinun täytyy noudattaa kiellettyä käyttöä koskevaa käytäntöä, josta löytyy lisätietoa asianmukaisesta käytöksestä, kun käytät Palveluita.

Palvelut sisältävät turvaominaisuuksia, jotka estävät haitallista sisältöä, esimerkiksi sisältöä, joka rikkoo kiellettyä käyttöä koskevaa käytäntöä. Et voi yrittää ohittaa näitä turvaominaisuuksia tai käyttää sisältöä, joka rikkoo API-ehtoja tai näitä Lisäkäyttöehtoja. Alenna turvallisuusasetuksia vain, jos se on tarpeen ja sopivaa käyttötapauksesi kannalta. Sovellukset, joiden turvallisuusasetukset ovat vähemmän rajoittavia, voivat tarvita Googlen tarkastuksen ja hyväksynnän.

Et voi käyttää palveluita kliinisessä työssä, tarjotaksesi lääketieteellisiä neuvoja tai millään tavalla, jota valvoo lääkinnällisten laitteiden valvova viranomainen tai joka vaatii sellaisen selvitystä tai hyväksyntää.

Luodun sisällön käyttö

Joissakin Palveluissamme voit luoda alkuperäistä sisältöä. Google ei vaadi kyseisen sisällön omistajuutta. Hyväksyt, että Google voi luoda samaa tai samankaltaista sisältöä muille, ja että varaamme oikeuden tehdä niin.

Kuten API-ehdoissa edellytetään, noudatat luodun sisällön käytössä sovellettavaa lakia, mikä voi edellyttää, että tarjoat käyttäjille attribuution, kun sisältöä palautetaan osana API-kutsua. Harkitse tarkkaan ennen kuin käytät luotua sisältöä, mukaan lukien koodia. Olet vastuussa siitä, miten käytät luotua sisältöä ja miten sellaiset henkilöt käyttävät tätä sisältöä, joille jaat sen.

Tässä "Maksulliset palvelut" ‑osiossa olevat termit koskevat ainoastaan Maksullisten Palveluiden ("Maksulliset palvelut") käyttöä, eivät maksutta tarjottavien Palveluiden käyttöä, esimerkiksi suoria interaktioita Google AI Studiossa tai maksutonta kiintiötä Gemini APIssa ("Maksuttomat palvelut"). Jos sama palvelu on saatavilla sekä maksullisena että maksutta (esim. maksuton kiintiö, joka on saatavilla Gemini APIssa, ellei siihen liittyvässä projektissa ole laskutus käytössä Cloud-laskutustilillä), se katsotaan Maksulliseksi palveluksi, kun siitä veloitetaan, ja Maksuttomaksi palveluksi, kun siitä ei veloiteta.

Jos olet Euroopan talousalueella, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Maksullisissa palveluissa käytettyjä termejä sovelletaan kaikkiin palveluihin, mukaan lukien AI Studioon, vaikka ne tarjotaan maksutta. Maksullisissa palveluissa, termillä "Google", kuten sitä käytetään näissä ehdoissa, on merkitys, joka on annettu täällä.

Maksuehdot

Maksullisten palveluiden laskutuksen ja maksut käsittelee Cloud-laskutus Google Cloud Platformilla.

Näin ollen maksuihin, laskutukseen, maksukiistoihin ja muihin asiaan liittyviin ongelmiin sovelletaan Google Cloud Platformin käyttöehtojen osiota 2 (Payment Terms) ja osiota 14 (Miscellaneous), kun taas näitä ehtoja sovelletaan Maksullisten palveluiden käyttöön. Näitä ehtoja ei sovelleta, kun käytät Google Cloud Platform ‑palveluita suoraan (mukaan lukien niitä, jotka on listattu Google Cloud Platform ‑palveluiden yhteenvedossa).

"Maksut" (kuten termiä käytetään Google Cloud Platformin käyttöehdoissa) Maksullisissa palveluissa tarkoittavat samaa kuin hinnoittelu -sivulla. Google voi ajoittain muuttaa hinnoittelua, ja muutokset tulevat voimaan 30 päivää niiden julkaisun jälkeen, ellei muuta ilmoiteta (jos kyseessä on uusi Maksullinen palvelu, hinnoittelu tulee voimaan heti, ellei muuta ilmoiteta). Maksullisten palveluiden käytön jatkaminen muodostaa suostumuksen kyseisiin muutoksiin.

Datan käyttö Maksullisissa palveluissa

Kun käytät Maksullisia palveluita, Google ei käytä kehotteitasi (mukaan lukien niihin liittyviä järjestelmäohjeita, välimuistiin tallennettua sisältöä ja tiedostoja, esimerkiksi kuvia, videoita tai dokumentteja) tai vastauksia palveluiden parantamiseen, ja se käsittelee kehotteet ja vastaukset seuraavan datankäsittelyä koskevan lisäyksen mukaisesti: Datankäsittelyä koskeva lisäys tuotteissa, joissa Google on datan käsittelijä. Tätä dataa voidaan tallentaa tilapäisesti tai tallentaa välimuistiin missä tahansa maassa, jossa Googlella tai sen edustajilla on toimitiloja.

Muuhun Maksullisten palveluiden tarjoamisen ohessa keräämäämme dataan, esimerkiksi tilin tietoihin ja asetuksiin, laskutushistoriaan, suoraan viestintään ja palautteeseen sekä käyttötietoihin (esim. tiedot käytöstä, mukaan lukien tokenien määrä kehotetta ja vastausta kohti, toiminnan tila, turvasuodattimien käynnistymiset, ohjelmistovirheet, virheraportit, todennustiedot, laatu- ja suorituskykymittarit ja muut tekniset tiedot, joita Google tarvitsee Palveluiden toimintaa ja ylläpitoa varten, esimerkiksi nämä: laitetunnisteet, evästeiden tai tokenien tunnisteet ja IP-osoitteet) sovelletaan edelleen Googlen rekisterinpitäjän tietosuojaehtoja ja Googlen tietosuojakäytäntöä, joihin viitataan API-ehdoissa.

Datan käyttö Maksuttomissa palveluissa

Tässä osiossa olevat ehdot koskevat ainoastaan Maksuttomien Palveluiden käyttöä.

Lisenssi, jonka myönnät Googlelle API-ehtojen "Sisällön lähetys" ‑osion mukaisesti, koskee myös, käyttöömme sovellettavan lain laajuudessa, mitä tahansa sisältöä (esim. kehotteita, mukaan lukien niihin liittyviä järjestelmäohjeita, välimuistiin tallennettua sisältöä ja tiedostoja, kuten kuvia, videoita ja dokumentteja), jonka lähetät Palveluihin, ja luotuja vastauksia. Google käyttää tätä dataa tietosuojakäytännön mukaisesti tarjotakseen, parantaakseen ja kehittääkseen Googlen tuotteita, palveluita ja koneoppimisteknologioita, mukaan lukien Googlen yritysominaisuuksia, ‑tuotteita ja ‑palveluita.

Tuotteiden laadun kehittämiseksi tarkastajat voivat lukea, merkitä ja käsitellä API-syötteitä ja ‑tuotoksia. Google pyrkii suojaamaan yksityisyyttäsi prosessin aikana. Tähän kuuluu datan irrottaminen Google-tilistäsi, API-avaimesta ja Cloud-projektista ennen kuin tarkastajat näkevät dataa tai tekevät siihen merkintöjä. Älä lisää Maksuttomiin palveluihin arkaluontoisia, luottamuksellisia tai henkilökohtaisia tietoja.

Google käyttää sisältöä, jota tuot tai lataat mallin säätöominaisuuteen, vain kyseistä tarkoitusta varten. Säätösisältö voidaan säilyttää säädettyjen mallien yhteydessä, jotta niitä voi säätää uudelleen, kun mallit muuttuvat. Kun poistat säädetyn mallin, myös siihen liittyvä säätösisältö poistetaan.

Vastuuvapauslausekkeet

Palvelut sisältävät kokeellista teknologiaa, ja ne voivat joskus tarjota epätarkkaa tai loukkaavaa sisältöä, joka ei edusta Googlen näkemyksiä.

Käytä harkintaa ennen kuin käytät tai julkaiset Palveluiden tarjoamaa sisältöä tai luotat siihen.

Älä luota Palveluihin, jos tarvitset lääketieteellistä, oikeudellista tai taloudellista neuvontaa tai muuta asiantuntija-apua. Kaikki kyseisiä aiheita koskeva sisältö tarjotaan vain tiedoksi, eikä se korvaa pätevän ammattilaisen neuvoja. Sisältöä ei tule käsittää lääketieteelliseksi hoidoksi tai diagnoosiksi.